REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1674

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45b pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory]

Określa się wzór:

1) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

a) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

b) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

c) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

d) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

e) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

f) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 2. [Wzory rocznego obliczenia podatku od dochodu oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)]

Określa się wzór:

1) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2014 (PIT-40), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-37), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 3. [Stosowanie wzorów]

1. Wzory, o których mowa w § 1:

1) pkt 1–3 rozporządzenia, stosuje się do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.;

2) pkt 4–7 rozporządzenia, stosuje się do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 i § 2 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1303).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644 i 1662.

Załącznik 1. [PIT-40]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 listopada 2014 r. (poz. 1674)

Załącznik nr 1

PIT-40

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PIT-37]

Załącznik nr 2

PIT-37

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PIT-36]

Załącznik nr 3

PIT-36

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [PIT-38]

Załącznik nr 4

PIT-38

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [PIT-36L]

Załącznik nr 5

PIT-36L

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [PIT-39]

Załącznik nr 6

PIT-39

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [PIT/D]

Załącznik nr 7

PIT/D

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [PIT/O]

Załącznik nr 8

PIT/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [PIT/M]

Załącznik nr 9

PIT/M

infoRgrafika

Załącznik 10. [PIT/B]

Załącznik nr 10

PIT/B

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [PIT/Z]

Załącznik nr 11

PIT/Z

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [PIT/ZG]

Załącznik nr 12

PIT/ZG

infoRgrafika

Załącznik 13. [PIT-40]

Załącznik nr 13

PIT-40

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14. [PIT-37]

Załącznik nr 14

PIT-37

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15. [PIT-36]

Załącznik nr 15

PIT-36

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-28
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA