| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie kwalifikacji osób nadzorujących doświadczenie na zwierzętach, przeprowadzających doświadczenie i uczestniczących w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Osoba nadzorująca doświadczenia na zwierzętach przeprowadzane w jednostkach doświadczalnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, zwanej dalej „ustawą", powinna posiadać następujące kwalifikacje:

1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz

2) co najmniej czteroletni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

2. Doświadczenia na zwierzętach przeprowadzane w jednostkach doświadczalnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4–6 ustawy, może nadzorować również osoba posiadająca:

1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 1 albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz udokumentowane ukończenie studiów podyplomowych lub szkolenia z zakresu przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz

2) co najmniej pięcioletni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

3. Za szkolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się szkolenie lub kursy prowadzone przez jednostkę doświadczalną wymienioną w art. 16 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, obejmujące programem:

1) utrzymywanie zwierząt laboratoryjnych;

2) planowanie i przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, z uwzględnieniem zasad etycznego postępowania ze zwierzętami;

3) metody usypiania i znieczulania zwierząt;

4) metody alternatywne w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach;

5) metody zabezpieczania przed zagrożeniami ze strony zwierząt doświadczalnych.

§ 2.
Osoba przeprowadzająca doświadczenie na zwierzętach powinna posiadać kwalifikacje określone w § 1 albo następujące kwalifikacje:

1) dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku studiów z dziedziny nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych i co najmniej przez rok uczestniczyć w doświadczeniach na zwierzętach oraz uzyskać praktyczne umiejętności w tym zakresie, albo

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku studiów innym niż wymieniony w pkt 1 i dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, o którym mowa w § 1 ust. 3, i co najmniej przez dwa lata uczestniczyć w doświadczeniach na zwierzętach oraz uzyskać praktyczne umiejętności w tym zakresie.

§ 3.
W doświadczeniach na zwierzętach może uczestniczyć osoba, która została przeszkolona w jednostce doświadczalnej w zakresie postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi:

1) posiadająca wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe zgodne z przedmiotem lub rodzajem przeprowadzanych doświadczeń na zwierzętach lub

2) będąca studentem szkoły wyższej, lub

3) będąca pracownikiem jednostki doświadczalnej, przeszkolonym w zakresie czynności technicznych w postępowaniu ze zwierzętami w czasie przeprowadzania doświadczeń.

§ 4.
Ustala się wzór zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia na zwierzętach, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber

 

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1273)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »