| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży2)

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) kategorie statków, które mogą być wyposażone w uproszczone rejestratory danych z podróży (S-VDR);

2) kategorie statków zwolnionych z obowiązku wyposażenia w rejestratory danych z podróży (VDR) albo uproszczone rejestratory danych z podróży (S-VDR).

§ 2.
Statki inne niż pasażerskie zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r. mogą być wyposażone w S-VDR zamiast VDR.
§ 3.
Zwalnia się z obowiązku wyposażania w VDR lub S-VDR statki:

1) inne niż pasażerskie o pojemności brutto poniżej 3000;

2) pasażerskie, odbywające podróże wyłącznie w żegludze krajowej:

a) podczas których nie oddalają się więcej niż 20 mil morskich od brzegu, do którego mogą dotrzeć rozbitkowie, przy średnim poziomie morza,

b) po obszarach morskich, na których w okresie jednego roku, w przypadku całorocznej eksploatacji, lub w określonym czasie, w przypadku eksploatacji w ograniczonym okresie w ciągu roku, prawdopodobieństwo napotkania fal o wysokości przekraczającej 2,5 m jest mniejsze niż 10%, statek nie oddala się więcej niż 15 mil morskich od miejsca schronienia oraz więcej niż 5 mil morskich od brzegu, do którego mogą dotrzeć rozbitkowie, przy średnim poziomie morza,

c) po obszarach morskich, na których w okresie jednego roku, w przypadku całorocznej eksploatacji, lub w określonym czasie, w przypadku eksploatacji w ograniczonym okresie w ciągu roku, prawdopodobieństwo napotkania fal o wysokości przekraczającej 1,5 m jest mniejsze niż 10%, statek nie oddala się więcej niż 6 mil morskich od miejsca schronienia oraz więcej niż 3 mile morskie od brzegu, do którego mogą dotrzeć rozbitkowie, przy średnim poziomie morza;

3) inne niż statki pasażerskie typu ro-ro, zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r., których armator posiada opinie dyrektora urzędu morskiego oraz uznanej stacji atestacji urządzeń nawigacyjnych lub uznanej organizacji, że połączenie VDR z istniejącym wyposażeniem danego statku nie ma uzasadnienia i jest niewykonalne.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

1) dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 93/75/WE (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 101);

3) dyrektywy 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 33).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (Dz. U. Nr 103, poz. 1087), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »