| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 6 lipca 2005 r.

w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie2)

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zwanych dalej „materiałami wybuchowymi”, w tymczasowym magazynie w przypadku konieczności prowadzenia prac przy użyciu tych materiałów wybuchowych poza terenem przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej.
§ 2.
1. Materiały wybuchowe przechowuje się w tymczasowym magazynie, który powinien odpowiadać wymogom zapewniającym bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska, w szczególności przez:

1) konstrukcję i wyposażenie zapewniające ochronę przechowywanych materiałów wybuchowych;

2) bezpośredni nadzór nad tymczasowym magazynem przez osoby posiadające zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przewidziane dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 135, poz. 1140);

3) zapewnienie prowadzenia prac związanych z tymczasowym magazynowaniem przez osoby posiadające zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe przewidziane dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 2.

2. Tymczasowym magazynem może być:

1) odrębny budynek bez stałej obsady;

2) kontener lub barakowóz;

3) skrzynia ładunkowa pojazdu samochodowego wyposażonego w silnik wysokoprężny.

3. W przypadku przechowywania materiału wybuchowego w skrzyni ładunkowej pojazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jego silnik powinien być unieruchomiony, pojazd powinien mieć uruchomiony hamulec postojowy oraz powinien być uziemiony, a źródła zasilania instalacji elektrycznej powinny być odłączone.

§ 3.
Materiały wybuchowe przechowuje się w tymczasowym magazynie zgodnie z instrukcją przechowywania, w której określa się:

1) ilość, rodzaj oraz czas przechowywania materiałów wybuchowych;

2) rozmieszczenie poszczególnych materiałów wybuchowych;

3) rodzaje zagrożeń związanych z przechowywanymi materiałami wybuchowymi;

4) wyposażenie magazynu;

5) zabezpieczenie magazynu przed dostępem osób nieupoważnionych i kradzieżą;

6) zakres prac dozwolonych do wykonywania w magazynie;

7) zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy;

8) postępowanie w sytuacjach awaryjnych lub zagrożeń;

9) wykaz osób upoważnionych do wstępu do tymczasowego magazynu.

§ 4.
Tymczasowy magazyn wyposaża się w gaśnice lub sprzęt przeciwpożarowy, dostosowany do właściwości przechowywanego materiału wybuchowego.
§ 5.
Tymczasowy magazyn zabezpiecza się przed kradzieżą i dostępem osób nieupoważnionych, przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych lub bezpośredniej ochrony fizycznej.
§ 6.
Dopuszcza się przechowywanie w tym samym tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do grupy zgodności B oraz materiałów wybuchowych zaliczonych do pozostałych grup zgodności, pod warunkiem przeznaczenia do przechowywania materiałów wybuchowych z grupy zgodności B pojemników zamkniętych i skonstruowanych w sposób uniemożliwiający przeniesienie detonacji z wnętrza skrzyni lub szafy na inne materiały wybuchowe znajdujące się w magazynie.
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. M. Ostrowska

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17.03.2005 r. pod numerem 2005/0122/PL – C10C zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »