REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1598

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych w poz. 2 załącznika nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w poszczególnych latach do końca 2020 r.

2. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.2)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 752), które na podstawie art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW WYMIENIONYCH W POZ. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 4A DO USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2001 R. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ, W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DO KOŃCA 2020 R.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2014 r. (poz. 1598)

ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW WYMIENIONYCH W POZ. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 4A DO USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2001 R. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ, W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DO KOŃCA 2020 R.

Odpady powstałe z:

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

poziom w %

poziom w %

poziom w %

poziom w %

poziom w %

poziom w %

rodzaj produktów

symbol PKWiU

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, z wyłączeniem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.59.4

18

12

24

16

30

20

36

25

43

30

50

35

z wyłączeniem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Preparaty smarowe – wyłącznie smary plastyczne

20.59.41.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne

20.59.42.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

20.59.43.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparaty smarowe – wyłącznie smary plastyczne

ex 20.59.41.0

0

0

0

0

12

8

24

16

36

25

50

35

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA