| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 555) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2546,3344 ha, położone na terenach miast: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, Piława Górna, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Długołęka, Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Praszka, Prudnik, Rawicz, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Twardogóra, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie i Żarów.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK:

a) w Podstrefie Nowa Ruda opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 7 Słupiec, karty mapy: 4, 5, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 34, 65/2 i 40/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 65/2 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 3, położonego u zbiegu działek nr: 65/2, 67/2 i 66. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 67/2 i 67/1 przez punkt nr 4 do punktu nr 5, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż działek nr: 67/1, 69/4 i 69/6 przez punkty nr: 6, 7 i 8 do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 69/6, 69/5, 17/6 i 17/7. W punkcie nr 9 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 17/6, 26/1 i 26/2 przez punkty nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 do punktu nr 18, położonego u zbiegu granic działek nr: 26/2, 19/3 i 19/2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 19/3 przez punkt nr 19 do punktu nr 20, położonego u zbiegu granic działek nr: 19/3, 19/2 i 16/4. Tu granica skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki nr 16/4 biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkt nr 23 do punktu nr 24. Stąd biegnie wzdłuż granic działek nr: 10/3 i 10/4 w kierunku wschodnim przez punkt nr 25 do punktu nr 26, położonego u zbiegu granic działek nr: 10/4, 7/2 i 39/1. Tu granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7/2, 8 i 9 przez punkty nr: 27, 28, 29 i 30 do punktu nr 31, położonego u zbiegu granic działek nr: 9, 34 i 40/3. W punkcie nr 31 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 34 przez punkty nr: 32 i 33 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

b) opis granic i terenu Podstrefy Września otrzymuje brzmienie:

Podstrefa Września

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny miasto Września, karta mapy 17, gmina Września

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1314/1, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1314/1, 1314/2, 1315/3, 1316/9 i 1317/1 przez punkty nr: 2–8 do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 1317/1 i 1318/3. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1317/1, 1317/6 i 1317/5 przez punkty nr: 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, położonego u zbiegu granic działek nr: 1317/5, 1318/8 i 1317/3. Stąd początkowo biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 1317/5 i 1316/10 przez punkty nr: 15 i 16, a następnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1316/10 przez punkty nr: 17 i 18 do punktu nr 19. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki nr: 1316/10 przez punkty nr: 20 i 21 do punktu nr 22. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1316/8, 1316/7, 1315/2 i 1313/2 przez punkty nr: 23, 24, 25 i 26 do punktu nr 27, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki nr 1313/2 dochodzi do punktu nr 28. Tu skręca na północny wschód i granicą działki nr 1313/2 dochodzi do punktu nr 29. Stąd biegnie na wschód granicą działki nr 1313/2 do punktu nr 30, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1313/2 i 1314/1 przez punkty nr: 31–38 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny miasto Września, karta mapy 17, gmina Września

Granica biegnie od najbardziej wysuniętego na północ punktu nr 9309 w kierunku wschodnim, wzdłuż południowego brzegu rowu, przez punkty nr: 17108, 9093 do punktu nr 9311. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 4442/43 przez punkt nr 17524 do punktu nr 17523. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Słowackiego, stanowiącej działkę nr 1296, przez punkty nr: 17069, 17072 do punktu nr 17450. Z punktu nr 17450 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 17449, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez punkty nr: 17525, 17516 do punktu nr 9309, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0302 Białężyce, 0306 Chocicza Mała, 0314 Grzymysławice, karty mapy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, gmina Września

Granica biegnie od punktu nr 2810020/0202051, położonego na granicy dwóch obrębów – Białężyce i Obłaczkowo, u zbiegu granic działek nr: 121/6, 121/1, 42/1 i 42/8, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 42/1 przez punkty nr: 2810029 i 2810030 do punktu nr 2810027. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 46 do punktu nr 2810028. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 47, 40/5 i 38 przez punkty nr: 2810031, 2810032, 2810033, 2810035, 2810036, 2810037, 2810038, 2810039, 2810040, 2810041, 2810042, 2810135, 2810139, 2810140, 2810141, 2810142, 2810143, 2810144 i 2810145 do punktu nr 2810146 położonego na granicy obrębów Obłaczkowo i Chwalibogowo, u zbiegu granic działek nr: 39/1, 38, 134 i 73/1. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą między obrębami Chwalibogowo i Obłaczkowo wzdłuż granic działek nr: 134, 132, 124/4 i 124/3 przez punkty nr: 2810136, 2810044, 0902157, 2810043 i 0902143 do punktu nr 2810001, położonego u zbiegu granic działek nr: 124/3, 42/9 i 52. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działki nr 124/3 do punktu nr 0902021, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 55/2, 53/3, 54 i 45/5 przez punkty nr: 1440119 i 1440040 do punktu nr 1440030a. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 45/5 przez punkty nr: 1440030, 1440029 i 1440028 do punktu nr 1440027. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 49 przez punkt nr 1440059 do punktu nr 1440060. Tu załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 49 do punktu nr 211507, położonego u zbiegu granic działek nr: 49, 50, 41/16 i 49/1. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż działek nr: 41/16 i 41/15 przez punkty nr: 0670030, 0670047, 1440053 do punktu nr 0670031, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 41/15 do punktu nr 0670032. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie nadal wzdłuż granic działki nr 41/15 przez punkty nr: 0670033, 0670034, 121471 i 0670035 do punktu nr 0670036. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 45/4 i 41/2 przez punkt nr 0670020 do punktu nr 0670052, położonego u zbiegu granic działek nr: 39/6, 41/2 i 41/1. Tu załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 39/6 do punktu nr 0650080. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 39/6 i 38/1 przez punkt nr 0650086 do punktu nr 0650087. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/2 przez punkty nr: 0650058, 0650060, 062 i 063 do punktu nr 0650064, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 0650069, 0650066, 0650071, 072, 0650073 i 0650075 dochodzi do punktu nr 0650077. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/2 przez punkt nr 0650003 do punktu nr 0620047. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 35/3 przez punkty nr: 0620046, 0620045, 0620044 i 0620043 do punktu nr 0620038. Tu załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 35/2 przez punkty nr: 0620042, 0620040, 0620041, 0620168, 0620029 i 0620180 do punktu nr 0620204 położonego u zbiegu granic działek nr: 31/3, 31/4 i 35/2. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 31/3 i 3 przez punkt nr 0620037 do punktu nr 0602183. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 27/7 przez punkty nr: 0602184, 0602185 i 0602186 do punktu nr 0602187, w którym skręca ponownie w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 27/6 do punktu nr 0602188. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 27/6, 27/5 i 27/9 przez punkty nr: 0602189, 0602190 i 0602191 do punktu nr 0602192, w którym załamuje się, i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 27/9 do punktu nr 0620025 położonego na zbiegu granic działek nr: 27/9, 6 i 3. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkty nr: 0620024, 0620023 i 0620022 do punktu nr 0620021, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkty nr: 0620027, 0620020, 0620019, 0620018, 0620013, 0620012 i 0620011 dochodzi do punktu nr 0620010. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 8 i przez punkt nr 0620155 dochodzi do punktu nr 0620152. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/2 przez punkt nr 0620151 do punktu nr 0620100, położonego u zbiegu granic działek nr: 5, 6 i 7/2. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7/2, 7/1, 9/1, 9/2 i 23/1 przez punkty nr: 0620101, 0620125, 0602196 i 0620102 do punktu nr 0630050. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 11/6, 16/2 i 9/4 przez punkty nr: 0630051, 0630052 i 0202553 do punktu nr 0202197. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 21/6, 21/5, 17/1, 18/5 i 102/16 przez punkty nr: 0202198, 0202199, 0202388, 0202200, 0202201, 0203170 i 0202209 do punktu nr 0202554. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i, biegnąc wzdłuż granicy działki nr 130/4, dochodzi do punktu nr 0202263, położonego u zbiegu granic działek nr: 102/15, 130/3 i 130/4. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 130/4 przez punkt nr 0202262 do punktu nr 0202099. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 122/2 do punktu nr 0202097. Stąd biegnie początkowo w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 122/2 przez punkty nr: 0202096, 0202095, 0202094, 0202093, 0202092, 0202091 i 0202065 do punktu nr 0202064, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 130/6 i 121/1 przez punkty nr: 0202063, 0202060, 0203175, 0202058, 0203184, 0202271 i 0202053 do punktu nr 2810020/0202051, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0328 Obłaczkowo, karta mapy 1, gmina Września

Granica biegnie po granicy działki nr 36/4, od punktu nr 2810267 położonego u zbiegu granic działek nr: 40/4, 40/3, 36/3 i 36/4, w kierunku południowym przez punkty nr: 2810266, 2810265, 2810264 do punktu nr 2810263. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2810180, 2810179, 2810178, 2810177, 2810176, 2810175 i 2810174 do punktu nr 2810173. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2810148, położonego u zbiegu granic działek nr: 34, 38 i 36/4. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 2810149, 2810150, 2810151, 2810152, 2810153, 2810154 do punktu nr 2810137. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2810138, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 2810133 dochodzi do punktu nr 2810267, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »