| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 1581 oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1212,8353 ha położone na terenach miast: Jasło, Pionki, Przemyśl, Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg oraz gmin: Gorzyce, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Nisko, Nowa Dęba, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Rymanów, Staszów, Tuczępy, Wojnicz i Wyszków.”;

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN:

a) w Podstrefie Staszów:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Powierzchnia podstrefy 104,1294 ha”,

– w Rejonie III, w Kompleksie 3, opis granic i terenu Części 2 otrzymuje brzmienie:

„Część 2

Granica biegnie od pkt 1 przez pkt 541 do pkt 542 położonego na granicy działki 121/7. Z pkt 542 biegnie na północ przez pkt 543 do pkt 548 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 121/7. Od pkt 548 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 546. W pkt 546 załamuje się na południe i biegnie do pkt 535. Z pkt 535 granica biegnie na wschód przez pkt 503 do pkt 508, a następnie skręca na południe i biegnie przez pkt: 875, 874, 873, 872, 871, 870, 868, 867, 619 do pkt 509 stanowiącego narożnik działki 121/8. W pkt 509 granica skręca na zachód i biegnie do pkt 513, a następnie skręca na północ i biegnie przez pkt 1A do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Radom:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Powierzchnia podstrefy 110,2489 ha”,

– na końcu opisu granic i terenu Rejonu III dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 28

Granica biegnie od pkt A, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 1461/204, w kierunku wschodnim do pkt B. W pkt B załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt C, a następnie skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt D, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt E. W pkt E załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt F, a następnie załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do pkt G. W pkt G granica załamuje się na zachód i biegnie do pkt H. W pkt H skręca na północ i biegnie do pkt I, w którym skręca na wschód i dochodzi do pkt J. Z pkt J granica biegnie na północ do pkt A, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Wrocław – Kobierzyce:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Powierzchnia podstrefy 410,6866 ha”,

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Rejonu II w brzmieniu:

„Rejon II

Obręb ewidencyjny Bielany Wrocławskie, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 282/9, do pkt 2 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 282/10. W pkt 2 skręca na wschód i biegnie do pkt 3 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 283/3. W pkt 3 granica załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 283/3 i 294 do pkt 4 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 294. W pkt 4 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic dziatek: 294 i 293/1 do pkt 5 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 293/1, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 6 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 293/1. W pkt 6 granica skręca na wschód i biegnie do pkt 7, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 8. W pkt 8 granica skręca na zachód i biegnie do pkt 9, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 282/9. Następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 282/9 do pkt 10. W pkt 10 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 11, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 12 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 282/9. W pkt 12 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN dodaje się opis granic i terenów podstref: Janów Lubelski i Siedlce, w brzmieniu:

Podstrefa Janów Lubelski

Powierzchnia podstrefy 15,1388 ha

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2212, w kierunku wschodnim do pkt 2 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2212. W pkt 2 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 3 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2213. Z pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim do pkt 4, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2205, w kierunku wschodnim do pkt 2 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2205. W pkt 2 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 3 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2206. Z pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim do pkt 4, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 103, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 2317/8, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 105, a następnie skręca na południe i biegnie przez pkt 106 do pkt 107. W pkt 107 skręca na zachód i biegnie przez pkt 108 do pkt 109. W pkt 109 skręca w kierunku południowym i przez pkt 110 dochodzi do pkt 111. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i przez pkt 112 dochodzi do pkt 113. W pkt 113 skręca na południe i przez pkt: 118 i 119 dochodzi do pkt 3222. W pkt 3222 załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 2618, w którym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 2620. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 2621, w którym skręca na zachód i przez pkt: 1622 i 2624 dochodzi do pkt 2625. W pkt 2625 skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 2626, w którym skręca na zachód i biegnie przez pkt: 2627 i 2628 do pkt 120. W pkt 120 skręca na północ i dochodzi do pkt 103, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Siedlce

Powierzchnia podstrefy 4,5 ha

Obręb ewidencyjny 183

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/10, w kierunku wschodnim do pkt 2, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt 3a. W pkt 3a załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 4 do pkt 5. W pkt 5 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 3. W pkt 11 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt 12, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 13. W pkt 13 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 14, następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »