REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1503

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. 109, poz. 639, Nr 113, poz. 659 i Nr 203, poz. 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 247, poz. 1838) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Pierwszej oceny kwalifikacyjnej, zwanej dalej „oceną”, właściwy dyrektor sądu lub właściwy prokurator dokonuje nie wcześniej niż po upływie roku od daty zatrudnienia urzędnika lub innego pracownika.

2. Termin dokonania oceny ustala właściwy dyrektor sądu lub właściwy prokurator.”;

2) w § 4 w ust. 2 w pkt 1:

a) uchyla się lit. a,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pracownicy wyznaczeni przez właściwego dyrektora sądu;”;

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do właściwego dyrektora sądu lub właściwego prokuratora nie później niż 14 dni przed upływem terminu dokonania oceny.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA