reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 października 2005 r.

w sprawie progu interwencji socjalnej

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania progu interwencji socjalnej;

2) zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji;

3) minimalny zakres wydatków;

4) okres oraz źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług.

§ 2.
Próg interwencji socjalnej jest ustalany na podstawie badania przeprowadzonego metodą ekspercko-empiryczną z uwzględnieniem:

1) zawartości koszyka dóbr i usług zapewniających zaspokojenie potrzeb egzystencjalnie niezbędnych;

2) wysokości cen towarów i usług, o których mowa w pkt 1, dla określonego typu gospodarstwa domowego w wyznaczonym okresie.

§ 3.
1. Próg interwencji socjalnej jest ustalany w oparciu o koszyk dóbr i usług opracowany na podstawie minimalnych norm spożycia, minimalnych okresów użytkowania dóbr oraz minimalnego zakresu korzystania z usług, wyrażony wartościami cen rynkowych w przyjętym okresie badawczym, a następnie korygowany o rzeczywiste zachowania konsumpcyjne wybranych typów gospodarstw domowych o niskich dochodach.

2. Próg interwencji socjalnej jest ustalany dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie, biorąc za podstawę:

1) jednoosobowe gospodarstwa domowe osób w wieku 25–60 lat;

2) dwuosobowe gospodarstwa domowe, w tym:

a) osoby w wieku 25–60 lat,

b) osoba dorosła z jednym dzieckiem;

3) wieloosobowe gospodarstwa domowe, w tym:

a) rodzice z jednym dzieckiem,

b) matka albo ojciec samotnie wychowujący dwoje i więcej dzieci,

c) rodzice z dwojgiem dzieci,

d) rodzice z trojgiem dzieci,

e) rodzice z czworgiem i więcej dzieci;

4) gospodarstwa domowe osób w wieku 60 lat i powyżej.

3. Zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji branych pod uwagę przy ustalaniu progu interwencji socjalnej obejmuje wydatki na:

1) żywność;

2) mieszkanie;

3) odzież i obuwie;

4) edukację;

5) ochronę zdrowia i higienę;

6) transport i łączność;

7) kulturę, sport i wypoczynek.

4. Minimalny zakres wydatków, o których mowa w ust. 3, powinien zapewnić zaspokojenie potrzeb niezbędnych do egzystencji osoby lub rodziny.

§ 4.
1. Przy ustalaniu progu interwencji socjalnej przyjmuje się poziom cen towarów i usług wchodzących w skład wydatków, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz poziom wydatków gospodarstw domowych z I kwintyla rozkładu dochodów z roku kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego rok wykonania badania.

2. Do badań progu interwencji socjalnej wykorzystuje się:

1) dane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych;

2) dane pochodzące z innych badań warunków życia ludności oraz notowań cen, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny;

3) standardy oraz normy w zakresie żywienia, mieszkalnictwa, zdrowia i edukacji, opracowywane przez wyspecjalizowane instytucje naukowe i właściwe ministerstwa, w szczególności przez:

a) Instytut Żywności i Żywienia,

b) Instytut Rozwoju Miast,

c) urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 5.
Wyniki badań progu interwencji socjalnej są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego do dnia 15 lutego roku, w którym przeprowadza się weryfikację.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama