| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 16 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych2)

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1717) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Egzamin dla kandydatów na doradców składa się z dwóch części i przeprowadzany jest w formie pisemnej.

2. Pierwsza część egzaminu ma formę testu składającego się z 40 pytań dotyczących zagadnień, o których mowa w § 2.

3. Druga część egzaminu składa się z pięciu tematów opisowych obejmujących zakres tematów pytań testowych, z których jeden spełnia zarazem warunki ćwiczenia praktycznego z zakresu obowiązków doradcy.

4. Egzamin dla doradców na przedłużenie ważności świadectwa składa się z jednej części i ma formę testu pisemnego złożonego z 40 pytań dotyczących zagadnień, o których mowa w § 2, z uwzględnieniem zmian w przepisach wprowadzonych w okresie po otrzymaniu ostatniego świadectwa.

5. Podczas egzaminu dopuszczalne jest korzystanie z krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

6. Urządzenia elektroniczne mogą być stosowane podczas egzaminu tylko wówczas, jeżeli są dostarczone przez komisję egzaminacyjną. Urządzenia te powinny uniemożliwiać kandydatom wprowadzenie dodatkowych danych, przy czym kandydaci mogą tylko udzielać odpowiedzi na zadane pytania.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Komisja, przeprowadzając egzamin:

1) określa czas trwania pierwszej i drugiej części egzaminu, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, a także czas trwania egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 4;

2) dopuszcza do drugiej części egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 3, osoby, które udzieliły poprawnej odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań testowych egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 2;

3) zalicza z wynikiem pozytywnym drugą część egzaminu osobom, które uzyskały co najmniej 10 punktów, przyznając od 0 do 3 punktów za każdy temat opisowy;

4) zalicza z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 4, doradcy, który udzielił poprawnej odpowiedzi na 2/3 pytań testowych.”;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prace osób egzaminowanych powinny być oceniane przez co najmniej dwóch członków komisji, a wyniki egzaminu omówione na posiedzeniu komisji w pełnym składzie.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2006/90/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowującej po raz siódmy do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 305 z 04.11.2006, str. 6).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »