| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury orazstawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 95 i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982, z 2003 r. Nr 141, poz. 1357, z 2004 r. Nr 170, poz. 1788 oraz z 2005 r. Nr 205, poz. 1695) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417.

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2006 r. (poz. 987)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko (funkcja)

Stawka

1

2

3

1

Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor biura w Prokuraturze Krajowej,
prokurator apelacyjny,
prokurator okręgowy,
prokurator delegowany do pełnienia funkcji dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

9

2

zastępca dyrektora biura w Prokuraturze Krajowej,
zastępca prokuratora apelacyjnego,
zastępca prokuratora okręgowego,
kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej,
prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

8

3

naczelnik wydziału w Prokuraturze Krajowej, w prokuraturze apelacyjnej i okręgowej,
naczelnik wydziału Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
kierownik samodzielnego działu w prokuraturze apelacyjnej i okręgowej,
prokurator rejonowy,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,
prokurator delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

7

4

kierownik działu w prokuraturze apelacyjnej i w okręgowej,
wizytator w Prokuraturze Krajowej, w prokuraturze apelacyjnej i w okręgowej,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,
prokurator delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

6

5

zastępca prokuratora rejonowego,
kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

5

6

kierownik szkolenia,
rzecznik prasowy,
rzecznik dyscyplinarny

4

7

kierownik działu w prokuraturze rejonowej

3

8

kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej

2

9

kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej

1

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »