reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki” we Wrocławiu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki”, z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej „jednostką”, utworzona zarządzeniem nr 14/Org Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Remontowej Energetyki, podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 września 2005 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 grudnia 2005 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.

2. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 3.
Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.
§ 4.
Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama