| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a–l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
§ 2.
Weterynaryjny numer identyfikacyjny składa się z cyfr, z których:

1) pierwsza i druga stanowią cyfry kodu województwa, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2));

2) trzecia i czwarta stanowią cyfry kodu powiatu w danym województwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1;

3) piąta i szósta stanowią cyfry kodu zakresu i rodzaju działalności nadzorowanej prowadzonej przez podmiot;

4) siódma i następne stanowią cyfry informujące o kolejności podejmowania danego rodzaju działalności nadzorowanej w powiecie.

§ 3.
Wykaz kodów określających zakres i rodzaj działalności nadzorowanej, o której mowa w § 2 pkt 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu numeracji dla zakładów oraz podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 52, poz. 464).
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022 oraz z 2004 r. Nr 254, poz. 2535.

Załącznik 1. [WYKAZ KODÓW OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI NADZOROWANEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1280)

WYKAZ KODÓW OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI NADZOROWANEJ

19 –

prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia – buhaje;

20 –

prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia – knury;

21 –

prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia – inne gatunki zwierząt;

22 –

wykorzystywanie nasienia;

23 –

prowadzenie centrum przechowywania nasienia;

24 –

wytwarzanie zarodków oraz pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie komórek jajowych i zarodków;

25 –

prowadzenie punktu kopulacyjnego;

27 –

chów lub hodowla zwierząt akwakultury oraz rozród ryb;

28 –

zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;

34 –

prowadzenie schronisk dla zwierząt;

44 –

organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;

48 –

chów lub hodowla zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;

61 –

obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt;

62 –

utrzymywanie lub hodowla zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowla zwierząt używanych do prowadzenia takich badań;

63 –

prowadzenie zakładu hodowli zarodowej drobiu;

64 –

prowadzenie zakładu reprodukcyjnego drobiu;

65 –

prowadzenie zakładu odchowu drobiu;

66 –

prowadzenie zakładu wylęgu drobiu;

67 –

prowadzenie stacji kwarantanny;

68 –

prowadzenie miejsc gromadzenia zwierząt;

69 –

prowadzenie miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt;

70 –

prowadzenie miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury;

71 –

inne.

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »