| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 837) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;

2) wzory ksiąg prowadzonych w formie papierowej;

3) zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

§ 2.
1. Posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgi rejestracji tych zwierząt w formie papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej siedziby stada.

2. Wpisu do ksiąg rejestracji, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:

1) w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu;

2) w sposób czytelny i trwały.

3. Zmian wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

§ 3.
Wzory ksiąg rejestracji, o których mowa w § 2 ust. 1, prowadzonych w formie papierowej są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
W księdze rejestracji świń umieszcza się następujące dane:

1) numer siedziby stada;

2) stan początkowy stada;

3) zmiany stanu stada, w tym:

a) datę zdarzenia, które spowodowało zmianę liczebności stada,

b) liczbę sztuk i numery identyfikacyjne zwierząt, które przybyły do siedziby stada lub ubyły z tej siedziby,

c) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do siedziby stada albo jego ubycie z tej siedziby,

d) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło,

e) miejsce przekazania zwierzęcia, w tym imię i nazwisko albo nazwę nowego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer miejsca gromadzenia zwierząt, albo numer podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy oraz numer miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych;

4) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1373).
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE L 355 z 5.12.1992, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 232).

Załącznik 1. [WZORY KSIĄG REJESTRACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1268)

WZORY KSIĄG REJESTRACJI

Wyświetl załącznik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »