| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w Sądzie Okręgowym w Krakowie:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Myślenicach i w Wieliczce,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chrzanowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Miechowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach;”,

b) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;”,

c) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:

a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w l instancji, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie i Szczytnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w II instancji, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Ełku – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w l instancji, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ełku, Giżycku, Olecku i Piszu;”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie,”,

b) w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Myślenicach i w Wieliczce, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,”,

c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

– w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Muszynie i Nowym Sączu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Muszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639, z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166, z 2004 r. Nr 127, poz. 1331, Nr 231, poz. 2325 i Nr 281, poz. 2797 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 556.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »