reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. Nr 115, poz. 972), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. Nr 49, poz. 295);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. poz. 1494).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. Nr 49, poz. 295), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. poz. 1494), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 listopada 2013 r. (poz. 202)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 lipca 2009 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk wyznaczonych aplikantom odbywającym aplikację ogólną, sędziowską i prokuratorską, a także patronów staży wyznaczonych aplikantom odbywającym aplikację sędziowską.

§ 2. 1.1) Patron koordynator wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Jeżeli patronat sprawowany jest jednocześnie nad więcej niż jednym aplikantem, za każdego kolejnego aplikanta wysokość wynagrodzenia wzrasta o 1% podstawy ustalenia wynagrodzenia sędziego i prokuratora, nie więcej jednak niż do wysokości 20% tej podstawy.

2. Jeżeli patron sprawuje patronat przez okres krótszy niż 30 dni, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

§ 3.2) Patron poszczególnych praktyk wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację ogólną otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Jeżeli patronat sprawowany jest jednocześnie nad więcej niż jednym aplikantem, za każdego kolejnego aplikanta wysokość wynagrodzenia wzrasta o 5% podstawy ustalenia wynagrodzenia sędziego i prokuratora. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Patron poszczególnych praktyk wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską lub prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Patron stażu wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5a.3) Podstawą ustalenia w roku 2013 wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży, o których mowa w § 2–5, jest podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, obowiązująca w roku 2012.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. Nr 49, poz. 295), które weszło w życie z dniem 30 marca 2010 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. poz. 1494), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 lipca 2009 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama