REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1829

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej województwa lubuskiego powiatu zielonogórskiego skreśla się wyrazy „Zielona Góra 080910 2”;

2) w części dotyczącej województwa pomorskiego powiatu puckiego w części:

a) Gminy miejskie skreśla się wyrazy „Władysławowo 221104 1”,

b) Gminy – po wyrazach „Puck 221107 2” dodaje się wyrazy:

„Władysławowo

221104 3

Władysławowo – miasto

221104 4

Władysławowo – obszar wiejski

221104 5”;

 

3) w części dotyczącej województwa świętokrzyskiego powiatu buskiego w części Gminy wyrazy „Stopnica 260106 2” zastępuje się wyrazami:

„Stopnica

260106 3

Stopnica – miasto

260106 4

Stopnica – obszar wiejski

260106 5”;

 

4) w części dotyczącej województwa wielkopolskiego powiatu pleszewskiego w części Gminy wyrazy „Chocz 302001 2” zastępuje się wyrazami:

„Chocz

302001 3

Chocz – miasto

302001 4

Chocz – obszar wiejski

302001 5”.

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1662.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559, z 2010 r. Nr 257, poz. 1727, z 2012 r. poz. 403 i 1389 oraz z 2013 r. poz. 1585.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA