reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej „właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej „nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

2. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe.

3. Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy.

§ 2.
1. Nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera informację o:

1) przedmiocie konkursu;

2) terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu;

3) warunkach udziału w konkursie;

4) procedurze i terminie rozstrzygnięcia konkursu.

3. Do ogłoszenia o konkursie załączane są:

1) regulamin konkursu;

2) wzór formularza wniosku o przyznanie nagrody zawierający dane dotyczące kandydata do nagrody: imię i nazwisko, pseudonim artystyczny, numer PESEL, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego ministra.

5. Wnioski o przyznanie nagrody podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

6. Każdy z właściwych ministrów może powołać kapitułę do spraw przyznawania danej nagrody. Kapituła może zostać powołana z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych.

§ 3.
1. Właściwy minister może zlecić wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem nagród, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu, podległym ośrodkom i instytucjom kultury, w ramach realizacji ich zadań.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacje o ogłoszeniu konkursu i o przyznaniu nagrody publikowane są również na stronie internetowej podległego ośrodka lub instytucji kultury.

§ 4.
1. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności.

2. Informacja o przyznanych nagrodach jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego ministra.

§ 5.
Wnioski dotyczące nagród złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593), które utraciło moc na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama