REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 8

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 474 § 1 oraz art. 390 § 8 i art. 390a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wybory do Rady Miasta Zielona Góra i wybory prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim]

Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim.

§ 2. [Termin wyborów]

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 15 marca 2015 r.

§ 3. [Wybór radnych]

W wyborach do Rady Miasta Zielona Góra wybiera się 25 radnych.

§ 4. [Kalendarz wyborczy]

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 8)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra

2

do dnia 26 stycznia 2015 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

3

do dnia 29 stycznia 2015 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do dnia 2 lutego 2015 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do dnia 13 lutego 2015 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnych

6

do dnia 18 lutego 2015 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na prezydenta

7

do dnia 23 lutego 2015 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– przyznanie przez miejską komisję wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

– sporządzenie spisu wyborców

8

od dnia 28 lutego 2015 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do dnia 2 marca 2015 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– powołanie obwodowych komisji wyborczych

10

do dnia 6 marca 2015 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

11

do dnia 10 marca 2015 r.

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta

12

w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 14 marca 2015 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

14

w dniu 15 marca 2015 r. godz. 700–2100

– przeprowadzenie głosowania

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
  • Data wejścia w życie: 2015-01-06
  • Data obowiązywania: 2015-01-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA