| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się:

1) wzory świadectw oceny materiału siewnego:

a) świadectw oceny polowej,

b) świadectwa oceny laboratoryjnej,

c) świadectwa oceny weryfikacyjnej,

d) świadectwa oceny cech zewnętrznych

– stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzory informacji o dyskwalifikacji materiału siewnego w poszczególnych ocenach, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór informacji o wynikach badania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. Nr 69, poz. 461), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) traci moc w zakresie:

1) § 1:

a) pkt 1 - w zakresie wzorów świadectw oceny materiału siewnego,

b) pkt 2 i 4,

2) załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wzoru świadectwa mieszanki nasiennej,

3) załączników nr 2 i 4 do rozporządzenia

- z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZORY ŚWIADECTW OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 listopada 2013 r. (poz. 1554)

Załącznik nr 1

WZORY ŚWIADECTW OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO

1. Świadectwo oceny polowej materiału siewnego

str. 1

infoRgrafika

str. 2

infoRgrafika

2. Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego

infoRgrafika

3. Świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego

infoRgrafika

4. Świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka

infoRgrafika

5. Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

str. 1

infoRgrafika

str. 2

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY INFORMACJI O DYSKWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO W POSZCZEGÓLNYCH OCENACH]

Załącznik nr 2

WZORY INFORMACJI O DYSKWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO W POSZCZEGÓLNYCH OCENACH

1. Informacja o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

infoRgrafika

2. Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej

infoRgrafika

3. Informacja o dyskwalifikacji partii materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej

infoRgrafika

4. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie weryfikacyjnej

infoRgrafika

5. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych

str. 1

infoRgrafika

str. 2

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA]

Załącznik nr 3

WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »