| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 października 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 204, poz. 1506) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w odniesieniu do:

a) osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, w ramach działań:

Grupy producentów rolnych”,

Renty strukturalne”,

Modernizacja gospodarstw rolnych”,

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”,

Ułatwianie startu młodym rolnikom”,

b) osi 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, w ramach działań:

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”,

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”,

Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”,

c) osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

d) pomocy technicznej.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W odniesieniu do pomocy finansowej, określonej w § 2 pkt 1–6, akredytacji udziela się od dnia 16 października 2006 r.

2. W odniesieniu do pomocy finansowej, określonej w § 2 pkt 7, akredytacji udziela się od dnia 16 października 2008 r.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »