| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

2) wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego;

3) tryb wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji, o których mowa w pkt 2.

§ 2.
1. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Wzór legitymacji weterana określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór legitymacji weterana poszkodowanego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, zwaną dalej „legitymacją”, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej wydaje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów i przesyła odpowiednio weteranowi albo weteranowi poszkodowanemu na adres przez niego wskazany.

2. Rejestr wydanych legitymacji prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw weteranów.

§ 5.
1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także zmiany danych w niej zawartych.

2. Legitymację wymienia się na wniosek osoby uprawnionej.

3. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji.

4. W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację.

5. Zwrócona legitymacja podlega zniszczeniu z dniem wydania nowej legitymacji.

§ 6.
1. W przypadku utraty legitymacji, na wniosek osoby uprawnionej, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wydaje nową legitymację.

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji i jej okolicznościach.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona obowiązana jest do jej zwrotu.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 lutego 2012 r. (poz. 229)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI WETERANA]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA

Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, koloru zielono-żółtego cieniowanego z naniesionymi liniami gilosza, wykonana z PVC.

Awers:

1. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką:

1) po prawej stronie wizerunku orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;

2) pośrodku napisy: „LEGITYMACJA WETERANA”, poniżej „VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru legitymacji, poniżej „SERIA I NUMER/SERIAL AND NUMBER”;

3) po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, poniżej napis „NAZWISKO/SURNAME”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu imienia, poniżej napis „IMIĘ/FIRST NAME”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL, poniżej napis „NR EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER (PESEL)”;

4) pośrodku w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI/EXPIRATION TOGETHER WITH AN ID CARD”.

Rewers:

Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką:

1) w lewym górnym rogu napis „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”, poniżej „ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY”;

2) poniżej po prawej stronie napis „z up. DYREKTOR”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu;

3) poniżej po lewej stronie napis „DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE”.

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO

Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, koloru jasnoniebieskiego cieniowanego z naniesionymi liniami gilosza, wykonana z PVC.

Awers:

1. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką:

1) po prawej stronie wizerunku orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;

2) pośrodku napisy: „LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO”, poniżej „SUFFERED VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru legitymacji, poniżej „SERIA I NUMER/SERIAL AND NUMBER”;

3) po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, poniżej napis „NAZWISKO/SURNAME”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu imienia, poniżej napis „IMIĘ/FIRST NAME”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL, poniżej napis „NR EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER (PESEL)”;

4) pośrodku w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI/EXPIRATION TOGETHER WITH AN ID CARD”.

Rewers:

Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką:

1) w lewym górnym rogu napis „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”, poniżej „ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY”;

2) poniżej po prawej stronie napis „z up. DYREKTOR”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu;

3) poniżej po lewej stronie napis „DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE”.

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »