| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 maja 2014 r.

o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 361 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Dział I.

Zbiorcze wyniki głosowania w skali kraju

Rozdział 1. Dane ogólne

1. Wybory przeprowadziły:

1) Państwowa Komisja Wyborcza;

2) 13 okręgowych komisji wyborczych, w skład których powołano 104 sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego;

3) 39 rejonowych komisji wyborczych, w skład których powołano 195 sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;

4) 27 664 obwodowe komisje wyborcze, w skład których powołano 209 196 wyborców.

2. Wybierano 51 posłów do Parlamentu Europejskiego spośród 1 277 kandydatów zarejestrowanych na 130 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.

Rozdział 2. Zbiorcze wyniki głosowania

Na podstawie protokołów wyników głosowania z wszystkich okręgów wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w skali kraju:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 636 537, pakiety wyborcze wysłano 6 169 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 7 295 481 wyborcom, w tym 1 858 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 50 704 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 4 912 kopert zwrotnych;

4) w 325 kopertach zwrotnych nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, w 4 kopertach zwrotnych oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę, w 6 kopertach zwrotnych nie było koperty na kartę do głosowania, w 10 kopertach zwrotnych znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania;

5) do urn wrzucono 4 594 kopert na karty do głosowania;

6) z urn wyjęto 7 298 064 kart do głosowania, w tym 4 583 kart z kopert na karty do głosowania;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 574;

8) liczba kart ważnych wyniosła 7 297 490, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 23,82%;

9) liczba głosów nieważnych wyniosła 228 005, co stanowi 3,12% ogólnej liczby głosów;

10) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 7 069 485, co stanowi 96,88% ogólnej liczby głosów.

Rozdział 3. Zbiorcze wyniki głosowania na listy kandydatów komitetów wyborczych

Na listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych oddano łącznie następującą liczbę głosów ważnych:

1) na listy nr 1 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano łącznie 281 079 głosów, to jest 3,98% głosów ważnych w skali kraju;

2) na listy nr 2 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano łącznie 98 626 głosów, to jest 1,40% głosów ważnych w skali kraju;

3) na listy nr 3 zarejestrowane przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano łącznie 667 319 głosów, to jest 9,44% głosów ważnych w skali kraju;

4) na listy nr 4 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano łącznie 2 246 870 głosów, to jest 31,78% głosów ważnych w skali kraju;

5) na listy nr 5 zarejestrowane przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano łącznie 252 779 głosów, to jest 3,58% głosów ważnych w skali kraju;

6) na listy nr 6 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano łącznie 223 733 głosy, to jest 3,16% głosów ważnych w skali kraju;

7) na listy nr 7 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano łącznie 505 586 głosów, to jest 7,15% głosów ważnych w skali kraju;

8) na listy nr 8 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano łącznie 2 271 215 głosów, to jest 32,13% głosów ważnych w skali kraju;

9) na listy nr 9 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano łącznie 480 846 głosów, to jest 6,80% głosów ważnych w skali kraju;

10) na listy nr 10 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia oddano łącznie 16 222 głosy, to jest 0,23% głosów ważnych w skali kraju;

11) na listy nr 11 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Samoobrona oddano łącznie 2 729 głosów, to jest 0,04% głosów ważnych w skali kraju;

12) na listy nr 12 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Partia Zieloni oddano łącznie 22 481 głosów, to jest 0,32% głosów ważnych w skali kraju.

Dział II.

Ogólny podział mandatów

Rozdział 1. Komitety wyborcze uprawnione do udziału w podziale mandatów

Uprawnione do udziału w podziale mandatów były, zgodnie z art. 335 Kodeksu wyborczego, następujące komitety wyborcze, na których listy kandydatów oddano co najmniej 5% głosów ważnych w skali kraju:

1) Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

2) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

3) Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

4) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

5) Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 2. Komitety wyborcze nieuprawnione do udziału w podziale mandatów

Uprawnienia do udziału w podziale mandatów nie uzyskały następujące komitety wyborcze, których listy kandydatów nie spełniły warunku określonego w art. 335 Kodeksu wyborczego:

1) Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

4) Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

5) Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

6) Komitet Wyborczy Samoobrona;

7) Komitet Wyborczy Partia Zieloni.

Rozdział 3. Podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z art. 356 Kodeksu wyborczego dokonała podziału mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze. Poszczególnym uprawnionym komitetom wyborczym przypadły następujące liczby mandatów:

1) Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy, który zarejestrował listy nr 3 – 5 mandatów;

2) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który zarejestrował listy nr 4 – 19 mandatów;

3) Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke, który zarejestrował listy nr 7 – 4 mandaty;

4) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który zarejestrował listy nr 8 – 19 mandatów;

5) Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, który zarejestrował listy nr 9 – 4 mandaty.

Dział III.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych

Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 1, obejmujący obszar województwa pomorskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

11) lista nr 12, którą zgłosił Komitet Wyborczy Partia Zieloni.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 102 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 769 312, pakiety wyborcze wysłano 16 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 472 677 wyborcom, w tym 112 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 4 635 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 15 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 472 498 kart do głosowania, w tym 14 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 51;

6) liczba kart ważnych wyniosła 472 447, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 26,70%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 13 342, co stanowi 2,82% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 459 105, co stanowi 97,18% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 11 329 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) STECKIEWICZ Krzysztof

2 551;

2) KĘPKA Teresa

2 655;

3) PLOTZKE Kazimierz Julian

918;

4) KURSKA Anna Maria

1 430;

5) JAWORSKI Adam Marek

1 112;

6) MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław

263;

7) ROGOWSKA Małgorzata Ewa

591;

8) ZAWADA Andrzej Robert

699;

9) KRÓL Maria Kazimiera

701;

10) PILKIEWICZ Olena

409.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 5 337 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PAŁASZ Tomasz Jakub

2 794;

2) ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof

590;

3) DZIADUL Piotr Tomasz

248;

4) PIASECKA Dorota Magdalena

379;

5) KRUPA Łukasz

339;

6) MARCINKOWSKA Aleksandra

254;

7) TACKOWIAK Irena Aleksandra

115;

8) ZALESIŃSKA Dominika

160;

9) BŁASZKOWSKI Piotr Jan

221;

10) KOZIEŁ Andrzej Mirosław

237.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 35 164 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PASTUSIAK Longin Hieronim

23 187;

2) OSTROWSKA Małgorzata Teresa

3 141;

3) BANACH Jolanta Maria

3 761;

4) STRZAŁA Krystyna Zofia

794;

5) STĄSIEK Jan Antoni

597;

6) GONTAREK Piotr Paweł

846;

7) WOJCIECHOWSKI Henryk

857;

8) MACIEJEWSKA Beata Katarzyna

613;

9) TUMA Tadeusz Jerzy

387;

10) SEROCKA Ewa Aleksandra

981.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 117 620 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) FOTYGA Anna Elżbieta

56 677;

2) SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena

16 031;

3) ŻYNDA Zenon Henryk

2 396;

4) SIKORA Danuta Teresa

3 759;

5) KLAWITER Jan Andrzej

6 648;

6) SELLIN Jarosław Daniel

23 387;

7) KILIAN Jan

2 700;

8) STROCIAK Marek Roman

1 296;

9) STANULEWICZ Katarzyna Barbara

1 724;

10) BARZOWSKI Jerzy

3 002.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 11 350 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GARDIAS Dorota

5 155;

2) KOWALSKI Maciej Tomasz

1 713;

3) ABRAMOWICZ Marta Magdalena

1 274;

4) DEPCZYŃSKI Rafał Piotr

606;

5) NAWROT Gabriela Jolanta

353;

6) MUŻA Wojciech Romuald

291;

7) ALEGRE RASO Susana

407;

8) MILEWCZYK Jarosław Andrzej

364;

9) PAWŁOWSKA Magdalena

483;

10) BAUĆ Piotr Paweł

704.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 9 539 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) HAMBURA Stefan Józef

2 793;

2) ZWARA Piotr Roman

796;

3) KOZŁOWSKI Jan

2 275;

4) LABUDA Maria Barbara

1 019;

5) SZRAMOWSKI Wojciech Norbert

359;

6) KOTAS Wojciech Tomasz

753;

7) SIUDEK Małgorzata

577;

8) GŁADYSZ Anna Marta

433;

9) JAWORSKI Karol Artur

534.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 30 324 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) DZIAMBOR Artur Erwin

18 889;

2) WYSOCKI Zbigniew Maksymilian

2 738;

3) MARUSIK Elżbieta Maria

1 103;

4) KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz

868;

5) ŁAGUS Marcin Tadeusz

497;

6) GUZOWSKA Marzena Beata

1 294;

7) KRZYWKOWSKI Marcin Piotr

2 098;

8) GIEŁDON Piotr Tadeusz

745;

9) KULASIEWICZ Agata

1 243;

10) MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta

849.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 218 962 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) LEWANDOWSKI Janusz Antoni

107 814;

2) KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna

21 911;

3) KOZŁOWSKI Jan Andrzej

18 954;

4) CHRZANOWSKA Beata

3 772;

5) ŚWILSKI Ryszard Jan

2 037;

6) LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona

2 274;

7) GRZĘDZICKI Łukasz Piotr

2 394;

8) ROGOWIEC Katarzyna

1 505;

9) KULAS Jan Edward

2 403;

10) WAŁĘSA Jarosław Leszek

55 898.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 14 817 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) STĘPNIAK Andrzej Hieronim

3 512;

2) BUJANOWICZ Stanisława Helena

2 826;

3) ADAMOWICZ Dariusz

1 130;

4) DOMBROWSKI Bogdan

1 332;

5) SZATKOWSKI Radosław Jan

943;

6) WĄSIKOWSKI Leszek Jan

1 215;

7) KOSEWSKA Danuta Jolanta

831;

8) SAHAJDAK Jadwiga

561;

9) MIRONOWICZ Mirosław

236;

10) HEROLD-WĄS Lucyna Kinga

2 231.

 10. Na listę nr 10 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia oddano 1 720 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz

566;

2) RZEPKA Szymon Stanisław

256;

3) MIETKOWSKI Karol

117;

4) WESOŁA Joanna Małgorzata

499;

5) ALTMANN Paula

282.

 11. Na listę nr 12 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Partia Zieloni oddano 2 943 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) JACHLEWSKA Elżbieta

953;

2) KRYDA Marek Andrzej

262;

3) DEMCZUK Marzena

175;

4) PASTUSIAK Tadeusz Jan

425;

5) BANIECKA Ewa Cecylia

181;

6) KOTLARZ Piotr Wojciech

117;

7) KWIATKOWSKA Monika Alicja

512;

8) WIĘCEK Hieronim Antoni

318.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 1 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

35 164,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

117 620,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

30 324,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

218 962,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

14 817.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

a) FOTYGA Anna Elżbieta, na którą oddano 56 677 głosów.

2) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) LEWANDOWSKI Janusz Antoni, na którego oddano 107 814 głosów;

b) WAŁĘSA Jarosław Leszek, na którego oddano 55 898 głosów.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

3) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 2. Okręg wyborczy nr 2, obejmujący obszar województwa kujawsko-pomorskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 90 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 648 127, pakiety wyborcze wysłano 15 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 372 393 wyborcom, w tym 117 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 2 140 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 15 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 372 349 kart do głosowania, w tym 15 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 7;

6) liczba kart ważnych wyniosła 372 342, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 22,59%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 13 579, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 358 763, co stanowi 96,35% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 9 065 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) STACHOWIAK Ireneusz

3 420;

2) ŁUCZAK Stefan Nikodem

857;

3) KAŁUŻNY Mariusz Piotr

1 316;

4) KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna

758;

5) ŁABĘCKI Bogdan

413;

6) MATCZAK Agnieszka Ewa

512;

7) KOTLEWSKA Natalia Jadwiga

369;

8) RUTKOWSKA Ewa Elżbieta

706;

9) KUCZMARSKI Wiesław Andrzej

317;

10) CIECIERSKI Sławomir Ryszard

397.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 3 819 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) CYWIŃSKA Marta Ewa

1 678;

2) WILKOWSKI Wojciech Sławomir

653;

3) HRABSKI Piotr Michał

191;

4) SZENDEL Weronika

215;

5) POŁĄCZAK Wojciech

133;

6) BORUCKA Irena

138;

7) ANDUŁA Miłosz

181;

8) LASKOWSKA Julia

208;

9) RZĄDKOWSKI Kamil Piotr

150;

10) DŁUGOSZ Rafał Tomasz

272.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 74 833 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ZEMKE Janusz Władysław

62 118;

2) KRZYŻANOWSKA Elżbieta

2 371;

3) POLAK Urszula

1 964;

4) GRZĄDZIEL Krzysztof

3 907;

5) IWICKA Urszula

650;

6) KOWAROWSKI Łukasz Mariusz

561;

7) BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta

930;

8) WADOŃ Jan

771;

9) GAIK-MAZUREK Beata Maria

615;

10) MAKOWSKI Maciej Sławomir

946.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 96 663 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

41 188;

2) ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz

39 911;

3) DRAB Marzenna Stefania

3 091;

4) BANASZAK Adam Heliodor

3 163;

5) KOWALSKI Wojciech Lech

1 608;

6) STOLECKA Małgorzata

1 277;

7) SZAFRAŃSKI Robert Antoni

1 385;

8) ADAMOWICZ Beata

1 061;

9) ZAJĄKAŁA Jacek

1 094;

10) BOROWIAK Joanna Beata

2 885.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 13 998 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SZCZUKA Kazimiera

10 515;

2) KRUPA Łukasz Marcin

1 020;

3) STRAUSS Hanna Barbara

238;

4) KRÓLEWICZ Mirosław

316;

5) BOROWSKA Joanna Małgorzata

335;

6) KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz

295;

7) FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria

233;

8) WOJTAS Jarosław Andrzej

438;

9) CIEŚLAKOWSKA Ewa

236;

10) WYDRZYŃSKI Maciej

372.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 6 695 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) MARZEC Maciej Jan

3 229;

2) MICHAŁEK Iwona Krystyna

850;

3) KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard

517;

4) PROKOPOWICZ Wojciech

297;

5) NALASKOWSKI Jacek Andrzej

291;

6) BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna

334;

7) SOPEL-SZAMOCKA Joanna

219;

8) LASKOWSKI Dariusz Jan

285;

9) POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika

170;

10) WALKOWIAK Andrzej

503.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 20 753 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KOSTRZEWA Jacek Andrzej

12 321;

2) OSIŃSKI Arkadiusz Marek

1 704;

3) NOWICKA Marta

2 072;

4) CIĘGOTURA Kamil

910;

5) RYBACKA Marlena Hanna

753;

6) WIECZOREK Dariusz

754;

7) WYSIŃSKA Magdalena

461;

8) DOROSIŃSKA Monika Jadwiga

422;

9) BRONOWSKI Łukasz Piotr

433;

10) KRAWCZYSZYN Tomasz

923.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 100 430 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony

32 514;

2) JĘDRZEJCZAK Otylia

10 110;

3) ZWIEFKA Tadeusz Antoni

43 918;

4) JANOSZ Anna

3 609;

5) KOPYŚĆ Sławomir Andrzej

1 476;

6) PINIEWSKA Elżbieta Genowefa

2 133;

7) PAWŁOWICZ Zbigniew Michał

3 024;

8) ELIASZ Józef Henryk

1 294;

9) KRAKOWIAK Dariusz Piotr

1 008;

10) WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja

1 344.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 32 507 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KŁOPOTEK Eugeniusz

16 375;

2) MES Ewa Monika

3 050;

3) BARANOWSKI Krzysztof

3 441;

4) PIETROWSKI Andrzej Władysław

362;

5) ZAKRZEWSKA Edyta Lidia

1 295;

6) KIERZKOWSKA Ewa Sławomira

633;

7) OWCZARZ Andrzej

613;

8) WICHROWSKA Magdalena

626;

9) KURZAWA Dariusz

1 893;

10) SOSNOWSKI Zbigniew

4 219.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 2 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

74 833,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

96 663,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

20 753,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

100 430,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

32 507.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) ZEMKE Janusz Władysław, na którego oddano 62 118 głosów.

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz, na którego oddano 41 188 głosów.

3) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) ZWIEFKA Tadeusz Antoni, na którego oddano 43 918 głosów.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

2) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 3. Okręg wyborczy nr 3, obejmujący obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

11) lista nr 11, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 106 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 110 287, pakiety wyborcze wysłano 14 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 408 168 wyborcom, w tym 104 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 3 264 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 14 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 408 086 kart do głosowania, w tym 13 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 15;

6) liczba kart ważnych wyniosła 408 071, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 19,34%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 13 031, co stanowi 3,19% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 395 040, co stanowi 96,81% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 10 209 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) MOJZESOWICZ Maciej

3 041;

2) WIRSKA Elżbieta Ewa

1 946;

3) KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej

1 051;

4) TARGOŃSKI Robert

859;

5) ZDRODOWSKA Honorata

546;

6) ŁUCKIEWICZ Adrian

456;

7) WITKOWSKI Henryk

575;

8) BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka

422;

9) RUDNICKA Aleksandra Helena

613;

10) NOWACKI Robert Krzysztof

700.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 6 462 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) LISIECKI Piotr Cezary

2 383;

2) ANDRUSZKIEWICZ Adam

1 959;

3) RYKACZEWSKI Dawid

290;

4) JĘDRZEJEWSKA Aleksandra

311;

5) BAŃKOWSKA Krystyna

367;

6) ZALEWSKI Henryk Eugeniusz

195;

7) SZURMIEJ Ilona Agata

145;

8) TOMCZUK Ewa

220;

9) SUPIŃSKA Emilia Anna

156;

10) WYSOCKI Kamil Michał

436.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 41 422 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) IWIŃSKI Tadeusz

25 002;

2) BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna

3 202;

3) CZYKWIN Eugeniusz

7 387;

4) MAŃKUT Władysław

1 497;

5) KIERES-SALAMOŃSKI Ilona

486;

6) PIASECKA Izabela Agnieszka

1 221;

7) JESIEŃ Anna Marta

634;

8) ŁADA Robert

624;

9) TOPCZYŁKO Bożena

644;

10) BAGAN Bożena Waleria

725.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 140 342 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KARSKI Karol Adam

67 997;

2) PIONTKOWSKI Dariusz

28 685;

3) ARENT Iwona Ewa

5 848;

4) BABALSKI Zbigniew

5 396;

5) KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna

2 518;

6) SZMIT Jerzy

5 102;

7) MUZYK Agnieszka Barbara

2 529;

8) SIEKIERKO Łukasz

6 317;

9) ANTYPIUK Beata

910;

10) ZIELIŃSKI Jarosław

15 040.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 13 330 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KOWALSKA Wioletta Małgorzata

4 122;

2) WORONIECKI Mirosław

467;

3) ANTOSIK Maja Edyta

1 139;

4) LESZCZYŃSKI Robert

833;

5) KWAŚNIEWSKA Jolanta

3 649;

6) GROMADZKI Sławomir

214;

7) POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta

462;

8) ŻEBROWSKI Kamil

473;

9) HOŁUSZKO Ewa Maria

403;

10) PENKALSKI Wojciech Adam

1 568.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 10 010 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ŻALEK Jacek

5 448;

2) ŁUBIŃSKI Wiesław

846;

3) KOBIELA Renata Małgorzata

878;

4) ROSZKOWSKI Jacek

563;

5) PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta

276;

6) KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota

585;

7) ADAMCZAK Ryszard Henryk

203;

8) RZEMIENIECKA Beata Jolanta

202;

9) KŁOCZKO Grzegorz

483;

10) TRAWIŃSKA Halina

526.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 28 412 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) WYRĘBEK Andrzej Piotr

16 726;

2) MEGER Adrian Franciszek

1 333;

3) FILIPOWICZ Mariusz Robert

2 504;

4) WINOWSKA Urszula

1 509;

5) GONCZARUK Paweł

1 174;

6) GOŁASZEWSKA Małgorzata

1 497;

7) SZYDLARSKI Michał

993;

8) SIDZ Agata

853;

9) MICHALIK Paweł Jakub

772;

10) KLUSKIEWICZ Anna Maria

1 051.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 105 541 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KUDRYCKA Barbara

61 418;

2) PAPKE Paweł

23 919;

3) NASZKIEWICZ Anna

3 980;

4) WCISŁA Jerzy

3 159;

5) MANTUR Mikołaj

1 305;

6) PIŁAT Krzysztof

2 629;

7) KISIEL Cezary Mikołaj

1 477;

8) CWALIŃSKA Monika

2 179;

9) KUSAK Włodzimierz Leszek

1 141;

10) HORDEJUK Bernadeta Justyna

4 334.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 36 221 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ŻELICHOWSKI Stanisław

11 389;

2) BORAWSKI Edmund

7 779;

3) BASZKO Mieczysław Kazimierz

5 663;

4) ŻYLIŃSKI Wiesław

1 391;

5) BIELAWSKA Barbara

1 162;

6) WŁODKOWSKI Zbigniew

2 324;

7) BRONAKOWSKA Elżbieta Anna

1 066;

8) JASKULSKA Sylwia Monika

2 308;

9) ZYSK Danuta

633;

10) DZIERZGOWSKI Wojciech

2 506.

 10. Na listę nr 10 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia oddano 1 574 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) RADZISZEWSKI Jarosław

415;

2) ANDRUKIEWICZ Marta

292;

3) CYBULKO Marek

134;

4) RADZISZEWSKI Adrian

90;

5) KALINOWSKI Adam

226;

6) ŁOCHNICKA Katarzyna

157;

7) RADZISZEWSKA Dorota

260.

 11. Na listę nr 11 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Samoobrona oddano 1 517 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PERKOWSKI Jan

457;

2) PISZCZATOWSKA Katarzyna

160;

3) WRÓBLEWSKI Kazimierz

159;

4) JAGŁOWSKA Anna

109;

5) RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej

138;

6) MIKUCKI Leszek

91;

7) PIETRZAK Ewa

218;

8) JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław

42;

9) MAJCHRZAK Andrzej Józef

143.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 3 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

41 422,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

140 342,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

28 412,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

105 541,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

36 221.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) KARSKI Karol Adam, na którego oddano 67 997 głosów.

2) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

a) KUDRYCKA Barbara, na którą oddano 61 418 głosów.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

3) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 4. Okręg wyborczy nr 4, obejmujący obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

10) lista nr 12, którą zgłosił Komitet Wyborczy Partia Zieloni.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 99 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 200 697, pakiety wyborcze wysłano 6 018 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 773 798 wyborcom, w tym 197 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 7 894 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 4 762 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 777 824 kart do głosowania, w tym 4 444 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 211;

6) liczba kart ważnych wyniosła 777 613, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 35,33%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 14 727, co stanowi 1,89% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 762 886, co stanowi 98,11% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 15 588 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KURSKI Jacek Olgierd

9 104;

2) WUJKOWSKA Hanna Małgorzata

1 413;

3) MAKUCH Anna Katarzyna

503;

4) CYMAŃSKI Mateusz

2 229;

5) TYNIEC Danuta Maria

370;

6) NOWAK Zenon Ryszard

296;

7) ORŁOWSKA Monika

701;

8) FILA Adam Jan

214;

9) STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław

123;

10) GAJEWSKI Paweł

635.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 12 269 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) BOSAK Krzysztof

9 952;

2) SAPIJASZKO Jan Paweł

547;

3) DOMARADZKA Sylwia Dominika

425;

4) WASIUKIEWICZ Anna Maria

257;

5) MAŁECKI Paweł Jacek

281;

6) PATEY Mariusz Bernard

109;

7) MAŁYSZEK Paulina Danuta

179;

8) KĄDZIELA Karolina Cecylia

225;

9) WALCZAK Łukasz Marek

294.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 57 010 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) OLEJNICZAK Wojciech Michał

36 416;

2) PIEKARSKA Katarzyna Maria

9 912;

3) BALICKI Marek Zbigniew

4 558;

4) TYSIĄC Alicja Agnieszka

834;

5) LEGIERSKI Krystian

1 386;

6) WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata Dorota

521;

7) WIŚNIEWSKA Elżbieta Magdalena

659;

8) PAPUGA Marek Zdzisław

501;

9) GRUCHALSKI Grzegorz Jerzy

376;

10) GADZINOWSKI Piotr

1 847.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 216 773 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

96 292;

2) FOLTYN-KUBICKA Hanna

13 129;

3) KRAJEWSKI Jarosław Karol

6 370;

4) TOMASZEWSKA Ewa

7 231;

5) JUREK Marek

66 505;

6) KACZMARSKA Agnieszka

3 095;

7) UŚCIŃSKI Piotr Michał

9 516;

8) OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy

3 890;

9) GÓRSKI Artur Cezary

5 689;

10) CZERWIŃSKA Anita

5 056.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 46 187 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KALISZ Ryszard Roman

33 471;

2) NOWICKA Wanda Hanna

7 479;

3) ISZKOWSKI Krzysztof Stefan

1 204;

4) SANKARI Nina

524;

5) DĘBSKI Artur

1 019;

6) OLEJNIK Katarzyna Barbara

422;

7) SZYPUŁA Tomasz

389;

8) TRAPSZO – DRABCZYŃSKA Daria Joanna

272;

9) MAZUREK Aleksander Paweł

334;

10) KOSTRZEWA Inga Krystyna

1 073.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 30 196 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KOWAL Paweł Robert

25 037;

2) IGLICKA-OKÓLSKA Krystyna Ida

1 828;

3) JEZIERSKA Barbara Łucja

772;

4) PAZIEWSKA Elżbieta

502;

5) BYLIŃSKI Janusz Józef

361;

6) OMELAŃCZUK Mariusz Marek

296;

7) ŁUGOWSKA Bożena Leokadia

331;

8) WRZEŚNIAK Piotr Michał

186;

9) MATYJASIAK Wojciech Robert

201;

10) SZLĄZAK Tomasz Bartłomiej

682.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 49 794 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) MARUSIK Michał

20 538;

2) WILK Jacek

17 443;

3) BIESZCZAD Grzegorz Tadeusz

1 200;

4) BIEGAŁA Joanna Beata

2 562;

5) SIUDYM Mariusz

1 612;

6) KRZYSZTOFIK Joanna

993;

7) BRONOWSKI Krzysztof Piotr

917;

8) STRZODA Agnieszka Teresa

518;

9) JANKOWSKA Alina Barbara

1 049;

10) PAZIO Rafał Piotr

2 962.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 308 468 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) HÜBNER Danuta Maria

225 546;

2) BONI Michał Jan

30 910;

3) ZALEWSKI Paweł Ksawery

18 379;

4) DĄBROWSKA Alicja

6 945;

5) ROSS Tadeusz Edward

4 220;

6) OLECHOWSKA Alicja Danuta

2 558;

7) ŚWIĘCICKI Marcin

7 266;

8) SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr

1 460;

9) GAJEWSKA Kinga Magdalena

6 221;

10) KOSECKI Roman Jacek

4 963.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 19 098 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef

7 118;

2) ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga

2 533;

3) GRAJDA Dariusz Grzegorz

1 813;

4) RUDZKA Lidia

827;

5) KRĘŹLEWICZ Katarzyna Izabela

1 295;

6) JAGODZIŃSKI Sylwester

846;

7) ZALEWSKI Józef

1 477;

8) ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary

285;

9) CICHOCKI Przemysław

1 245;

10) RYŚ-FERENS Erwina Lilia

1 659.

 10. Na listę nr 12 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Partia Zieloni oddano 7 503 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GRZYBEK Agnieszka Magdalena

3 491;

2) WIECZOREK Artur Paweł

626;

3) AULEJTNER Małgorzata Dorota

374;

4) ILKA Grzegorz

192;

5) SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna

668;

6) URBAN Mateusz Józef

92;

7) DMOCHOWSKA Katarzyna

485;

8) ŻURAWSKI Cezary

187;

9) ZAWADZKA Jolanta Anna

547;

10) KONIECZNY Maciej

841.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 4 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

57 010,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

216 773,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

49 794,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

308 468,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

19 098.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek, na którego oddano 96 292 głosy;

b) JUREK Marek, na którego oddano 66 505 głosów.

2) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) MARUSIK Michał, na którego oddano 20 538 głosów.

3) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) HÜBNER Danuta Maria, na którą oddano 225 546 głosów;

b) BONI Michał Jan, na którego oddano 30 910 głosów.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 5. Okręg wyborczy nr 5, obejmujący obszar części województwa mazowieckiego: powiatów – ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu – Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 88 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 020 737, pakiety wyborcze wysłano 7 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 405 866 wyborcom, w tym 115 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 2 246 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 7 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 405 816 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 14;

6) liczba kart ważnych wyniosła 405 802, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 20,08%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 13 736, co stanowi 3,38% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 392 066, co stanowi 96,62% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 11 464 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) DORN Ludwik Stanisław

5 362;

2) STOKŁOSA Radosław

1 029;

3) ŁOBODA Bogusław

691;

4) SPIŻEWSKA Marzena

857;

5) KUREK Roman Jarosław

759;

6) NIZIŃSKA Anna

861;

7) MACIAK Jan Antoni

490;

8) MIERZEJEWSKA Agnieszka

1 415.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 6 686 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) TUMANOWICZ Witold Sławomir

2 750;

2) CZARNECKI Norman Tomasz

1 473;

3) PIÓRO Tomasz Grzegorz

295;

4) SAPIJASZKO Joanna Elżbieta

274;

5) GŁOWACKI Piotr

593;

6) GOŁAWSKI Zygmunt Michał

150;

7) SMOSARSKA Dorota

319;

8) KORZENIEWSKA Magdalena

271;

9) BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena

132;

10) CZYŻEWSKI Przemysław

429.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 24 647 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KALATA Anna

12 920;

2) KOSESKI Adam Waldemar

2 577;

3) IWANIAK Ilona

1 630;

4) REJMER Leszek

2 438;

5) MALINOWSKA Teresa

1 464;

6) MIĄSKO Krzysztof

576;

7) ANDRYCHOWSKI Janusz

530;

8) WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia

694;

9) MAKAREWICZ Błażej

597;

10) STĄSIEK Zbigniew

1 221.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 163 775 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) JASIŃSKI Wojciech Stefan

35 193;

2) GOSIEWSKA Małgorzata Maria

25 426;

3) WARGOCKA Teresa Anna

5 694;

4) KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

69 035;

5) PIŁKA Marian

6 674;

6) TCHÓRZEWSKI Karol

8 475;

7) GÓRSKA Agnieszka Beata

3 392;

8) CICHOLSKA Anna Ewa

2 506;

9) PŁOCHA Grzegorz

4 512;

10) OLĘDZKA Anna

2 868.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 10 710 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) CELIŃSKI Andrzej Bohdan

6 010;

2) SUSZYŃSKA Krystyna

897;

3) SAJAK Paweł Ireneusz

425;

4) WAWER Iwona Kamila

401;

5) RYFIŃSKI Armand Kamil

1 053;

6) NIECKARZ Magdalena

259;

7) MACIEJEC Piotr

271;

8) GALASIEWICZ Katarzyna

213;

9) WIECZOREK Grzegorz

331;

10) SŁOMKOWSKA Aleksandra

850.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 10 485 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) CZARNECKI Marek Aleksander

4 060;

2) MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona

1 710;

3) FLAKIEWICZ Marcin

969;

4) KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga

520;

5) BIEŃKOWSKI Krzysztof

928;

6) BARAŃSKI Rafał Paweł

456;

7) SZUMIATA Tadeusz

505;

8) STRUDZIŃSKA Joanna Maria

343;

9) CIEŚLIK Grażyna Bożena

332;

10) KUKIEŁKA Sylwia

662.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 27 671 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SZPANELEWSKI Krzysztof

12 006;

2) ŁAGOWSKI Krystian Ryszard

1 908;

3) WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław

2 103;

4) MILEWSKI Andrzej

1 031;

5) SOCHARSKA Hanna

697;

6) REDUCH Izabela

507;

7) CZAJKA Ewa Jadwiga

753;

8) MALISZEWSKI Igor Piotr

626;

9) KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela

6 886;

10) RAJCA Waldemar Jan

1 154.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 75 369 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PITERA Julia Teresa

37 269;

2) KOZŁOWSKI Jacek

19 985;

3) RUSINOWSKA Beata Małgorzata

4 068;

4) ŁUCZYCKI Andrzej

2 667;

5) BERENT Przemysław

1 788;

6) KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena

1 140;

7) KRZEMIŃSKI Adam

2 037;

8) MICHALSKA-WILK Marta Ewelina

2 182;

9) KORDECKI Marek

1 720;

10) LANC Elżbieta

2 513.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 61 259 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KALINOWSKI Jarosław

33 879;

2) ORZEŁOWSKA Janina Ewa

4 360;

3) STRUZIK Adam Krzysztof

9 702;

4) UCHMAN Marcin

2 055;

5) PACHOLCZAK Bożenna Teresa

2 148;

6) KRAWCZYK Wiesława

1 463;

7) PRZYBYTNIAK Leszek Janusz

1 634;

8) ORLIŃSKI Mirosław Adam

2 652;

9) GRABOWSKA Anna

1 017;

10) KOSIŃSKI Krzysztof

2 349.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 5 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

24 647,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

163 775,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

27 671,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

75 369,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

61 259.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof, na którego oddano 69 035 głosów.

2) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

a) PITERA Julia Teresa, na którą oddano 37 269 głosów.

3) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) KALINOWSKI Jarosław, na którego oddano 33 879 głosów.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke.

Rozdział 6. Okręg wyborczy nr 6, obejmujący obszar województwa łódzkiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

11) lista nr 11, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona;

12) lista nr 12, którą zgłosił Komitet Wyborczy Partia Zieloni.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 118 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 036 030, pakiety wyborcze wysłano 9 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 483 060 wyborcom, w tym 145 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 2 010 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 9 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 482 954 kart do głosowania, w tym 9 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 36;

6) liczba kart ważnych wyniosła 482 918, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 23,72%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 14 451, co stanowi 2,99% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 468 467, co stanowi 97,01% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 11 278 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) WOŹNIAK Tadeusz Jacek

4 952;

2) SOWIŃSKA Ewa Barbara

1 283;

3) MACIEJEWSKI Krzysztof

1 288;

4) GENS Teresa Brygida

493;

5) ROŻENEK Andrzej Franciszek

618;

6) KOCZUR Marian Józef

402;

7) ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna

493;

8) SZYDŁOWSKI Adam Marian

527;

9) OWCZAREK Izabela Oliwia

532;

10) SŁOWIŃSKI Michał Piotr

690.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 5 736 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) MIGUS Maciej Stanisław

2 994;

2) WALISZEWSKI Jan Nikodem

594;

3) ŻARNECKI Adrian Iwo

327;

4) HEJNIAK Sebastian Patryk

214;

5) BERNAT Patrycja

357;

6) SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew

150;

7) MONETA Katarzyna Justyna

234;

8) CHYBAŁA Karolina Marianna

135;

9) JABŁOŃSKI Wojciech

294;

10) NOWACKA Monika

437.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 35 344 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) MARCZUK Weronika Olena

14 572;

2) MATUSZAK Grzegorz Jan

7 255;

3) KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław

2 187;

4) BORZĘCKA Jolanta Maria

1 367;

5) KARCZ Tadeusz

1 377;

6) DĘBSKA Anna Janina

1 227;

7) ROZPARA Tadeusz

1 802;

8) DZIEMDZIELA Paweł

1 004;

9) WOJTCZAK Dorota Barbara

1 103;

10) BĄKIEWICZ Michał Bogusław

3 450.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 177 654 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław

134 975;

2) KRUPA Urszula Irena

8 129;

3) WASZCZYKOWSKI Witold Jan

12 251;

4) POLAK Piotr Stanisław

7 171;

5) SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria

1 050;

6) TELUS Robert

5 204;

7) KOPERSKA Iwona Edyta

1 591;

8) GRABEK Anna Małgorzata

1 507;

9) OLEJNIK Wiesława Helena

1 389;

10) MATUSZEWSKI Marek

4 387.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 11 597 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria

3 642;

2) MAKOWSKI Krzysztof Michał

3 079;

3) ŁUCZAK Agnieszka Maria

1 294;

4) KRAWCZYK Michał

429;

5) GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora

342;

6) KOZAK Rafał Piotr

571;

7) DIDOWICZ Anna

380;

8) LEWANDOWSKI Marcin Paweł

459;

9) WYPYCH Ewelina

627;

10) PACHOLSKI Michał Tomasz

774.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 11 332 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GODSON John Abraham

7 882;

2) NOWAK Małgorzata Eugenia

844;

3) WARZECHA Jarosław Jerzy

416;

4) WALCZAK Joanna Izabela

717;

5) ARKUSZ Radosław Michał

382;

6) BORKOWSKI Bartosz Mieczysław

271;

7) BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata

242;

8) STEFANEK Mirosław Wojciech

156;

9) KUPIS-URBANIAK Mirosława

145;

10) GAWRON Jakub Mateusz

277.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 29 202 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) WOCH Adam

17 927;

2) BUDZISZ Emilia Małgorzata

2 678;

3) MALKA Andrzej Roman

1 056;

4) SŁOTA Tomasz Andrzej

1 416;

5) UTECHT Greta

778;

6) LIPCZYK Zbigniew Jerzy

1 071;

7) DOBIESZ Alicja Maria

914;

8) ZIELIŃSKI Konrad Aleksander

1 148;

9) PAWŁOWSKA Iga Aleksandra

1 167;

10) SYGA Artur Jerzy

1 047.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 149 474 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil

97 551;

2) SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna

27 767;

3) MALARECKI Krzysztof Bogusław

1 413;

4) RYL Dorota Helena

3 383;

5) GAJEWSKI Arkadiusz Paweł

2 374;

6) RABIEGA Anna Barbara

1 430;

7) ZATORSKI Jacek Andrzej

2 519;

8) PIETRZAK Teresa Wiesława

1 424;

9) ZIEMNIEWICZ Bożena Maria

1 805;

10) BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław

9 808.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 29 615 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ŁUCZAK Mieczysław Marcin

6 720;

2) OZGA Krystyna Ewa

4 764;

3) TELATYCKI Czesław Krzysztof

308;

4) BEJDA Paweł Jan

3 698;

5) MAZUR Marek Marian

1 705;

6) KLIMCZAK Dariusz

4 537;

7) NAWROCKA Elżbieta Renata

2 364;

8) KACZOROWSKA Maria

1 905;

9) GABRYELCZAK Małgorzata

1 255;

10) BAGIEŃSKI Artur Jan

2 359.

 10. Na listę nr 10 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia oddano 2 846 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SŁOWIŃSKI Tomasz Michał

582;

2) KWAŚNIEWSKI Aleksander

1 689;

3) DYDYCZ Michał Karol

68;

4) KOLBUSZ Paulina Diana

73;

5) ROSZATYCKI Piotr Kamil

38;

6) KAMIŃSKA Magdalena Maria

136;

7) SZEWCZYK Kinga

167;

8) JAROS-KAMIŃSKA Barbara

93.

 11. Na listę nr 11 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Samoobrona oddano 1 212 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) URBANIAK Andrzej

464;

2) SOBCZYK Michał

224;

3) ANDRYSIAK Grzegorz Witold

59;

4) MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina

68;

5) SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław

85;

6) WOŹNIAKOWSKA Grażyna

86;

7) HERBRICH Ryszard Walenty

17;

8) PIOTROWSKA Małgorzata Ewa

89;

9) PIETRZYKOWSKA Maria Helena

42;

10) MAJKOWSKI Bronisław Mirosław

78.

 12. Na listę nr 12 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Partia Zieloni oddano 3 177 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) MIRYS Mateusz Piotr

724;

2) DESPERAK Izabela Barbara

765;

3) HAJNCEL Paweł Wojciech

233;

4) MUSIELAK Karolina Jolanta

207;

5) MARZEC Waldemar

156;

6) GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria

161;

7) DOBROWOLSKI Dawid

142;

8) KRYSIAK Wioleta Magdalena

199;

9) ORZECHOWSKI Tomasz

112;

10) ADAMSKA Teresa Maria

478.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 6 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

35 344,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

177 654,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

29 202,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

149 474,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

29 615.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław, na którego oddano 134 975 głosów.

2) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil, na którego oddano 97 551 głosów.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

3) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 7. Okręg wyborczy nr 7, obejmujący obszar województwa wielkopolskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 89 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 720 826, pakiety wyborcze wysłano 9 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 610 179 wyborcom, w tym 121 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 3 449 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 9 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 610 026 kart do głosowania, w tym 9 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 33;

6) liczba kart ważnych wyniosła 609 993, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 22,42%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 24 874, co stanowi 4,08% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 585 119, co stanowi 95,92% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 20 816 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) DERA Andrzej Mikołaj

8 175;

2) TOMCZAK Witold Stanisław

5 885;

3) PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna

1 244;

4) JĘDRECKA Jolanta Janina

1 068;

5) PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał

467;

6) MYKYTYN Anna Beata

593;

7) SOBKOWIAK Łukasz Wojciech

712;

8) DOBOSZ Małgorzata Agnieszka

985;

9) CHĄDZYŃSKA Małgorzata

540;

10) MASŁOWSKI Arkadiusz

1 147.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 6 905 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) JÓZWIAK Bartosz

2 905;

2) WITZBERG Maciej

750;

3) WIŚNIEWSKI Maciej

665;

4) BŁOSZYK Klaudia Justyna

434;

5) JANUSZ Agata Joanna

399;

6) JANKOWSKI Maciej Filip

439;

7) TOMASZEWSKA Agnieszka

580;

8) SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka

364;

9) HANC Tomasz Ryszard

369.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 74 695 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ŁYBACKA Krystyna Maria

42 441;

2) SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej

5 020;

3) KRETKOWSKA Katarzyna Maria

3 279;

4) TOMASZEWSKI Tadeusz

8 415;

5) KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata

1 863;

6) AJCHLER Romuald Kazimierz

3 185;

7) STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta

1 889;

8) NIEDBAŁA Marek Leon

2 425;

9) WITKOWSKA Karolina Joanna

1 612;

10) ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz

4 566.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 142 675 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) CZARNECKI Ryszard Henryk

84 228;

2) DZIUBA Tadeusz Antoni

20 022;

3) ROGACKI Adam Maksym

15 489;

4) DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa

6 446;

5) HINC Sławomir Michał

6 492;

6) WICHNIEWICZ Maria Joanna

2 271;

7) SOWA Marek Jan

2 045;

8) SOBOTA Halina Teresa

2 199;

9) JEMIELITY Ewa Anna

2 032;

10) MASIEL Jan Tadeusz

1 451.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 29 112 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SIWIEC Marek Maciej

17 399;

2) ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota

5 367;

3) KŁOSOWSKI Krzysztof

938;

4) BANAŚ Paulina Ewa

1 516;

5) BANASZAK Maciej

566;

6) PANKOWSKA Justyna Agnieszka

585;

7) SCHUPKE Stanisław

201;

8) HAJDUŚ Bożena

563;

9) OSTROWSKI Krzysztof Mariusz

714;

10) KOSIŃSKA Monika

1 263.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 16 144 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz

8 021;

2) FRANKIEWICZ Joanna Dorota

2 355;

3) MIRECKA-KATULSKA Agnieszka

816;

4) MICHALAK Agnieszka

1 166;

5) PIECHOWIAK Grzegorz

1 214;

6) BRĘCZEWSKA Andżelika

386;

7) STRZYŻEWSKI Rafał

478;

8) JARMUSZKIEWICZ Krystian

317;

9) GÓRECKI Robert Jarosław

447;

10) BARYS Elżbieta Krystyna

944.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 40 540 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KOPACZ Zygmunt Bolesław

23 090;

2) ADAMCZAK Michał Marek

4 171;

3) ŻUPAŃSKA-ADAMIAK Janina

2 134;

4) RYBARCZYK Tomasz

1 811;

5) SZYMAŃSKI Kasper Jakub

1 568;

6) KURASZKIEWICZ Joanna Małgorzata

1 196;

7) INDRZEJCZAK Dawid

1 100;

8) OSTASZEWSKA Agata Jadwiga

1 294;

9) WAWRZYNIAK Piotr Bogusław

1 159;

10) CZYŻ Natalia Maria

3 017.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 192 801 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

66 419;

2) SZEJNFELD Adam Stanisław

69 852;

3) WOŹNIAK Marek

22 850;

4) WASZAK Małgorzata

8 483;

5) WODZIŃSKA Marzena Renata

4 114;

6) PIWOŃSKI Krzysztof Benedykt

2 814;

7) PILAK Dariusz Józef

2 521;

8) WILKOSZARSKA Krystyna

2 364;

9) CZACHURA Barbara Henryka

3 571;

10) STULIGROSZ Michał

9 813.

9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 61 431 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GRZYB Andrzej Marian

26 805;

2) MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

15 791;

3) GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz

4 970;

4) JANKOWIAK Wojciech

2 887;

5) SZALCZYK Zofia Barbara

2 489;

6) PASZYK Krzysztof Michał

1 641;

7) KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna

1 777;

8) KUBIAK Andrzej

1 731;

9) CHOJNACKA Andżelika Helena

2 025;

10) BAUMGART Marek Piotr

1 315.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 7 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

74 695,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

142 675,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

40 540,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

192 801,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

61 431.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

a) ŁYBACKA Krystyna Maria, na którą oddano 42 441 głosów.

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) CZARNECKI Ryszard Henryk, na którego oddano 84 228 głosów.

3) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka, na którą oddano 66 419 głosów;

b) SZEJNFELD Adam Stanisław, na którego oddano 69 852 głosy.

4) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) GRZYB Andrzej Marian, na którego oddano 26 805 głosów.

3. Następującej liście kandydatów, wymienionej w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke.

Rozdział 8. Okręg wyborczy nr 8, obejmujący obszar województwa lubelskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 100 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 750 992, pakiety wyborcze wysłano 11 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 411 344 wyborcom, w tym 159 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 2 456 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 11 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 411 283 kart do głosowania, w tym 10 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 4;

6) liczba kart ważnych wyniosła 411 279, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 23,49%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 11 796, co stanowi 2,87% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 399 483, co stanowi 97,13% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 13 932 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ŻACZEK Jarosław

6 798;

2) BENDER-MOTYKA Bogna Maria

1 042;

3) KAWA Franciszek Wiesław

1 379;

4) MURAT Krystyna Anna

880;

5) SZAWARSKA Janina

611;

6) LIPKA Grzegorz Jerzy

618;

7) GARBACZ Maria Halina

613;

8) STRZELECKA Magdalena Natalia

554;

9) DUBIEL Jacek

481;

10) KOZIEŁ Krzysztof

956.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 8 994 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KOWALSKI Marian Janusz

5 706;

2) WIŚLIŃSKA Natalia Anna

952;

3) PODSTAWKA Karol

442;

4) BUJAŁA Adriana Iwona

178;

5) ŚWISZCZ Józef Wojciech

165;

6) OKOŃ Olga

432;

7) WUCZKO Tomasz

158;

8) SMOLAK Monika

272;

9) PEŁKA Jarosław

217;

10) ROWIŃSKI Wojciech

472.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 21 248 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) CZERNIAK Jacek Andrzej

9 026;

2) GOŁAWSKA Kazimiera

2 789;

3) KURZĘPA Irena

2 352;

4) GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan

1 268;

5) CICHOSZ Wacław

1 215;

6) KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta

781;

7) SZYMAŃSKI Adam

1 505;

8) CZARNACKA Agata Alicja

661;

9) STACHURA Rafał Artur

676;

10) MIAROWSKA Gertruda Gabriela

975.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 164 578 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PARUCH Waldemar

43 575;

2) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

73 465;

3) ZAWIŚLAK Sławomir

15 095;

4) MAZUREK Beata

6 350;

5) GORAJEK Beata Anna

1 306;

6) DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa

2 845;

7) ABRAMOWICZ Adam Krzysztof

4 622;

8) PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew

5 164;

9) STAWIARSKI Jarosław Piotr

3 720;

10) SADURSKA Małgorzata Barbara

8 436.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 15 720 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) NOWACKA Barbara Anna

10 290;

2) KURCZUK Grzegorz

1 795;

3) POLZ-GRUSZKA Dorota Beata

350;

4) POZNAŃSKI Marek

953;

5) LIPIŃSKA Paulina

714;

6) PALONKA Marek Franciszek

178;

7) WÓJCIK Dorota Ewa

473;

8) PŁACHTA Łukasz Jan

107;

9) POPIOŁEK Zofia

282;

10) KABACIŃSKI Michał

578.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 10 464 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) STANISŁAWEK Andrzej Józef

6 355;

2) MAŃKA Andrzej

856;

3) TOBIASZ Violetta

504;

4) BOREK Anna

496;

5) JANISZEWSKI Jerzy Andrzej

329;

6) CISAK Dorota

354;

7) KRUPA Elżbieta

387;

8) PASTERNAK Karol Jan

300;

9) LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata

209;

10) TOKARSKI Tomasz Krzysztof

674.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 27 482 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SZYMONA Jan Jacek

12 508;

2) SŁOWIK Katarzyna Danuta

1 746;

3) DEMCZUK Andrzej Marcin

1 011;

4) POPEK Amadeusz Jan

851;

5) HOŁOWNIA Magdalena

863;

6) BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika

678;

7) BIŁANT Paweł

647;

8) BOLIBOK Małgorzata

453;

9) KEMPISTY Monika Katarzyna

244;

10) KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj

8 481.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 64 889 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KAMIŃSKI Michał Tomasz

23 264;

2) LIPIŃSKA Monika Maria

15 780;

3) GRAD Mariusz

5 207;

4) TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna

1 785;

5) GRABCZUK Krzysztof

9 990;

6) BIELECKA Izabela

1 951;

7) BRONIEWICZ Bogusław

1 276;

8) WETOSZKA Krystyna

694;

9) TARAS Mirosław Henryk

2 098;

10) POŻAK Janusz

2 844.

9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 70 055 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz

10 251;

2) HETMAN Krzysztof Andrzej

24 862;

3) TOKARSKA Genowefa

6 123;

4) ZAJĄC Józef

13 500;

5) SOSNOWSKI Sławomir Antoni

6 172;

6) CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara

2 274;

7) LITWINIUK Przemysław

3 438;

8) SEREDYN Elżbieta

1 212;

9) ZDANOWSKA Agnieszka

1 173;

10) NIEZGODA Marceli Mateusz

1 050.

10. Na listę nr 10 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia oddano 2 121 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SZEWCZYK Krzysztof

510;

2) PATYRA Elżbieta Beata

204;

3) DZIUDZIK Sławomir Marian

141;

4) WÓJCIK Michał Grzegorz

212;

5) BANACH Janusz Wojciech

118;

6) ŻURAWIECKI Maciej Feliks

69;

7) DEMCIW Monika

117;

8) PIETRAŚ Jacek

196;

9) HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna

87;

10) JAKUBCZAK Agnieszka

467.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 8 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

21 248,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

164 578,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

27 482,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

64 889,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

70 055.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, na którego oddano 73 465 głosów.

2) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) HETMAN Krzysztof Andrzej, na którego oddano 24 862 głosy.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

3) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

Rozdział 9. Okręg wyborczy nr 9, obejmujący obszar województwa podkarpackiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 88 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 710 529, pakiety wyborcze wysłano 7 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 410 505 wyborcom, w tym 119 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 1 886 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 7 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 410 446 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 52;

6) liczba kart ważnych wyniosła 410 394, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 23,99%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 12 242, co stanowi 2,98% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 398 152, co stanowi 97,02% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 23 512 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GOLBA Mieczysław Józef

11 612;

2) KUROWSKA Maria Stanisława

2 870;

3) ZIOBRO Kazimierz Bronisław

4 618;

4) SIEMBIDA Wiesław

692;

5) DZIUBIŃSKI Jan

860;

6) STRZĘPEK Renata

609;

7) URUSKI Piotr Marcin

784;

8) SZCZEPAŃSKA Maria Teresa

573;

9) KULIG Irena Dorota

529;

10) KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek

365.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 7 204 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SIEMBIDA Marcin Cezary

3 444;

2) STEFANOWICZ Witold

823;

3) ZIĘBA Tadeusz Mikołaj

664;

4) PAKOSZ Maria

372;

5) TOŚ Klaudia Małgorzata

387;

6) JĘDRZEJCZYK Roman Józef

421;

7) FURTAK Katarzyna Sabina

199;

8) KOZŁOWSKA Aleksandra

342;

9) SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy

471.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 18 761 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KAMIŃSKI Tomasz Artur

10 039;

2) WARDA Helena

915;

3) KONIECZNY Janusz Kazimierz

1 806;

4) LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena

690;

5) DOMARADZKI Wojciech Grzegorz

1 243;

6) WACHAŁOWICZ Barbara Maria

555;

7) TOFIL Bronisław Tadeusz

906;

8) KOZDĘBA Daniel Witold

794;

9) JEDNACZ Przemysław

315;

10) KOWALSKA Anna Helena

1 498.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 196 247 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PORĘBA Tomasz Piotr

113 704;

2) ZAJĄC Alicja Maria

19 670;

3) OŻÓG Stanisław

36 376;

4) PIOTROWICZ Stanisław

8 271;

5) ROMANIUK Bogdan Piotr

4 609;

6) HRYNKIEWICZ Józefa

969;

7) PIÓRO Tadeusz Wacław

3 912;

8) WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata

2 153;

9) ĆWIERZ Andrzej Bogusław

2 017;

10) BŁĄDEK Lidia

4 566.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 7 826 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) NIEWCZAS Marta Agata

4 959;

2) TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr

506;

3) WASIEWICZ Ewa

791;

4) SIDOR Mariusz Piotr

242;

5) SKALSKA Justyna

353;

6) BARAN Dariusz

251;

7) SZELC Grażyna Julia

259;

8) BAR Wacław Daniel

150;

9) SMUCZ Robert Dariusz

235.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 13 820 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) JAWORSKI Kazimierz

6 160;

2) DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna

1 719;

3) KLOC Tomasz

662;

4) BIALIK Anna Elżbieta

1 197;

5) MUSZYŃSKA Marta Teresa

607;

6) STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra

810;

7) OCHAB Paweł

873;

8) SKOWRON Andrzej Jan

408;

9) GUZIK Paulina Anna

664;

10) SKOCZOWSKI Paweł Piotr

720.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 28 474 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ZARĘBSKI Waldemar

14 790;

2) MAŁEK Damian Maciej

1 860;

3) JADACH Janusz

686;

4) KIDA Grzegorz Aleksander

1 155;

5) BERKOWICZ Bożena Genowefa

725;

6) WALICKI Lech Karol

1 384;

7) MRYCZKO Artur Paweł

668;

8) OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata

379;

9) CHOJNACKA Magdalena Marta

613;

10) KORWIN-MIKKE Anna

6 214.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 73 381 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

41 867;

2) SKOWROŃSKA Krystyna

11 585;

3) TOMAŃSKI Piotr

5 435;

4) CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef

3 358;

5) KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara

1 779;

6) FRYDRYCH Joanna Zofia

1 039;

7) ORDYCZYŃSKI Marek Stefan

1 759;

8) KMIECIK Adam Jan

961;

9) CISZEK Roman Piotr

815;

10) PLUTA Mirosław Stanisław

4 783.

9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 28 927 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

12 667;

2) KASPRZAK Mieczysław

4 432;

3) WOSIK Alicja Barbara

3 459;

4) BARTMAN Stanisław Wojciech

1 317;

5) PIEKUT Justyna

785;

6) DZIADZIO Dariusz Cezar

526;

7) BIAŁEK Ewa Maria

592;

8) RYGIEL Wiesław Andrzej

2 909;

9) ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna

372;

10) OWSIANY Marek

1 868.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 9 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

18 761,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

196 247,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

28 474,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

73 381,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

28 927.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) PORĘBA Tomasz Piotr, na którego oddano 113 704 głosy;

b) OŻÓG Stanisław, na którego oddano 36 376 głosów.

2) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

a) ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, na którą oddano 41 867 głosów.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

3) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 10. Okręg wyborczy nr 10, obejmujący obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 98 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 3 686 945, pakiety wyborcze wysłano 17 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 949 304 wyborcom, w tym 244 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 7 294 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 17 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 949 061 kart do głosowania, w tym 12 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 86;

6) liczba kart ważnych wyniosła 948 975, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 25,74%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 33 764, co stanowi 3,56% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 915 211, co stanowi 96,44% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 82 433 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ZIOBRO Zbigniew

60 763;

2) WŁOSOWICZ Jacek Władysław

5 779;

3) MULARCZYK Arkadiusz

6 066;

4) SIARKA Edward

4 524;

5) MALEC Lucyna

1 232;

6) KIJ Beata Elżbieta

905;

7) GILARSKI Mirosław Jan

483;

8) GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata

543;

9) KRAMARCZYK Andrzej Antoni

746;

10) RAKOCZY Agnieszka Edyta

1 392.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 11 930 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) WINNICKI Robert Artur

7 776;

2) KLUSKA Łukasz Dominik

1 039;

3) KENIG Jerzy

423;

4) KASIŃSKI Szymon Witold

475;

5) TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika

385;

6) PROCHOWNIK Marlena Anna

261;

7) DOBROWOLSKI Witold Jan

351;

8) JEDYNAK Małgorzata

468;

9) DĘBEK Monika Anna

298;

10) KOBYLAS Krzysztof Piotr

454.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 62 748 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SENYSZYN Joanna

34 588;

2) SZEJNA Andrzej Jan

9 709;

3) ŻURAWSKI Maciej Stanisław

3 312;

4) JASKIERNIA Jerzy Andrzej

6 307;

5) PIETRZYK Sławomir Jan

1 121;

6) ROMANOWSKA Irena Anna

1 488;

7) BERNAT Franciszek Jan

1 127;

8) ORKISZ Jan

2 470;

9) BARTEL Barbara

814;

10) BIESIADA Dominika Anna

1 812.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 307 624 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) LEGUTKO Ryszard Antoni

81 201;

2) DUDA Andrzej Sebastian

97 996;

3) TERLECKI Ryszard Iwon

11 309;

4) GOSIEWSKA Beata Barbara

50 332;

5) MURZYN Leszek

4 644;

6) PALUCH Anna

10 479;

7) BARTUŚ Barbara Halina

14 019;

8) PĘK Bogdan Marek

11 723;

9) BUBULA Barbara Ewa

11 137;

10) CZESAK Edward Stanisław

14 784.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 27 217 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) HARTMAN Jan Marek

14 280;

2) BIŃCZYCKA Elżbieta

2 200;

3) KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr

2 123;

4) MARENIN Małgorzata Diana

591;

5) PIĄTKOWSKI Wiesław Jan

455;

6) ŻAK Monika Małgorzata

736;

7) ZIMNIAK Robert Roman

767;

8) MATHEA Anna Krystyna

428;

9) WĄTROBA Sebastian Gabriel

4 875;

10) STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina

762.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 55 278 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GOWIN Jarosław Adam

40 699;

2) BIELAN Adam Jerzy

3 445;

3) PUCHAŁA Jan

4 672;

4) EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna

1 411;

5) CIEŚLAK Michał

1 119;

6) KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja

404;

7) AUGUSTYN Paweł Piotr

1 203;

8) JÓŹWIK Anna Irena

327;

9) SADKIEWICZ Łukasz

1 002;

10) TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria

996.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 72 393 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ŻÓŁTEK Stanisław Józef

27 995;

2) BERKOWICZ Konrad Szczepan

23 345;

3) LEWICKI Dawid Marian

4 330;

4) JAMRO Szymon

2 825;

5) SZTERLEJA Barbara Maria

1 130;

6) CZARNEK Norbert Jerzy

1 169;

7) BANDUŁA Magdalena Maria

1 838;

8) RYŚ Anna Magdalena

2 104;

9) SAWICKA Nina Anna

1 924;

10) SZATAN Jarosław Kazimierz

5 733.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 232 330 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria

125 738;

2) WENTA Bogdan Brunon

38 960;

3) SONIK Bogusław Andrzej

31 256;

4) ACHINGER Elżbieta Jadwiga

8 827;

5) ŚWIT Grzegorz Sławomir

3 323;

6) GUT-MOSTOWY Andrzej Józef

4 730;

7) BISZTYGA Stanisław

4 719;

8) PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria

3 570;

9) HANDZEL Ludomir Paweł

2 321;

10) GĄDEK Lidia Stanisława

8 886.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 58 541 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SIEKIERSKI Czesław Adam

27 843;

2) KOZAK Wojciech

5 766;

3) KURTYKA Halina Ewa

2 950;

4) SORYS Stanisław Andrzej

2 074;

5) OCZKOWICZ Beata

4 541;

6) PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga

929;

7) PAWLAK Mirosław Antoni

5 179;

8) KAŁA Józef

1 711;

9) KĘDZIERSKA Magdalena Dorota

4 574;

10) DUTKA Bronisław

2 974.

 10. Na listę nr 10 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia oddano 4 717 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) BACHLEJ Joanna Maria

1 590;

2) BRONIEWICZ Michał Paweł

537;

3) KISIELEWSKI Łukasz Piotr

363;

4) KALISZ Katarzyna Anna

456;

5) SKWARŁO Cezary Szczepan

207;

6) JANIK Katarzyna Edyta

578;

7) PASZCZA Bartosz Marek

381;

8) KOWRYGO Marcin Andrzej

605.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 10 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

62 748,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

307 624,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

72 393,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

232 330,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

58 541.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 3 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) LEGUTKO Ryszard Antoni, na którego oddano 81 201 głosów;

b) DUDA Andrzej Sebastian, na którego oddano 97 996 głosów;

c) GOSIEWSKA Beata Barbara, na którą oddano 50 332 głosy.

2) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, na którego oddano 27 995 głosów.

3) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, na którą oddano 125 738 głosów;

b) WENTA Bogdan Brunon, na którego oddano 38 960 głosów.

4) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) SIEKIERSKI Czesław Adam, na którego oddano 27 843 głosy.

3. Następującej liście kandydatów, wymienionej w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy.

Rozdział 11. Okręg wyborczy nr 11, obejmujący obszar województwa śląskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

11) lista nr 12, którą zgłosił Komitet Wyborczy Partia Zieloni.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 110 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 3 673 738, pakiety wyborcze wysłano 19 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 872 640 wyborcom, w tym 156 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 3 642 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 19 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 872 451 kart do głosowania, w tym 19 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 34;

6) liczba kart ważnych wyniosła 872 417, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 23,75%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 24 998, co stanowi 2,87% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 847 419, co stanowi 97,13% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 31 371 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ADAMEK Tomasz Józef

11 273;

2) CYMAŃSKI Tadeusz

9 511;

3) ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard

574;

4) WĘGLARZ Ewa

1 745;

5) WYDRA Przemysław Aleksander

525;

6) FAJER Monika

763;

7) GRUSZKA Marek Aleksander

627;

8) DOMAGAŁA Iwona Teresa

986;

9) BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa

305;

10) ZIOBRO Jan Paweł

5 062.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 9 482 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ZAWISZA Artur Wojciech

5 450;

2) SŁAWSKI Sławomir Michał

537;

3) KALUS Jakub Tomasz

721;

4) BUDKA Anna Honorata

395;

5) WAWAK Zbigniew Jerzy

564;

6) WOJDAT Robert Mateusz

193;

7) SZOSTOK Edyta Beata

361;

8) TOMCZAK Janusz

390;

9) PRZYBYŁA Katarzyna Dorota

350;

10) GĄSIOREK Adrianna Anna

521.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 79 543 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GIEREK Adam

56 237;

2) MARSZAŁEK Jarosław Andrzej

4 785;

3) SOBAŃSKA Halina Bronisława

3 717;

4) NIEDZIELA Tomasz Damian

2 690;

5) JAROSZ Marian Franciszek

1 206;

6) DAŃCZAK Wanda Janina

702;

7) ZAPART Katarzyna Urszula

1 199;

8) MIODEK Jan Jerzy

3 834;

9) ZIĘBA Marianna Anna

1 128;

10) MARKOWSKI Jerzy

4 045.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 234 515 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PIECHA Bolesław Grzegorz

118 964;

2) WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria

44 763;

3) KLOC Izabela Helena

25 203;

4) SZWED Stanisław

25 010;

5) MOTYKA Władysław

4 586;

6) KORFANTY Bronisław Jan

2 925;

7) DZIUK Barbara Anna

3 017;

8) RUDNICKA Jadwiga Julia

1 982;

9) PANEK Krystyna Zofia

1 936;

10) MALIK Ewa Danuta

6 129.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 31 922 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KUTZ Kazimierz Julian

20 426;

2) GRABOWSKA Genowefa

5 063;

3) POTOCKI Andrzej Tadeusz

1 409;

4) FORNALCZYK Elżbieta

702;

5) KLEPACZ Witold Janusz

1 105;

6) MIKA Monika Katarzyna

978;

7) KULWAS Daniel Marcin

537;

8) SOSIN Olga Anna

495;

9) GÓRCZYŃSKI Artur Robert

420;

10) TOMCZAK Kamilla

787.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 23 054 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) MIGALSKI Marek Henryk

14 163;

2) STRUMIŃSKI Paweł Łukasz

1 476;

3) BIAŁEK Agnieszka

1 777;

4) RAKSZAWSKI Adam Jarosław

1 604;

5) DYLA Grzegorz Jan

602;

6) KOKOLUS Urszula Maria

403;

7) HAŁADUS Krzysztof Tadeusz

343;

8) SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew

852;

9) NANDZIK Sonia Teresa

852;

10) ROMANOWSKA Barbara Mariola

982.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 73 573 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

67 928;

2) LEWICKI Wiesław

1 005;

3) MICZOŁEK Magdalena Barbara

524;

4) SOŚNIERZ Dobromir Andrzej

1 165;

5) PUSTELNIK Adam Ferdynand

425;

6) KWIATKOWSKA Daria Teresa

493;

7) ŻUK Tomasz

522;

8) KRYSTEK Ewa Magdalena

234;

9) HALEMBA Anna Maria

350;

10) KOKOT Sławomir Jan

927.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 337 478 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) BUZEK Jerzy Karol

254 319;

2) SZUMILAS Krystyna Maria

9 021;

3) OLBRYCHT Jan Marian

34 267;

4) NYKIEL Mirosława

8 843;

5) PLURA Marek Mirosław

9 268;

6) KURANT Agnieszka

4 715;

7) MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz

6 215;

8) WNĘK Barbara Katarzyna

2 362;

9) ZIĘTEK Jerzy Marek

3 748;

10) SZTOLCMAN Grzegorz Czesław

4 720.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 18 480 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) DĄBROWA Stanisław

6 168;

2) BANASIAK Aleksandra

2 902;

3) HOŁDA Arkadiusz Kazimierz

882;

4) KOŻUSZNIK Danuta Maria

1 655;

5) BARTUSEK Mariola Beata

680;

6) SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta

643;

7) PILOT Andrzej Antoni

2 729;

8) SZEMLA Mirosław Stanisław

1 312;

9) KARASEK Bronisław

676;

10) BRAMORA Artur Franciszek

833.

 10. Na listę nr 10 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia oddano 3 244 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew

1 021;

2) MOROŃ Tomasz Andrzej

429;

3) NALEŹNIAK Krzysztof Jan

143;

4) WASZKIELEWICZ Marian

136;

5) DZIUDZIK Beata Jadwiga

240;

6) MOLENDA Marlena Anna

306;

7) PAJĄK Patrycja Magdalena

366;

8) DADUŃ Marzena

160;

9) BERNACKI Krzysztof Andrzej

162;

10) URBAŃCZYK Sebastian Andrzej

281.

 11. Na listę nr 12 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Partia Zieloni oddano 4 757 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PACA Monika Maria

1 703;

2) SMYKOWSKI Maciej Krzysztof

403;

3) ZAWISZA Marcelina Monika

543;

4) CHUDZIŃSKI Adam Stanisław

161;

5) ORŁOWSKA Maria Elżbieta

373;

6) SZYMANEK Tomasz Krzysztof

263;

7) LEWICKA Dobrosława Teresa

271;

8) SULICH Hubert Mirosław

129;

9) KONUS Magdalena Joanna

378;

10) SZWEDKOWSKI Witold

533.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 11 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

79 543,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

234 515,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

73 573,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

337 478,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

18 480.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) GIEREK Adam, na którego oddano 56 237 głosów.

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) PIECHA Bolesław Grzegorz, na którego oddano 118 964 głosy;

b) WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, na którą oddano 44 763 głosy.

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, na którego oddano 67 928 głosów.

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 3 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) BUZEK Jerzy Karol, na którego oddano 254 319 głosów;

b) OLBRYCHT Jan Marian, na którego oddano 34 267 głosów;

c) PLURA Marek Mirosław, na którego oddano 9 268 głosów.

3. Następującej liście kandydatów, wymienionej w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 12. Okręg wyborczy nr 12, obejmujący obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 90 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 3 147 531, pakiety wyborcze wysłano 15 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 684 230 wyborcom, w tym 163 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 4 799 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 15 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 684 094 kart do głosowania, w tym 15 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 11;

6) liczba kart ważnych wyniosła 684 083, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 21,73%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 22 017, co stanowi 3,22% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 662 066, co stanowi 96,78% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 30 312 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KEMPA Beata Agnieszka

20 004;

2) DOBROSZ Janusz Konrad

1 694;

3) JAKI Patryk Tomasz

3 084;

4) GUTEK Ewa Danuta

1 600;

5) CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna

981;

6) HYLEWICZ Janusz

569;

7) ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna

835;

8) KIELKA Wojciech Antoni

472;

9) WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta

516;

10) FOJT Artur Czesław

557.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 8 285 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KREJCKANT Aleksander Konrad

2 617;

2) KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof

1 526;

3) GRENIUCH Tomasz Wiesław

612;

4) CHRZANOWSKI Michał Krzysztof

548;

5) BORODACZ Artur Piotr

519;

6) ICKIEWICZ Anna Urszula

406;

7) DROZDOWSKA Joanna Ewa

609;

8) ROK Wiesław Robert

263;

9) LUDKOWSKA Maria

280;

10) HELCYK Justyna Magdalena

905.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 78 557 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna

53 790;

2) WOŹNIAK Piotr Jan

7 710;

3) KLEPACZ Apolonia Weronika

4 282;

4) LUBIŃSKI Mirosław Aleksander

3 064;

5) PIWCEWICZ Jolanta Anna

1 267;

6) CHADŻY Wojciech

1 709;

7) JANIEC Alicja Jadwiga

1 394;

8) KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire

886;

9) DUDA Katarzyna Beata

2 677;

10) GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy

1 778.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 179 432 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) JACKIEWICZ Dawid Bohdan

79 942;

2) UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

48 945;

3) ZALEWSKA Anna Elżbieta

20 264;

4) KŁOSOWSKI Sławomir

9 793;

5) MARCZAK Tadeusz Kazimierz

4 689;

6) MACHAŁEK Marzena Anna

6 639;

7) GIBAS Teresa Jadwiga

1 318;

8) TYNIEC Jacek

1 990;

9) MARCINIAK Wojciech

2 566;

10) CZOCHARA Katarzyna Beata

3 286.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 20 896 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KWIATKOWSKI Robert Artur

8 250;

2) KUBICA Anna Maria

4 702;

3) NOWAK Bogusław Jerzy

1 259;

4) GÓRNIAK Judyta

1 058;

5) WIDŁAK Artur Fryderyk

516;

6) NOWACKA Agata Łucja

2 074;

7) SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz

649;

8) ZAWADZKA Stanisława Natalia

641;

9) TABISZ Jacek

836;

10) TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona

911.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 16 369 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ZASADA Artur Jarosław

7 386;

2) BŁOŃSKI Wojciech Stanisław

2 279;

3) ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata

1 087;

4) SICIŃSKA Lilianna

1 192;

5) PANCZEŚNIK Piotr Stanisław

508;

6) MAŁOLEPSZA Magdalena

1 556;

7) DOBRUK Paweł Jan

285;

8) PASZYN Paweł Stefan

512;

9) ZDZIENICKA Ewa Maria

660;

10) DĄBROWSKI Andrzej Wojciech

904.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 47 615 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

29 505;

2) DYBALSKI Ireneusz Karol

2 575;

3) PODOLSKA Maja Małgorzata

4 139;

4) RUBIŚ Tomasz Łukasz

1 380;

5) JARZĄBEK Bogusława Hanna

1 079;

6) SZEWCZYK Łukasz Leszek

1 221;

7) KAWKA Karina Anna

1 881;

8) POKRYWKA Jan Tadeusz

1 953;

9) ŁAMBUCKA Maria Anna

624;

10) WITCZAK Klaudia Monika

3 258.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 252 513 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

162 426;

2) JAZŁOWIECKA Danuta

38 652;

3) HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz

24 706;

4) SYNOWSKA Alicja

4 947;

5) TUTAJ Jerzy

8 992;

6) BROK Anna

3 757;

7) WALKOWIAK Roman Wiktor

2 653;

8) PICHLA Grażyna Bożena

2 723;

9) KOTAPKA Jan Tomasz

1 165;

10) RUDYK Cezariusz Emanuel

2 492.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 28 087 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) RAKOCZY Stanisław

8 883;

2) SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga

2 709;

3) MAŃKOWSKA Ewa Maria

3 116;

4) SKOWRON Zbigniew

1 468;

5) KONOPKA Antoni Jacek

1 718;

6) PILAWKA Tomasz

1 405;

7) SAMBORSKI Tadeusz

1 923;

8) JANIK Janina

1 649;

9) CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław

2 377;

10) ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia

2 839.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 12 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

78 557,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

179 432,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

47 615,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

252 513,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

28 087.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

a) GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna, na którą oddano 53 790 głosów.

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) JACKIEWICZ Dawid Bohdan, na którego oddano 79 942 głosy;

b) UJAZDOWSKI Kazimierz Michał, na którego oddano 48 945 głosów.

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) IWASZKIEWICZ Robert Jarosław, na którego oddano 29 505 głosów.

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

a) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej, na którego oddano 162 426 głosów;

b) JAZŁOWIECKA Danuta, na którą oddano 38 652 głosy.

3. Następującej liście kandydatów, wymienionej w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 13. Okręg wyborczy nr 13, obejmujący obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

3) lista nr 3, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

5) lista nr 5, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

6) lista nr 6, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

7) lista nr 7, którą zgłosił Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

10) lista nr 12, którą zgłosił Komitet Wyborczy Partia Zieloni.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 99 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 160 786, pakiety wyborcze wysłano 12 wyborcom;

2) karty do głosowania wydano 441 317 wyborcom, w tym 106 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa, zaś 4 989 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) obwodowe komisje wyborcze otrzymały łącznie 12 kopert zwrotnych;

4) z urn wyjęto 441 176 kart do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania;

5) liczba kart nieważnych wyniosła 20;

6) liczba kart ważnych wyniosła 441 156, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 20,42%;

7) liczba głosów nieważnych wyniosła 15 448, co stanowi 3,50% ogólnej liczby głosów;

8) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym wyniosła 425 708, co stanowi 96,50% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro oddano 9 770 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) STANKIEWICZ Robert

3 893;

2) KLUKOWSKI Wacław

753;

3) KAWKA Jacek

1 008;

4) PIETRAS Krzysztof Jerzy

804;

5) MILEWSKI Marcin

488;

6) ŁUCZAK Marzena Izabela

903;

7) PALUCH Dorota Andżelika

664;

8) GÖK Alicja

462;

9) ŻAWORONEK Maria

328;

10) GAWĘCKI Michał Ryszard

467.

 2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy oddano 5 517 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz

2 472;

2) GARWOLIŃSKI Krzysztof

596;

3) WYSZYŃSKI Adam Bronisław

466;

4) WICZKOWSKA Edyta

338;

5) PISKORZ Michał Jakub

347;

6) JAKUBOWSKA Paulina Patrycja

450;

7) ANDRYSIAK Krzysztof Piotr

206;

8) SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria

154;

9) DZIEDZICZ Iwona

224;

10) SIUDA Sebastian Marcin

264.

 3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy oddano 63 347 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) LIBERADZKI Bogusław Marian

43 348;

2) WZIĄTEK Stanisław Czesław

7 247;

3) HOLAK Julia

2 704;

4) WONTOR Tomasz Paweł

2 219;

5) CHAŁAT Dorota Róża

1 627;

6) FEDKO Edward Jan

1 917;

7) PRZYWARA Urszula Jadwiga

804;

8) KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa

1 163;

9) KOTLĘGA Jerzy Waldemar

1 009;

10) PAŃTAK Kazimierz

1 309.

 4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 108 972 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) GRÓBARCZYK Marek Józef

54 864;

2) HOC Czesław

16 874;

3) RAFALSKA Elżbieta

13 683;

4) MATERNA Jerzy Marian

10 794;

5) ROBAK Marzanna Urszula

1 702;

6) SZYMAŃSKA Halina Barbara

2 883;

7) ROGOWSKI Ireneusz Sławomir

2 799;

8) PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna

479;

9) RONOWICZ Bożena

2 103;

10) SZAŁABAWKA Artur Lesław

2 791.

 5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch oddano 12 914 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) PISKORSKI Paweł Bartłomiej

4 130;

2) PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara

2 810;

3) BACHALSKI Dariusz Jacek

1 141;

4) MARKIEWICZ Dorota

1 017;

5) SZOSTAŁO Wiktor

624;

6) WOJTCZAK Kinga

756;

7) SZURA Zbigniew Jan

395;

8) NIEBYLSKA Jolanta Danuta

362;

9) KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir

409;

10) KASZNIA Magdalena Anna

1 270.

 6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina oddano 10 347 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ZAGÓRSKI Marek Tadeusz

4 533;

2) ŁYCZYWEK Włodzimierz

1 451;

3) BORZYM Justyna

937;

4) DOBIES Tomasz Jarosław

413;

5) SYCHOWSKI Marcin Przemysław

348;

6) CHMIELEWSKA Ewa Anna

818;

7) LIPIEC Magdalena

628;

8) SOBIEPAN Janusz

257;

9) GRUCA Małgorzata Maria

326;

10) ZELISKO Mirosław Marek

636.

 7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke oddano 29 353 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) OLESZCZUK Stefan

14 005;

2) BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa

1 608;

3) JONCZEK Joanna Małgorzata

1 646;

4) BIELEWICZ Przemysław

956;

5) BIAŁOKOZ Andrzej

425;

6) RATAJCZAK Mariusz

1 339;

7) BAWOLSKA Wioletta Helena

385;

8) PUCEK Mateusz Sebastian

777;

9) KORWIN-MIKKE Korynna Natalia

7 099;

10) GŁADKOW Jan

1 113.

 8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 159 579 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) ROSATI Dariusz Kajetan

84 686;

2) BUKIEWICZ Bożenna

19 604;

3) GRODZKI Tomasz Paweł

26 863;

4) KUNICKA Halina

4 378;

5) JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław

7 155;

6) MACHALICA Krzysztof Edward

1 514;

7) ŁAWRYNOWICZ Zofia

3 245;

8) MARCINKIEWICZ Mirosław

2 737;

9) ŁĄCKI Artur Jarosław

2 076;

10) KOCHAN Magdalena Maria

7 321.

 9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 21 808 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) FEDAK Jolanta Beata

6 906;

2) RZEPA Jarosław Michał

4 010;

3) KORCZYŃSKA Dorota Marta

1 383;

4) SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec

1 186;

5) KRAWCZUK Jan

1 689;

6) FIEDOROWICZ Czesław

2 466;

7) KULINICZ Tomasz Teodor

1 012;

8) ODACHOWSKA Agnieszka Maria

771;

9) KUCHARSKA Barbara

1 141;

10) MIĆKO Ryszard Józef

1 244.

 10. Na listę nr 12 zarejestrowaną przez Komitet Wyborczy Partia Zieloni oddano 4 101 głosów. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KOŚ Ewa Izabela

1 500;

2) DYMITRIADIS Dimitris

391;

3) OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła

187;

4) SAPAŁA Krzysztof Gabriel

207;

5) OYEDEMI Dorota Barbara

487;

6) ADEL Juliusz Wilhelm

191;

7) MIETLICKI Mateusz Marcin

160;

8) MICHALSKI Daniel

380;

9) WOJTASIEWICZ Arabella Halina

598.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 13 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

63 347,

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

108 972,

3) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

29 353,

4) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

159 579,

5) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

21 808.

 2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) LIBERADZKI Bogusław Marian, na którego oddano 43 348 głosów.

2) lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) GRÓBARCZYK Marek Józef, na którego oddano 54 864 głosy.

3) lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

a) ROSATI Dariusz Kajetan, na którego oddano 84 686 głosów.

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,

2) lista nr 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Dział IV.

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż posłami do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani:

1. Z list nr 3, które zarejestrował Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy:

1) GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 12;

2) GIEREK Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

3) LIBERADZKI Bogusław Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13;

4) ŁYBACKA Krystyna Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7;

5) ZEMKE Janusz Władysław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2.

2. Z list nr 4, które zarejestrował Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość:

1) CZARNECKI Ryszard Henryk, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7;

2) DUDA Andrzej Sebastian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10;

3) FOTYGA Anna Elżbieta, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 1;

4) GOSIEWSKA Beata Barbara, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 10;

5) GRÓBARCZYK Marek Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13;

6) JACKIEWICZ Dawid Bohdan, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12;

7) JUREK Marek, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

8) KARSKI Karol Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 3;

9) KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

10) KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5;

11) LEGUTKO Ryszard Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10;

12) OŻÓG Stanisław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 9;

13) PIECHA Bolesław Grzegorz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

14) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 8;

15) PORĘBA Tomasz Piotr, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 9;

16) UJAZDOWSKI Kazimierz Michał, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12;

17) WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 11;

18) WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 6;

19) ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2.

3. Z list nr 7, które zarejestrował Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke:

1) IWASZKIEWICZ Robert Jarosław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12;

2) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

3) MARUSIK Michał, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

4) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10.

4. Z list nr 8, które zarejestrował Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP:

1) BONI Michał Jan, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

2) BUZEK Jerzy Karol, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

3) GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 10;

4) HÜBNER Danuta Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 4;

5) JAZŁOWIECKA Danuta, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 12;

6) KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7;

7) KUDRYCKA Barbara, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 3;

8) LEWANDOWSKI Janusz Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 1;

9) ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 9;

10) OLBRYCHT Jan Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

11) PITERA Julia Teresa, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 5;

12) PLURA Marek Mirosław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

13) ROSATI Dariusz Kajetan, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13;

14) SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 6;

15) SZEJNFELD Adam Stanisław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7;

16) WAŁĘSA Jarosław Leszek, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 1;

17) WENTA Bogdan Brunon, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10;

18) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12;

19) ZWIEFKA Tadeusz Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2.

5. Z list nr 9, które zarejestrował Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe:

1) GRZYB Andrzej Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7;

2) HETMAN Krzysztof Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 8;

3) KALINOWSKI Jarosław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5;

4) SIEKIERSKI Czesław Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. Jaworski

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:

Andrzej Kisielewicz

Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:

Bogusław Dauter

Maria Grzelka

Andrzej Mączyński

Janusz Niemcewicz

Włodzimierz Ryms

Stanisław Zabłocki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »