REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie podziału środków na realizację programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 236, z późn. zm.2)) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 952 oraz z 2014 r. poz. 171 i 1122.

Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 grudnia 2014 r. (poz. 1)

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO

Osie priorytetowe zawarte w programie operacyjnym z podziałem na poszczególne środki

Wysokość limitów środków finansowych (w euro)

wkład publiczny ogółem

wkład z Europejskiego Funduszu Rybackiego

wkład krajowy

1

2

3

4

1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej

165 578 763,69

124 184 072,77

41 394 690,92

1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej

29 925 513,56

22 444 135,17

7 481 378,39

1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej

72 183 962,10

54 137 971,58

18 045 990,52

1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

17 041 832,16

12 781 375,37

4 260 456,79

1.4. Rybactwo przybrzeżne

29 299 415,74

21 974 562,55

7 324 853,19

1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką

17 128 040,13

12 846 028,10

4 282 012,03

2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

277 110 825,73

207 833 119,30

69 277 706,43

2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb

60 745 195,30

45 558 896,48

15 186 298,82

2.2. Działania wodno-środowiskowe

78 523 859,49

58 892 894,61

19 630 964,88

2.3. Środki na rzecz zdrowia zwierząt

0,00

0,00

0,00

2.4. Rybołówstwo śródlądowe

3 201 502,94

2 401 127,21

800 375,73

2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

134 640 268,00

100 980 201,00

33 660 067,00

3. Środki służące wspólnemu interesowi

233 731 041,73

175 298 281,30

58 432 760,43

3.1. Działania wspólne

29 312 135,10

21 984 102,13

7 328 032,97

3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

16 403 386,69

12 302 540,02

4 100 846,67

3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

157 107 110,81

117 830 333,11

39 276 777,70

3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

13 247 639,42

9 935 729,26

3 311 910,16

3.5. Projekty pilotażowe

17 660 769,71

13 245 576,78

4 415 192,93

3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich

0,00

0,00

0,00

4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

253 429 962,56

190 072 471,92

63 357 490,64

4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

242 969 496,40

182 227 122,80

60 742 373,60

4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

10 460 466,16

7 845 349,12

2 615 117,04

5. Pomoc techniczna

48 939 504,93

36 704 628,69

12 234 876,24

5.1. Pomoc techniczna

48 939 504,93

36 704 628,69

12 234 876,24

OGÓŁEM

978 790 098,64

734 092 573,98

244 697 524,66

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA