| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie kwalifikacji osób nadzorujących doświadczenie na zwierzętach, przeprowadzających doświadczenie i uczestniczących w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Osoba nadzorująca doświadczenia na zwierzętach przeprowadzane w jednostkach doświadczalnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, zwanej dalej „ustawą", powinna posiadać następujące kwalifikacje:

1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz

2) co najmniej czteroletni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

2. Doświadczenia na zwierzętach przeprowadzane w jednostkach doświadczalnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4–6 ustawy, może nadzorować również osoba posiadająca:

1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 1 albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz udokumentowane ukończenie studiów podyplomowych lub szkolenia z zakresu przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz

2) co najmniej pięcioletni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

3. Za szkolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się szkolenie lub kursy prowadzone przez jednostkę doświadczalną wymienioną w art. 16 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, obejmujące programem:

1) utrzymywanie zwierząt laboratoryjnych;

2) planowanie i przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, z uwzględnieniem zasad etycznego postępowania ze zwierzętami;

3) metody usypiania i znieczulania zwierząt;

4) metody alternatywne w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach;

5) metody zabezpieczania przed zagrożeniami ze strony zwierząt doświadczalnych.

§ 2.
Osoba przeprowadzająca doświadczenie na zwierzętach powinna posiadać kwalifikacje określone w § 1 albo następujące kwalifikacje:

1) dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku studiów z dziedziny nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych i co najmniej przez rok uczestniczyć w doświadczeniach na zwierzętach oraz uzyskać praktyczne umiejętności w tym zakresie, albo

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku studiów innym niż wymieniony w pkt 1 i dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, o którym mowa w § 1 ust. 3, i co najmniej przez dwa lata uczestniczyć w doświadczeniach na zwierzętach oraz uzyskać praktyczne umiejętności w tym zakresie.

§ 3.
W doświadczeniach na zwierzętach może uczestniczyć osoba, która została przeszkolona w jednostce doświadczalnej w zakresie postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi:

1) posiadająca wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe zgodne z przedmiotem lub rodzajem przeprowadzanych doświadczeń na zwierzętach lub

2) będąca studentem szkoły wyższej, lub

3) będąca pracownikiem jednostki doświadczalnej, przeszkolonym w zakresie czynności technicznych w postępowaniu ze zwierzętami w czasie przeprowadzania doświadczeń.

§ 4.
Ustala się wzór zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia na zwierzętach, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber

 

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1273)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »