reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 lipca 2005 r.

w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefy:

1) nr 15 – zamkniętą przez cały rok dla żeglugi i rybołówstwa;

2) nr 3 i 14 – zamknięte przez cały rok dla rybołówstwa;

3) nr 1a, 1b, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 10, 11, 12 i 13 – okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.

2. Współrzędne geograficzne stref, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ujmuje strefy, o których mowa w § 1 ust. 1, w publikacjach nautycznych i nanosi na mapy morskie.
§ 3.
Terminy zamknięcia dla żeglugi i rybołówstwa stref, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, ogłasza Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.
§ 4.
1. Terminy zamknięcia dla żeglugi i rybołówstwa stref, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem stref nr 6, 6a i 6b, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ogłasza co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

2. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej niezwłocznie zamieszcza ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w „Wiadomościach Żeglarskich".

3. W przypadku nagłej konieczności ogłoszenie zamieszcza się w systemie ostrzeżeń nawigacyjnych, bez zachowania terminu określonego w ust. 1.

§ 5.
1. Terminy zamknięcia stref nr 6, 6a i 6b, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w każdym roku kalendarzowym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej podaje do wiadomości w ostatnim numerze „Wiadomości Żeglarskich" w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy.

2. Strefy nr 6, 6a i 6b w okresie ich zamknięcia są dostępne dla żeglugi i rybołówstwa w poniedziałki, niedziele i dni wolne od pracy określone w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dla stref nr 6, 6a i 6b w sytuacjach podyktowanych potrzebami prowadzenia szkoleń i ćwiczeń wojskowych można określić dodatkowe terminy, inne niż określone w ust. 1, w których strefy te są zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.

4. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej zamieszcza terminy, o których mowa w ust. 3, w „Wiadomościach Żeglarskich" co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 193, poz. 1893).
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160.

Załącznik 1. [WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE STREF ZAMYKANYCH DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 lipca 2005 r. (poz. 1216)

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE STREF ZAMYKANYCH DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA

Lp.

Numer strefy

Współrzędne geograficzne krańcowych punktów strefy

szerokość geograficzna
(według WGS-84)

długość geograficzna
(według WGS-84)

1

2

3

4

1

1a

54-23,91'N

54-27,91'N

54-27,91'N

54-23,91'N

018-59,84'E

019-02,84'E

019-22,94'E

019-21,44'E

2

1b

54-27,91'N

54-32,91'N

54-32,91'N

54-27,91'N

019-02,84'E

019-06,64'E

019-23,14'E

019-22,94'E

3

2

54-32,91'N

54-33,21'N

54-37,31'N

54-37,21'N

54-33,11'N

018-34,04'E

018-33,74'E

018-35,64'E

018-36,64'E

018-34,64'E

4

3

54-32,25'N

54-32,25'N

54-32,80'N

54-32,80'N

018-33,78'E

018-35,33'E

018-35,33'E

018-33,60'E

5

4

54-40,30'N

54-39,60'N

54-37,70'N

54-38,40'N

018-43,30'E

018-41,60'E

018-44,30'E

018-45,70'E

 

1

2

3

4

6

5

54-36,11'N

54-38,41'N

54-40,01 'N

54-36,81'N

018-44,34'E

018-40,94'E

018-41,04'E

018-45,74'E

7

6

54-32,62'N

54-40,75'N

54-47,03'N

54-35,27' N

016-32,72'E

016-16,95'E

016-46,36'E

016-50,70'E

8

6a

54-34,10'N

54-35,90'N

54-35,90'N

54-34,10'N

016-41,86'E

016-41,86'E

016-44,86'E

016-44,86'E

9

6b

54-29,05'N

54-35,40'N

54-40,75'N

54-32,62'N

016-25,48'E

016-08,77'E

016-16,95'E

016-32,72'E

10

10

54-47,40'N

54-55,21'N

54-51,92'N

54-44,36'N

018-27,20'E

018-36,00'E

018-43,37'E

018-35,29'E

11

11

54-44,36'N

54-51,92'N

54-45,51'N

54-38,91'N

018-35,28'E

018-43,37'E

018-57,84'E

018-49,84'E

12

12

54-01,91'N

54-05,71'N

54-07,11'N

54-03,11'N

014-46,68'E

014-44,38'E

014-50,68'E

014-52,98'E

13

13

54-00,51'N

54-03,73'N

54-06,41'N

54-02,81'N

014-27,88'E

014-27,88'E

014-36,38'E

014-36,38'E

14

14

54-36,79'N

54-36,40'N

54-35,21'N

54-35,21'N

54-36,11'N

018-46,79'E

018-47,63'E

018-46,54'E

018-44,54'E

018-44,34'E

15

15

54-32,81'N

54-33,11'N

54-33,11'N

54-32,81'N

018-33,74'E

018-33,74'E

018-35,34'E

018-35,34'E

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 sierpnia 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama