REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1650

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1.W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. poz. 1554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) ust. 2 „Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego”,

b) ust. 5 „Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka”

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2:

a) ust. 2 „Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej”,

b) ust. 5 „Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych”

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 listopada 2014 r. (poz. 1650)

Załącznik nr 1

2. Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego

5. Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

2. Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej

5. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych

Załącznik 3. [WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA]

Załącznik nr 3

WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-26
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-05-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA