REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1855

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 417) w § 10a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na wydobyciu urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, który przekaże wydobyty przez siebie urobek rudy miedzi na inne cele niż do produkcji koncentratu w ilości nieprzekraczającej 1000 ton rocznie, urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w zakresie obejmującym produkcję koncentratu.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
  • Data wejścia w życie: 2015-01-06
  • Data obowiązywania: 2015-01-06
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA