| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Felczer jest uprawniony do samodzielnego wykonywania następujących czynności:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach niewymagających specjalistycznej pomocy lekarskiej oraz w stanach nagłych, w szczególności polegających na:

a) ocenie stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,

b) ustalaniu rozpoznania choroby, wdrażaniu leczenia oraz przepisywaniu na recepcie produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

d) wykonywaniu defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG,

e) wykonywaniu defibrylacji automatycznej,

f) wykonywaniu EKG,

g) wykonaniu kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych,

h) podawaniu leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną i wziewną,

i) cewnikowaniu pęcherza moczowego,

j) zakładaniu sondy żołądkowej, płukaniu żołądka,

k) wykonaniu wlewu doodbytniczego,

I) pobieraniu krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,

m) pobieraniu wymazów z gardła i nosa, odbytu,

n) opatrywaniu ran, unieruchamianiu złamań, zwichnięć i skręceń,

o) tamowaniu krwotoków,

p) przygotowaniu pacjenta do transportu i opieki medycznej podczas transportu;

2) wydawania orzeczeń o stanie zdrowia w przypadkach wymienionych w pkt 1 oraz orzekania o czasowej niezdolności do pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) prowadzenia działań z zakresu oświaty zdrowotnej i profilaktyki, w tym wykonywania szczepień ochronnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2.
Pod kierunkiem lekarza felczer jest uprawniony do:

1) asystowania przy zabiegach chirurgicznych;

2) wykonywania znieczulenia miejscowego;

3) wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych: zaopatrzenia chirurgicznego rany, sączkowania, nacięcia, wyłuszczenia i nakłucia;

4) zmiany opatrunków, usuwania szwów i drenów.

§ 3.
Felczer może zapisać na recepcie produkty lecznicze zawierające środki odurzające z grupy III N, substancje psychotropowe z grupy IVP oraz środki silnie działające z grupy B.
§ 4.
Recepty wystawione przez felczera powinny być opatrzone pieczątką z imieniem i nazwiskiem felczera, z zaznaczeniem tytułu „felczer”, oraz numerem prawa wykonywania zawodu felczera określonym w odrębnych przepisach.
§ 5.
Rozporządzenie stosuje się do czynności felczera wykonywanych od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 1953 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera (Dz. U. Nr 18, poz. 73 oraz z 1999 r. Nr 53, poz. 566), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 208, poz. 2017).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »