REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1739

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 290, poz. 1705) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 2 uchyla się zdanie drugie;

2) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. 1. W roku 2015 funkcjonariuszowi przyznaje się:

1) 700 punktów przeliczeniowych dla ubioru służbowego,

2) 1140 punktów przeliczeniowych dla ubioru polowego,

3) 1320 punktów przeliczeniowych dla ubioru specjalnego

– w celu przeliczenia na składniki umundurowania.

2. W ramach przyznanych punktów przeliczeniowych funkcjonariusz może pobierać dowolną ilość składników umundurowania.

3. Przepisy § 17 ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-08
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31
  • Dokument traci ważność: 2015-10-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA