REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1738

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie uzbrojenia Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Uzbrojenie Policji]

Na uzbrojenie Policji składają się:

1) broń palna bojowa: pistolety, rewolwery, strzelby, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe, granatniki;

2) broń palna alarmowa i sygnałowa lub inne urządzenia przeznaczone do miotania amunicji alarmowej i sygnałowej;

3) broń palna i inne urządzenia przeznaczone do miotania pocisków treningowych;

4) urządzenia przeznaczone do miotania:

a) pocisków niepenetracyjnych, w szczególności: gumowych, ogłuszających, olśniewających, dymnych,

b) pocisków śrutowych, pirotechnicznych (twardych i wodnych),

c) siatek obezwładniających;

5) chemiczne środki obezwładniające w postaci:

a) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

b) plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,

c) granatów łzawiących,

d) innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających;

6) wodne środki obezwładniające i urządzenia przeznaczone do ich miotania;

7) noże: ratunkowe, szturmowe i wieloczynnościowe;

8) pałki służbowe: zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe i szturmowe;

9) amunicja do broni palnej oraz pociski lub ładunki miotające do urządzeń, o których mowa w pkt 2–4 oraz 5 lit. d;

10) środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, w tym petardy i granaty hukowe lub błyskowe;

11) środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe;

12) kaftany bezpieczeństwa;

13) pasy i siatki obezwładniające;

14) kaski zabezpieczające;

15) kajdanki: zakładane na ręce, zakładane na nogi oraz zespolone;

16) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

17) kartridże do przedmiotów, o których mowa w pkt 16;

18) kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych.

§ 2. [Wzory i typy uzbrojenia]

Wzory i typy uzbrojenia, o którym mowa w § 1 pkt 1–6, 8, 10 i 16, ustala Komendant Główny Policji.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1142).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-08
  • Data wejścia w życie: 2015-01-08
  • Data obowiązywania: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA