| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 listopada 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 204, poz. 1506, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 7:

a) w lit. a dodaje się tiret dziewiąte i dziesiąte w brzmieniu:

„–„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”,

– „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”,”,

b) w lit. b dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„– „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”,”,

c) w lit. e dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„– „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W odniesieniu do pomocy finansowej, określonej w § 2 pkt 7 lit. a tiret dziewiąte i dziesiąte, lit. b tiret czwarte oraz lit. e tiret trzecie, akredytacji udziela się od dnia 26 listopada 2009 r.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 183, poz. 1134 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 510, Nr 96, poz. 798, Nr 125, poz. 1038 i Nr 173, poz. 1349.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »