REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1806

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz:

1) surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych;

2) surowców oraz paliw, w których tworzy się zapasy interwencyjne, w podziale na kategorie (grupy), uwzględniając możliwość zamiennego utrzymywania zapasów tych paliw w ramach danej kategorii;

3) paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej.

§ 2. [Ustalanie wymaganej ilości zapasów interwencyjnych]

Podczas ustalania wymaganej ilości zapasów interwencyjnych uwzględnia się surowce i produkty naftowe oznaczone następującymi kodami CN:

1) ropa naftowa oraz kondensat gazu ziemnego NGL:

2709 00;

2) półprodukty rafineryjne:

2710 12 11 

2710 12 15 

2710 19 11 

2710 19 15

2710 19 31 

2710 19 35 

2710 19 51

2710 19 55;

3) gaz rafineryjny nieskroplony:

2711 29 00;

4) gaz płynny (LPG):

2711 12

2711 13 

2711 14 

2711 19 00;

5) benzyny silnikowe:

2710 12 25

2710 12 41

2710 12 45 

2710 12 49;

6) benzyny lotnicze:

2710 12 31;

7) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych:

2710 12 70;

8) paliwa typu nafty do silników odrzutowych:

2710 19 21;

9) inne nafty:

2710 19 25 

2710 19 29;

10) oleje napędowe:

2710 19 43 

2710 20 11;

11) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe:

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 48

2710 20 15 

2710 20 17 

2710 20 19;

12) ciężkie oleje opałowe:

2710 19 62

2710 19 64 

2710 19 68 

2710 20 31 

2710 20 35 

2710 20 39 

2710 20 90;

13) benzyny lakowe i przemysłowe:

2710 12 21;

14) smary:

2710 19 71 

2710 19 75 

2710 19 81 

2710 19 83 

2710 19 85 

2710 19 87 

2710 19 91 

2710 19 93

2710 19 99;

15) asfalty:

2713 20 00;

16) parafiny:

2712 10 

2712 20

2712 90;

17) koks naftowy:

2713 11 00

2713 12 00.

§ 3. [Obliczanie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw]

Producenci i handlowcy, obliczając wymaganą ilość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, uwzględniają surowce i produkty naftowe wskazane w § 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 4–12.

§ 4. [Kody surowców i paliw do tworzenia zapasów interwencyjnych]

Zapasy interwencyjne tworzy się w surowcach i paliwach oznaczonych następującymi kodami CN:

1) ropa naftowa:

2709 00,

2) gaz płynny (LPG):

2711 12 

2711 13 

2711 14 

2711 19 00,

3) benzyny silnikowe:

2710 12 25 

2710 12 41 

2710 12 45 

2710 12 49,

4) benzyny lotnicze:

2710 12 31,

5) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych:

2710 12 70,

6) paliwa typu nafty do silników odrzutowych:

2710 19 21,

7) inne nafty:

2710 19 25 

2710 19 29,

8) oleje napędowe:

2710 19 43 

2710 20 11,

9) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe:

2710 19 46

2710 19 47 

2710 20 15 

2710 20 17,

10) ciężkie oleje opałowe:

2710 19 62

2710 19 64 

2710 19 68 

2710 20 31 

2710 20 35

2710 20 39

– w tym również zawierające dodatki bez względu na ich ilość.

§ 5. [Kategorie paliw podlegające utrzymywaniu zamiennemu]

Zapasy interwencyjne paliw mogą być utrzymywane zamiennie w zakresie następujących kategorii:

1) benzyny, o których mowa w § 4 pkt 3–5;

2) oleje, o których mowa w § 4 pkt 6–9;

3) oleje ciężkie, o których mowa w § 4 pkt 10.

§ 6. [Kody paliw stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej]

Podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej stanowią paliwa oznaczone następującymi kodami CN:

1) gaz płynny (LPG):

2711 12 

2711 13

2711 14 

2711 19 00;

2) benzyny silnikowe:

2710 12 25

2710 12 41 

2710 12 45 

2710 12 49;

3) benzyny lotnicze:

2710 12 31;

4) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych:

2710 12 70;

5) paliwa typu nafty do silników odrzutowych:

2710 19 21;

6) inne nafty:

2710 19 25;

7) oleje napędowe:

2710 19 43 

2710 20 11;

8) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe:

2710 19 46

2710 19 47 

2710 19 48 

2710 20 15 

2710 20 17

2710 20 19;

9) ciężkie oleje opałowe:

2710 19 62

2710 19 64 

2710 19 68 

2710 20 31 

2710 20 35 

2710 20 39 

2710 20 90.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Rozporządzenie niniejsze było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U. poz. 515), które zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 900) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-16
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31
  • Dokument traci ważność: 2020-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA