reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 15 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli 1:

a) po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu:

2a

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

 

b) po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:

4a

zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

 

2) w tabeli 2:

a) uchyla się lp. 1 i lp. 3,

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

rzecznik prasowy w KGP i CBŚP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

 

c) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

17

naczelnik wydziału (równorzędnej

komórki organizacyjnej) KGP, CBŚP,

KSP i KWP, WSPol. i szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

d) po lp. 17 dodaje się lp. 17a w brzmieniu:

17a

kierownik działu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

e) lp. 33 otrzymuje brzmienie:

33

zastępca naczelnika wydziału

(równorzędnej komórki organizacyjnej)

KGP, CBŚP, KSP i KWP, WSPol.

i szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

f) po lp. 33 dodaje się lp. 33a w brzmieniu:

33a

zastępca kierownika działu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

g) lp. 42 otrzymuje brzmienie:

42

zastępca dyżurnego KGP oraz dyżurny CBŚP, KSP i KWP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

h) lp. 62 otrzymuje brzmienie:

62

zastępca dyżurnego CBŚP, KSP i KWP

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

 

3) pod tabelą 2 w pkt 1 po ppkt 1 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu:

„1a) CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji,”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d i f, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1534, z 2008 r. Nr 37, poz. 211, z 2009 r. Nr 30, poz. 202, z 2010 r. Nr 48, poz. 282, z 2011 r. Nr 32, poz. 161 oraz z 2012 r. poz. 1125.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama