| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wykaz samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. Nr 242, poz. 2422).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Załącznik 1. [WYKAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, W KTÓRYCH WYŁONIENIE KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA NASTĘPUJE W DRODZE KONKURSU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 lipca 2012 r. (poz. 889)

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, W KTÓRYCH WYŁONIENIE KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA NASTĘPUJE W DRODZE KONKURSU

I. Biblioteki

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

2. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

3. Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

4. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

5. Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

6. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

7. Książnica Cieszyńska w Cieszynie

8. Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

9. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

12. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze

13. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

14. Biblioteka Śląska w Katowicach

15. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

16. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

17. Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie

18. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

19. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie

20. Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy

21. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

22. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

23. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

24. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

25. Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu

26. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

27. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

28. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

29. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile

30. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

31. Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku

32. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

33. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

34. Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu

35. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

36. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

37. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

38. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu

39. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach

40. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

41. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

42. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

43. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

44. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

45. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

46. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu

47. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

48. Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku

49. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

50. Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

51. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

II. Domy i ośrodki kultury, centra kultury i sztuki

1. Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

2. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

3. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

4. Wojewódzki Ośrodek Kultury „Stara Ochronka” w Bydgoszczy

5. Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy

6. Chełmski Dom Kultury w Chełmie

7. Chorzowskie Centrum Kultury w Chorzowie

8. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

9. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

10. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

11. Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku

12. Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim

13. Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

14. Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

15. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

16. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

17. Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

18. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

19. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

20. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie

21. Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie

22. Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy

23. Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie

24. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

25. Łódzki Dom Kultury w Łodzi

26. Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

27. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

28. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

29. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

30. Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

31. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki w Płocku

32. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

33. Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu

34. Centrum Kulturalne w Przemyślu

35. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

36. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

37. Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w Siedlcach

38. Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach

39. Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach

40. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

41. Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu

42. Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna

43. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

44. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

45. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu

46. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

47. Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury we Włocławku

48. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

49. Zamojski Dom Kultury w Zamościu

50. Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

III. Muzea

1. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

2. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

3. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

4. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

5. Muzeum Archeologiczne w Krakowie

6. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

7. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

8. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila”

9. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

10. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

11. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

13. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

14. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

15. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

16. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

17. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

18. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

19. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

20. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

21. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

22. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

23. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

24. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

25. Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

26. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

27. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

28. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

29. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

30. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

31. Muzeum Lubelskie w Lublinie

32. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

33. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

34. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

35. Muzeum Mazowieckie w Płocku

36. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

37. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

38. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

39. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

40. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

41. Muzeum Narodowe w Gdańsku

42. Muzeum Narodowe w Kielcach

43. Muzeum Narodowe w Szczecinie

44. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

45. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

46. Muzeum Niepodległości w Warszawie

47. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

48. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

49. Muzeum Okręgowe w Koninie

50. Muzeum Okręgowe w Lesznie

51. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

52. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

53. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

54. Muzeum Okręgowe w Tarnowie

55. Muzeum Okręgowe w Toruniu

56. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

57. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

58. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

59. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

60. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

61. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

62. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

63. Muzeum Podlaskie w Białymstoku

64. Muzeum Podkarpackie w Krośnie

65. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

66. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

67. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

68. Muzeum Powstania Warszawskiego

69. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

70. Muzeum Regionalne w Siedlcach

71. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

72. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

73. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

74. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

75. Muzeum Sztuki w Łodzi

76. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

77. Muzeum Śląskie w Katowicach

78. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

79. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

80. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

81. Muzeum w Koszalinie

82. Muzeum w Łowiczu

83. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

84. Muzeum Wojska w Białymstoku

85. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

86. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

87. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

88. Muzeum w Wałbrzychu

89. Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

90. Muzeum – Zamek w Łańcucie

91. Muzeum – Zamek w Oporowie

92. Muzeum Zamkowe w Pszczynie

93. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

94. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

95. Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

96. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

97. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

98. Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku

99. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

100. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

101. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

IV. Galerie, biura wystaw artystycznych oraz ośrodki i centra sztuki

1. Galeria Arsenał w Białymstoku

2. Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

3. Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

4. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

5. Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

6. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku

7. Gdańska Galeria Miejska w Gdańsku

8. Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze

9. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

10. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

11. Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

12. Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

13. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

14. Galeria Sztuki w Legnicy

15. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

16. Galeria Labirynt w Lublinie

17. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

18. Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

19. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

20. Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

21. Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

22. Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

23. Płocka Galeria Sztuki w Płocku

24. Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu

25. Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

26. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

27. Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu

28. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu

29. Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach

30. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

31. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

32. Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie

33. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

34. Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu

35. Wałbrzyska Galeria Sztuki – Biuro Wystaw Artystycznych – Zamek Książ w Wałbrzychu

36. Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

37. BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej we Wrocławiu – Galeria Sztuki Współczesnej

38. Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w Zamościu

39. Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

V. Filharmonie, orkiestry symfoniczne i kameralne

1. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

2. Filharmonia Częstochowska

3. Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

4. Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

5. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

6. Filharmonia Kaliska w Kaliszu

7. Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

8. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

9. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki

10. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

11. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

12. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

13. Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi

14. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

15. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu

16. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego

17. Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

18. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

19. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku

20. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

21. Toruńska Orkiestra Symfoniczna

22. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu

23. Orkiestra Sinfonia Varsovia

24. Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

25. Filharmonia Zabrzańska

26. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

27. Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze

VI. Teatry operowe i tańca

1. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

2. Opera NOVA w Bydgoszczy

3. Opera Śląska w Bytomiu

4. Opera Bałtycka w Gdańsku

5. Opera Krakowska w Krakowie

6. Teatr Wielki w Łodzi

7. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

8. Opera na Zamku w Szczecinie

9. Warszawska Opera Kameralna

10. Opera Wrocławska we Wrocławiu

11. Kielecki Teatr Tańca

12. Polski Teatr Tańca – Balet Poznański

13. Śląski Teatr Tańca

14. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

VII. Teatry muzyczne i operetkowe

1. Teatr Rozrywki w Chorzowie

2. Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

3. Gliwicki Teatr Muzyczny

4. Teatr Muzyczny w Lublinie

5. Teatr Muzyczny w Łodzi

6. Teatr Muzyczny w Poznaniu

7. Teatr Muzyczny Roma w Warszawie

8. Teatr Muzyczny „Capitol” we Wrocławiu

VIII. Teatry dramatyczne

1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

2. Teatr Polski w Bielsku-Białej

3. Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

4. Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

5. Teatr Wybrzeże w Gdańsku

6. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

7. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

8. Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

9. Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

10. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

11. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

12. Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

13. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

14. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

15. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

16. Teatr Ludowy w Krakowie

17. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

18. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

19. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

20. Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

21. Teatr Powszechny w Łodzi

22. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

23. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

24. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

25. Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

26. Teatr Polski w Poznaniu

27. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

28. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

29. Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku

30. Teatr Zagłębia w Sosnowcu

31. Teatr Polski w Szczecinie

32. Teatr Współczesny w Szczecinie

33. Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

34. Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

35. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

36. Teatr Polski we Wrocławiu

37. Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu

38. Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

39. Teatr Nowy w Zabrzu

40. Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

41. Teatr Dramatyczny miasta stołecznego Warszawy im. Gustawa Holoubka

42. Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w Warszawie

43. Nowy Teatr w Warszawie

44. Teatr Rozmaitości w Warszawie

45. Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie

46. Teatr Polski w Warszawie

47. Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera

48. Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie

49. Teatr Współczesny w Warszawie

IX. Teatry lalkowe

1. Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku

2. Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

3. Teatr Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej

4. Miejski Teatr „Miniatura” w Gdańsku

5. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze

6. Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach

7. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

8. Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska” w Krakowie

9. Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie

10. Teatr Lalki i Aktora w Łomży

11. Teatr Lalek „Arlekin” w Łodzi

12. Teatr Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi

13. Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie

14. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu

15. Teatr Animacji w Poznaniu

16. Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

17. Teatr „Maska” w Rzeszowie

18. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku

19. Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie

20. Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu

21. Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

22. Teatr Baj w Warszawie

23. Teatr Lalek Guliwer w Warszawie

24. Teatr Lalka w Warszawie

25. Wrocławski Teatr Lalek we Wrocławiu

X. Inne instytucje

1. Europejskie Centrum Solidarności

2. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

3. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »