REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 643

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90a ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór formularza do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej kontroli:

1) stanu technicznego pojazdów – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu postoju pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy – w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli (Dz. U. Nr 98, poz. 638).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 4 kwietnia 2014 r. (poz. 643)

Załącznik nr 1

WZÓR – FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 2. [WZÓR – FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU JAZDY I CZASU POSTOJU POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERW ORAZ CZASU ODPOCZYNKU KIEROWCY]

Załącznik nr 2

WZÓR – FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU JAZDY I CZASU POSTOJU POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERW ORAZ CZASU ODPOCZYNKU KIEROWCY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-20
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA