reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 czerwca 2005 r.

w sprawie Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a także udzielania dotacji i pożyczek dla przywięziennych zakładów pracy.
§ 2.
Wydatki Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwanego dalej „Funduszem Rozwoju”, są realizowane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących w szczególności wpłaty przywięziennych zakładów pracy, wpływy z oprocentowania rachunku bankowego (odsetki bankowe), środki pozostałe Funduszu Rozwoju z okresów poprzednich.
§ 3.
Ze środków Funduszu Rozwoju przywięziennemu zakładowi pracy może być udzielona pożyczka bądź dotacja z przeznaczeniem na finansowanie działań, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.
§ 4.
1. Udzielenie pożyczki następuje na wniosek kierownika przywięziennego zakładu pracy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie wysokości pożyczki;

2) określenie przeznaczenia pożyczki;

3) proponowany okres karencji oraz terminy spłaty pożyczki;

4) przewidywane rezultaty planowanego przedsięwzięcia.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości nieprzekraczającej kosztorysowej wartości przedsięwzięcia.

§ 5.
1. Pożyczki ze środków Funduszu Rozwoju są nieoprocentowane.

2. Pożyczki mogą być udzielane w transzach.

§ 6.
Na wniosek pożyczkobiorcy można:

1) odroczyć termin spłaty pożyczki;

2) zamienić pożyczkę w całości lub w części na dotację.

§ 7.
1. Przyznanie dotacji następuje na wniosek kierownika przywięziennego zakładu pracy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) proponowaną wysokość dotacji;

2) określenie przeznaczenia dotacji;

3) przewidywane rezultaty planowanego przedsięwzięcia.

3. Dotacja może być przyznana do wysokości nieprzekraczającej kosztorysowej wartości przedsięwzięcia lub do wysokości poniesionych nakładów.

4. Przyznanie dotacji może być uzależnione od częściowego zaangażowania środków własnych przywięziennego zakładu pracy w realizację przedsięwzięcia określonego we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Decyzja może być przeznaczona na zrefinansowanie kosztów przedsięwzięcia już zrealizowanego w części bądź w całości przez przywięzienny zakład pracy.

6. Przywięzienny zakład pracy zwraca niezwłocznie tę część dotacji, której nie wykorzystał bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Scentralizowanego Funduszu Rozwoju Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz zasad i trybu przyznawania pożyczek bądź dotacji przywięziennym zakładom pracy ze środków tego Funduszu (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 28), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 czerwca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama