REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 9

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 474 § 2 w związku z art. 372 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zarządzenie przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza]

Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim.

§ 2. [Data przedterminowych wyborów]

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 8 marca 2015 r.

§ 3. [Kalendarz wyborczy]

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 9)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu

2

do dnia 19 stycznia 2015 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do dnia 21 stycznia 2015 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do dnia 23 stycznia 2015 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do dnia 6 lutego 2015 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

6

do dnia 11 lutego 2015 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7

do dnia 16 lutego 2015 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisu wyborców

8

od dnia 21 lutego 2015 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do dnia 27 lutego 2015 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10

do dnia 3 marca 2015 r.

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

11

w dniu 6 marca 2015 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

12

w dniu 7 marca 2015 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

w dniu 8 marca 2015 r.

godz. 700–2100

– przeprowadzenie głosowania

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
  • Data wejścia w życie: 2015-01-06
  • Data obowiązywania: 2015-01-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA