REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 15

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Program zwalczania wścieklizny]

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się na 2015 r. program zwalczania wścieklizny (Rabies), który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie programu]

Program, o którym mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Załącznik 1. [PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2014 r. (poz. 15)

PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)

1. Identyfikacja programu zwalczania wścieklizny (Rabies)

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: Wścieklizna (Rabies)

Wniosek o współfinansowanie na rok: 2015

2. Dane historyczne dotyczące sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny

W okresie międzywojennym oraz w pierwszych latach po II wojnie światowej głównym nosicielem wścieklizny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były psy. Wprowadzenie w 1949 r. obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie pozwoliło na znaczne ograniczenie występowania tej choroby. Liczba zachorowań na wściekliznę wśród zwierząt obniżyła się z ponad 3600 w 1946 r. do 73 w 1956 r. Problem wścieklizny pojawił się ponownie, kiedy zaczęto rejestrować coraz więcej przypadków tej choroby w środowisku zwierząt wolno żyjących. W latach 1946–1956 wśród zwierząt wolno żyjących zgłaszano rocznie od 1 do 6 przypadków wścieklizny. W 1957 r. nie zanotowano żadnego takiego przypadku, natomiast w latach następnych był zauważalny wzrost zachorowań wśród zwierząt wolno żyjących – w szczególności u lisów. Pod koniec lat siedemdziesiątych liczba zachorowań u zwierząt wolno żyjących przekraczała liczbę zachorowań u zwierząt domowych.

W 1990 r. w Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono 2045 przypadków wścieklizny, w tym 1668 przypadków wśród zwierząt wolno żyjących (1374 przypadki u lisów). Najwięcej przypadków tej choroby zanotowano w ówczesnych województwach: poznańskim (157), opolskim (139), koszalińskim (133), szczecińskim (130), bydgoskim (123) oraz słupskim (103). Pojedyncze przypadki odnotowano w lubelskim, łomżyńskim, łódzkim oraz przemyskim, natomiast nie odnotowano ich w bialskopodlaskim.

W 1991 r. stwierdzono 2287 przypadków wścieklizny, w tym 1864 u zwierząt wolno żyjących, z czego 1513 przypadków u lisów. Wścieklizny nie odnotowano w ówczesnym województwie lubelskim, a pojedyncze przypadki wystąpiły w przemyskim, łódzkim, łomżyńskim oraz krośnieńskim.

W 1992 r. stwierdzono 3084 przypadki wścieklizny, w tym u zwierząt wolno żyjących 2549, z czego 2079 u lisów.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wścieklizny w 1993 r. rozpoczęto akcję doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

W 1993 r. stwierdzono 2648 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 2166 u zwierząt wolno żyjących, z czego 1803 u lisów.

W 1994 r. stwierdzono 2238 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym u zwierząt wolno żyjących 1788, z czego 1506 u lisów.

W 1995 r. stwierdzono 1973 przypadki wścieklizny u zwierząt, w tym 1528 u zwierząt wolno żyjących, z czego 1280 u lisów.

W 1996 r. stwierdzono 2527 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 2064 u zwierząt wolno żyjących, z czego 1779 u lisów.

W 1997 r. stwierdzono 1494 przypadki wścieklizny u zwierząt, w tym 1239 u zwierząt wolno żyjących, z czego 1091 u lisów.

Efektem nieustającego przeprowadzania szczepień w zachodniej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był spadek liczby przypadków wścieklizny, a także brak jej występowania od dłuższego czasu na terenach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

W 1998 r. stwierdzono 1329 przypadków wścieklizny zwierząt, w tym 1120 u zwierząt wolno żyjących, z czego 927 u lisów.

W 1999 r. stwierdzono 1148 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 721 u lisów.

W 2000 r. stwierdzono 2224 przypadki wścieklizny u zwierząt, w tym 1583 u lisów, a w 2001 r. stwierdzono 2964 przypadki wścieklizny u zwierząt, w tym 2224 u lisów.

W trakcie przeprowadzanych akcji szczepień zaobserwowano „przemieszczanie się” wścieklizny do wschodniej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli na obszary nieobjęte do tej pory szczepieniami, oraz występowanie pojedynczych przypadków wścieklizny na terenach przygranicznych z Republiką Czeską.

W 2002 r. liczba przypadków wścieklizny u zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyniosła 1119, z czego 1038 przypadków zanotowano u zwierząt wolno żyjących, w tym 884 u lisów. W 2002 r. największą liczbę przypadków wścieklizny zanotowano w województwie wielkopolskim – 339.

W 2003 r. stwierdzono 388 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 314 u zwierząt wolno żyjących, z czego 233 u lisów.

W 2004 r. stwierdzono 136 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 114 u zwierząt wolno żyjących, z czego 86 u lisów.

W 2005 r. stwierdzono 138 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 102 u zwierząt wolno żyjących, z czego 84 u lisów.

W 2006 r. stwierdzono 82 przypadki wścieklizny u zwierząt, w tym 63 u zwierząt wolno żyjących, z czego 43 u lisów.

W 2007 r. stwierdzono 70 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 55 u zwierząt wolno żyjących, z czego 42 u lisów.

W 2008 r. stwierdzono 29 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 24 u zwierząt wolno żyjących, z czego 19 u lisów.

W 2009 r. stwierdzono 8 przypadków wścieklizny u zwierząt, w tym 8 u zwierząt wolno żyjących, z czego 6 u lisów.

W 2010 r. liczba przypadków wścieklizny ponownie wzrosła. W roku tym odnotowano 151 przypadków, z czego 129 przypadków stwierdzono u zwierząt wolno żyjących, w tym 117 u lisów. W 2010 r. najwięcej przypadków wścieklizny (118) zanotowano w województwie małopolskim. Stwierdzono, że choroba w tym województwie została wywołana przez terenowy szczep wirusa wścieklizny należący do genotypu 1 o nieznanym pochodzeniu. Wariant wirusa wykazywał największe podobieństwo do wariantu NEE. Podejrzewa się, że powódź, która wystąpiła w województwie małopolskim bezpośrednio po wiosennej akcji szczepień, mogła wpłynąć negatywnie na uodpornienie lisów przeciwko wściekliźnie.

W 2011 r. stwierdzono 160 przypadków u zwierząt, w tym 126 u zwierząt wolno żyjących, z czego 103 u lisów. W 2011 r. najwięcej przypadków wścieklizny zanotowano w województwie małopolskim (60) i podkarpackim (63).

Ponadto w 2011 r. wściekliznę odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Stwierdzono, iż choroba w tym województwie została wywołana przez terenowy szczep wirusa wścieklizny należący do wariantu NEE genotypu 1 o nieznanym pochodzeniu. Przypuszcza się, że ewentualną przyczyną wystąpienia przypadków wścieklizny w województwie warmińsko-mazurskim mogła być migracja zakażonych wolno żyjących zwierząt z Federacji Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki), jednak ze względu na brak dostępnych sekwencji izolatów wirusa z tego obszaru, nie ma możliwości dokonania analizy porównawczej mającej na celu ustalenie ewentualnego pochodzenia wirusa. W 2011 r. w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono 6 przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze. Natomiast w 2012 r. odnotowano jedynie jeden przypadek wścieklizny u takich zwierząt, który wystąpił w lutym u lisa. W związku z otrzymaniem dodatnich wyników badań w kierunku wścieklizny wdrożono środki wskazane również w programie zwalczania wścieklizny (Rabies), zwanym dalej „programem”, które zostały opisane w ust. 4.4.9. W celu ograniczenia liczby przypadków wścieklizny, na obszarze 1600 km2 wokół miejscowości Ryn, podczas jesiennej akcji szczepień lisów w 2011 r. wyłożono zwiększoną liczbę dawek szczepionki (40 dawek na 1 km2), przy jednoczesnym zastosowaniu odległości przelotowej 500 m podczas dystrybucji szczepionki z samolotu. Natomiast w 2012 r. w celu eliminacji wścieklizny w województwie warmińsko-mazurskim w wiosennej i jesiennej akcji szczepień lisów na obszarze na północ od linii wyznaczonej wzdłuż szerokości geograficznej 53° 50' N wyłożono zwiększoną liczbę dawek szczepionki (30 dawek na 1 km2), przy jednoczesnym zastosowaniu odległości przelotowej 500 m podczas dystrybucji szczepionki z samolotu.

W 2012 r. stwierdzono 257 przypadków u zwierząt, w tym 219 u zwierząt wolno żyjących, z czego 200 u lisów. W 2012 r. najwięcej przypadków wścieklizny zanotowano w województwie małopolskim (24) i podkarpackim (213).

W 2012 r. zanotowano znaczący wzrost liczby przypadków wścieklizny w województwie podkarpackim, co jest kontynuacją trendu zaobserwowanego w 2011 r. Stwierdzono, że choroba w tym województwie została wywołana przez terenowy szczep wirusa wścieklizny należący do genotypu 1. Sytuacja epizootyczna w województwie podkarpackim jest prawdopodobnie konsekwencją sytuacji epizootycznej w województwie małopolskim, która stała się niekorzystna w odniesieniu do wścieklizny od sierpnia 2010 r. W celu ograniczenia liczby przypadków wścieklizny, na terenie całego województwa podkarpackiego, podczas wiosennej i jesiennej akcji szczepień lisów w 2012 r. wyłożono zwiększoną liczbę dawek szczepionki (30 dawek na 1 km2) przy jednoczesnym zastosowaniu odległości przelotowej 500 m podczas dystrybucji szczepionki z samolotu. Ponadto zastosowano środki opisane w ust. 4.4.9.

W 2013 r. stwierdzono 204 przypadki u zwierząt, w tym 162 u zwierząt wolno żyjących, z czego 136 u lisów. W 2013 r. najwięcej przypadków wścieklizny zanotowano w województwie małopolskim (58) i podkarpackim (121).

W 2014 r. do końca lutego stwierdzono 23 przypadki wścieklizny w województwie małopolskim, 3 przypadki w województwie podkarpackim i po jednym przypadku w województwie świętokrzyskim oraz lubelskim.

Szczegółowe dane dotyczące występowania wścieklizny u zwierząt w Polsce w latach 2008–2013 zawierają załączniki nr 1–6.

Na przełomie 1991 r. i 1992 r. opracowano założenia do programu zwalczania wścieklizny w Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszym etapie realizacji programu zwalczania wścieklizny wykładanie szczepionki przeciwko wściekliźnie miało objąć teren położony w pasie przygranicznym z Republiką Federalną Niemiec (Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Opole, Wrocław, Poznań, Piła, Leszno i Koszalin), gdzie wścieklizna u lisów wystąpiła endemicznie i przypadki tej choroby stwierdzano najczęściej. Zaproponowano wykładanie szczepionki dwa razy w roku – wiosną i jesienią – po 16 dawek (przynęt) na 1 km2. Wykładanie szczepionki miało być przeprowadzane ręcznie. Stopniowo akcja miała być rozszerzana o kolejne województwa w kierunku wschodnim. Wraz z wykładaniem szczepionki miała być prowadzona kontrola szczepień, określająca wskaźnik przyjęcia szczepionki przez lisy oraz wskaźnik nabytej odporności.

Jednak w 1992 r. zmieniono sposób podawania szczepionki z wykładania ręcznego na rozrzucanie z samolotów, a liczbę województw objętych szczepieniem zmniejszono z 12 do 6. Odstąpiono od rozrzucania szczepionki w ówczesnych województwach: opolskim, wrocławskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim oraz koszalińskim. Ostatecznie w Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęto program szczepień lisów przeciwko wściekliźnie w 1993 r.

W 1994 r. obszar szczepień został powiększony o 6 ówczesnych województw: koszalińskie, słupskie, pilskie, katowickie, bielsko-bialskie i skierniewickie.

W 1995 r. obszar szczepień został powiększony o 10 ówczesnych województw: gdańskie, bydgoskie, konińskie, leszczyńskie, poznańskie, kaliskie, wrocławskie, opolskie, częstochowskie oraz warszawskie.

W 1996 r. obszar szczepień został powiększony o 4 ówczesne województwa: krośnieńskie, nowosądeckie, elbląskie i piotrkowskie.

W 1997 r. obszar szczepień został powiększony o województwo krakowskie.

W 1998 r. obszar szczepień został powiększony o 5 województw: tarnowskie, sieradzkie, radomskie, łódzkie oraz częściowo lubelskie.

W 1999 r. został zmieniony podział administracyjny państwa z 49 województw na 16 i wówczas szczepieniami objęto w całości województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, pomorskie, opolskie i małopolskie, natomiast częściowo województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie i podkarpackie. W województwach podlaskim i świętokrzyskim nie prowadzono szczepień.

W 2000 r. obszar szczepień nie uległ zmianie. W wyniku gwałtownego wzrostu zachorowań zwierząt na wściekliznę na obszarach, gdzie nie prowadzono szczepień lisów przeciwko wściekliźnie oraz na granicy „obszaru szczepionego” z „obszarem nieszczepionym” w 2001 r. wprowadzono zmieniony program szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, w którym w akcji wiosennej zrezygnowano ze szczepień w zachodniej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie od dłuższego czasu nie odnotowywano przypadków wścieklizny u zwierząt. Obszar objęty szczepieniami to:

1) w województwie zachodniopomorskim powiat wałecki;

2) w województwie dolnośląskim powiaty: dzierżoniowski, ząbkowicki i kłodzki;

3) w województwie mazowieckim powiaty: warszawski zachodni, gostyniński, sochaczewski, żyrardowski, grodziski, pruszkowski, piaseczyński, grójecki, białobrzeski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, lipski, kozienicki, sierpecki, płoński, nowodworski, ciechanowski, mławski, żuromiński, przasnyski, ostrołęcki, makowski, legionowski i pułtuski;

4) w województwie lubelskim gmina Janowiec i część gminy Puławy;

5) w województwie podkarpackim powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, łańcucki, mielecki, ropczycki, rzeszowski, sanocki, strzyżowski i tarnobrzeski w całości oraz powiat jarosławski, leżajski, niżański, przemyski, przeworski i stalowowolski w części na południe od linii Sanu;

6) województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, małopolskie, opolskie, śląskie, łódzkie i świętokrzyskie;

7) województwo pomorskie, z wyjątkiem powiatów: słupskiego, lęborskiego i bytowskiego.

Natomiast w akcji jesiennej 2001 r. szczepieniami objęto większość terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa podlaskiego, części województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Od 2002 r. akcja szczepień obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w latach 2010–2012 wiosennej akcji szczepień nie przeprowadzono w województwie dolnośląskim. Ponadto w 2013 r. wiosennej akcji szczepień nie przeprowadzono w województwie dolnośląskim i lubuskim.

3. Opis przedłożonego programu

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), wścieklizna należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik nr 2 do ustawy).

Lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie, przeprowadzanemu przez wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) szczepionka jest rozrzucana z samolotu lub śmigłowca lub wykładana ręcznie dwa razy do roku na obszarach lasów oraz we wszystkich miejscach bytowania lisów wolno żyjących. Szczepionka może być podana raz w roku, jeżeli na terenie województwa nie stwierdzono wścieklizny w okresie dwóch kolejnych lat. Natomiast szczepień ochronnych nie przeprowadza się, jeżeli na terenie województwa nie stwierdzono wścieklizny w okresie co najmniej trzech kolejnych lat.

W przypadku stwierdzenia wścieklizny na terenie województwa, w którym nie stwierdzono wścieklizny w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, wojewódzki lekarz weterynarii wyznacza obszar o promieniu co najmniej 50 km od ogniska wścieklizny, zwany dalej „strefą ochronną”. Szczepienia ochronne w strefie ochronnej przeprowadza się dwa razy do roku przez okres trzech kolejnych lat od dnia stwierdzenia wścieklizny w tej strefie. Szczepienia ochronne w strefie ochronnej można przeprowadzić raz w roku, jeżeli w strefie ochronnej nie stwierdzono wścieklizny w okresie dwóch kolejnych lat.

Natomiast w przypadku istnienia ryzyka przeniesienia wścieklizny z innej części województwa lub z innego województwa, lub z obszaru położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzki lekarz weterynarii może wyznaczyć na terenie województwa obszar o szerokości co najmniej 50 km, na którym przeprowadza się szczepienia ochronne.

Jeżeli na obszarach, na których przeprowadzono szczepienia ochronne, wystąpiła katastrofa naturalna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333, z późn. zm.) mogąca ujemnie wpłynąć na podjęcie szczepionki przez lisy lub stwierdzono pogorszenie sytuacji epizootycznej w odniesieniu do wścieklizny, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych szczepień ochronnych.

Liczba dawek szczepionki nie może być mniejsza niż 20 dawek na 1 km2 powierzchni, na której przeprowadza się szczepienia ochronne.

Na konieczność przeprowadzania lub częstotliwość szczepień ochronnych lisów wolno żyjących nie ma wpływu występowanie wścieklizny u nietoperzy.

Badania monitoringowe wykonywane w celu określenia efektywności doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz. 2813, z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, w celu kontroli występowania wścieklizny, pobiera się do badań tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 8 lisów odstrzelonych na każde 100 km2 obszaru, na którym lisy wolno żyjące zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciwko wściekliźnie. Natomiast w celu izolacji i określenia szczepu wirusa wścieklizny do badań przesyła się tkankę mózgową lisów wolno żyjących, u których w badaniu laboratoryjnym potwierdzono wściekliznę.

Realizacja programu w odniesieniu do zwierząt z gatunków wrażliwych na wściekliznę, innych niż lisy wolno żyjące, polega na zwalczaniu wścieklizny zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. Nr 13, poz. 103).

4. Środki przewidziane w programie

4.1. Skrócony opis środków przewidzianych w programie

Rok: 2015

infoRgrafika kontrola

infoRgrafika badania

infoRgrafika szczepienia

infoRgrafika zwalczanie, kontrola lub monitorowanie

4.2. Organizacja, nadzór i rola wszystkich zainteresowanych podmiotów biorących udział w realizacji programu

Zgodnie z art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Główny Lekarz Weterynarii nadzoruje realizację programu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a w przypadku programu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej informuje Komisję Europejską o postępach w jego realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.

Organem odpowiedzialnym za nadzór i koordynację działań zapewniających realizację programu jest na poziomie krajowym Główny Lekarz Weterynarii.

Odpowiedzialność terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej za realizację programu została określona w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 256) wyznaczono jako krajowe laboratorium referencyjne dla wścieklizny Laboratorium Zakładu Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeprowadzają wojewódzcy lekarze weterynarii.

Diagnostyka wścieklizny przy wystąpieniu podejrzenia tej choroby jest przeprowadzana przez laboratoria, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, z wykorzystaniem następujących badań:

1) immunofluorescencji odcisków mózgowych z monowalentnym koniugatem antynukleokapsydowym;

2) izolacji wirusa wścieklizny na myszach;

3) izolacji wirusa wścieklizny na kulturach komórkowych neuroblastomy;

4) genotypizacji izolatów wirusa wścieklizny.

Badania przeprowadzane w celu sprawdzenia skuteczności szczepienia lisów wolno żyjących są przeprowadzane przez laboratoria, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Badania wykonuje się przy zastosowaniu:

1) immunofluorescencji odcisków mózgowych – badanie w kierunku wścieklizny;

2) szlifów kostnych żuchwy – badanie na obecność markera (TC – tetracyklin);

3) testu seroneutralizacji (RFFIT – rapid flourescent focus inhibition test) – określenie miana przeciwciał wirusa wścieklizny w surowicy (skrzep z serca lub płyn z klatki piersiowej);

4) testu ELISA – określenie miana przeciwciał wirusa wścieklizny w surowicy;

5) zbierania i analizowania danych epidemiologicznych na temat zdiagnozowanych przypadków wścieklizny na obszarze objętym szczepieniem.

4.3. Opis jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, na których jest wprowadzany program

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Województwo

Całkowita powierzchnia województwa – km2

Powierzchnia objęta doustnym szczepieniem lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie – km2

dolnośląskie

19 947

0

kujawsko-pomorskie

17 972

0

lubelskie

25 122

22 208

lubuskie

13 988

0

łódzkie

18 219

16 970

małopolskie

15 183

15 183

mazowieckie

35 558

32 069

opolskie

9 412

0

podkarpackie

17 845

16 211

podlaskie

20 187

19 175

pomorskie

18 310

2 402a)

śląskie

12 334

10 131

świętokrzyskie

11 710

10 501

warmińsko-mazurskie

24 173

21 483

wielkopolskie

29 827

0

zachodniopomorskie

22 892

0

Razem

312 679

166 333

a) Dotyczy obszaru położonego na wschód od Wisły (powiat kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski).

infoRgrafika

Rys. 3. Mapa obszarów objętych szczepieniem w 2015 r.

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie obejmą całe województwo lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie, a także część województwa pomorskiego położoną na wschód od linii Wisły. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 1, lub sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, powierzchnia objęta doustnym szczepieniem lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie może ulec zmianie.

4.4. Opis środków przewidzianych w programie

4.4.1. Powiadomienie o chorobie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wścieklizna należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dotyczy posiadaczy zwierząt oraz wszystkich osób mających kontakt ze zwierzętami, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub zawodowych. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) niezwłocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia. Podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej niezwłocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia, jeżeli na jego podstawie podejrzewa wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.

4.4.2. Zwierzęta i populacja zwierząt objęte programem

Na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programem są objęte wszystkie gatunki zwierząt wrażliwych na wściekliznę, przy czym doustnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie objęta jest jedynie populacja lisów wolno żyjących na obszarze określonym w ust. 4.3.

4.4.3. Identyfikacja zwierząt i rejestracja gospodarstw

Nie dotyczy.

4.4.4. Kwalifikacja zwierząt i stad

Nie dotyczy.

4.4.5. Zasady przemieszczania zwierząt

Nie dotyczy.

4.4.6. Zastosowane badania i plany pobierania próbek

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do diagnostyki wścieklizny i kontroli skuteczności szczepień są wykorzystywane następujące badania i analizy:

1) badania serologiczne:

a) test seroneutralizacji (RFFIT), zgodnie z podręcznikiem Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (rozdział 2.1.13. B.2.b),

b) test ELISA;

2) badania wirusologiczne i immunochemiczne:

a) immunofluorescencja odcisków mózgowych z monowalentnym koniugatem antynukleokapsydowym (FAT – fluorescent antibody test), zgodnie z podręcznikiem OIE (rozdział 2.1.13 B.1.c.i) – test w kierunku wścieklizny,

b) różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny,

c) izolacja wirusa:

– na myszach (MIT – mouse inoculation test), zgodnie z podręcznikiem OIE (rozdział 2.1.13 B.1.c.ii),

– w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (RTCIT – rapid tissue culture infection test), zgodnie z podręcznikiem OIE (rozdział 2.1.13 B.1.c.ii);

3) inne badania – badanie na obecność markera (TC).

Monitoring szczepień w Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje przeprowadzenie następujących badań:

1) test seroneutralizacji (RFFIT)/test ELISA, w celu określenia poziomu uodpornienia lisów wolno żyjących, a tym samym efektywności szczepień doustnych;

2) badanie na obecność markera (TC), w celu określenia poziomu podjęcia szczepionki przez lisy wolno żyjące;

3) różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny, w celu rozróżnienia terenowych szczepów wirusa od szczepów szczepionkowych.

Badania monitoringowe (RFFIT/ELISA, TC) wykonywane w celu określenia efektywności doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Zgodnie z tym rozporządzeniem w celu kontroli wścieklizny pobiera się do badań tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 8 lisów odstrzelonych na każde 100 km2 obszaru, na którym lisy zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciwko wściekliźnie. Natomiast w celu izolacji i określenia szczepu wirusa wścieklizny do badań przesyła się tkankę mózgową lisów wolno żyjących, u których w wyniku przeprowadzenia badania laboratoryjnego potwierdzono wściekliznę.

Ponadto, od wszystkich zwierząt z gatunków wrażliwych na wściekliznę, do badań diagnostycznych w kierunku wścieklizny pobiera się tkankę mózgową zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite.

Wiek lisów odstrzelonych w ramach monitoringu jest określany z podziałem na młode i dorosłe zwierzęta, a wyniki badań są analizowane również z uwzględnieniem tego czynnika.

Badania monitoringowe (RFFIT/ELISA, TC) wykonywane w celu określenia efektywności doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Województwo

Całkowita
powierzchnia
województwa –
km2

Powierzchnia
objęta
szczepieniami –
km2

Całkowita powierzchnia bytowania lisów
wolno żyjących na terenie województwa,
z której lisy powinny zostać odstrzelone
i dostarczone do badań monitoringowych –
km2

Liczba lisów, które powinny zostać odstrzelone w ramach

monitoringu, w ciągu roku – 8 lisów/100 km2

1

2

3

4

5 = (4 x 8/100)

dolnośląskie

19 947

0

0

0

kujawsko-pomorskie

17 972

0

0

0

lubelskie

25 122

22 208

22 208

1 777

lubuskie

13 988

0

0

0

łódzkie

18 219

16 970

16 970

1 358

małopolskie

15 183

15 183

15 183

1 215

mazowieckie

35 558

32 069

32 069

2 566

opolskie

9 412

0

0

0

podkarpackie

17 845

16 211

16 211

1 297

podlaskie

20 187

19 175

16 754

1 340

pomorskie

18 310

2 402a)

2 402a)

192a)

śląskie

12 334

10 131

10 131

810

świętokrzyskie

11 710

10 501

10 500

840

warmińsko-mazurskie

24 173

21 483

21 483

1 719

wielkopolskie

29 827

0

0

0

zachodniopomorskie

22 892

0

0

0

RAZEM

312 679

166 333

163 911

13 114

a) Dotyczy obszaru położonego na wschód od Wisły (powiat kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski).

W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 1, lub sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, powierzchnia objęta szczepieniami może ulec zmianie, a w związku z tym zmianie może ulec liczba lisów, które powinny zostać odstrzelone w ramach monitoringu, oraz liczba badań diagnostycznych określona w ust. 7.1.1.

4.4.7. Szczepienie lisów i zastosowane szczepionki

Stosowane szczepionki zgodne z wytycznymi OIE, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz standardami Unii Europejskiej (Raport Komitetu Naukowego ds. Zdrowia Zwierząt i Ochrony Zwierząt przyjęty w dniu 23 października 2002 r.) zostały dopuszczone do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Szczepionkami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej są Fuchsoral (SAD B19) i Lysvulpen (SAD Bern). Dostępna jest także szczepionka Rabigen SAG2 (SAG2) zarejestrowana w Europejskiej Agencji Leków (EMEA). Szczepionki używane w akcji szczepień są wybierane w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). W celu kontroli jakości szczepionka jest poddawana badaniu w kierunku określenia miana wirusa wścieklizny w Krajowym Laboratorium Referencyjnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, szczepionka jest rozrzucana z samolotu lub śmigłowca lub wykładana ręcznie dwa razy do roku na obszarach lasów oraz we wszystkich miejscach bytowania lisów wolno żyjących. Szczepionka może być podana raz w roku, jeżeli na terenie województwa nie stwierdzono wścieklizny w okresie dwóch kolejnych lat. Natomiast szczepień ochronnych nie przeprowadza się, jeżeli na terenie województwa nie stwierdzono wścieklizny w okresie co najmniej trzech kolejnych lat.

W przypadku stwierdzenia wścieklizny na terenie województwa, w którym nie stwierdzono wścieklizny w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, wojewódzki lekarz weterynarii wyznacza strefę ochronną. Szczepienia ochronne w strefie ochronnej przeprowadza się dwa razy do roku przez okres trzech kolejnych lat od dnia stwierdzenia wścieklizny w tej strefie. Szczepienia ochronne w strefie ochronnej można przeprowadzić raz w roku, jeżeli w strefie ochronnej nie stwierdzono wścieklizny w okresie dwóch kolejnych lat.

Natomiast w przypadku istnienia ryzyka przeniesienia wścieklizny z innej części województwa lub z innego województwa, lub z obszaru położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzki lekarz weterynarii może wyznaczyć na terenie województwa obszar o szerokości co najmniej 50 km, na którym przeprowadza się szczepienia ochronne.

Jeżeli na obszarach, na których przeprowadzono szczepienia ochronne, wystąpiła katastrofa naturalna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej mogąca ujemnie wpłynąć na podjęcie szczepionki przez lisy lub stwierdzono pogorszenie sytuacji epizootycznej w odniesieniu do wścieklizny, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych szczepień ochronnych.

Na konieczność przeprowadzania lub częstotliwość szczepień ochronnych lisów wolno żyjących nie ma wpływu występowanie wścieklizny u nietoperzy.

Odległości między liniami przelotowymi, na których jest wykonywany zrzut szczepionki z samolotu lub śmigłowca, wynoszą 500 m. Samoloty są wyposażone w system GPS i system rejestrujący zrzut szczepionki, aby umożliwić stwierdzenie, czy samoloty lub śmigłowce poruszają się zgodnie z wcześniej ustalonymi liniami oraz udokumentowanie, że na danej linii została wyłożona przewidziana liczba dawek szczepionki. W okresie dystrybucji szczepionki wojewódzki lekarz weterynarii codziennie otrzymuje dane dotyczące jej zrzutu i sprawdza, czy zrzut szczepionki odbył się prawidłowo. Wyłożenie ręczne szczepionki odbywa się w miejscach bytowania lisów wolno żyjących na obszarach, na których zrzut szczepionki z samolotu lub śmigłowca nie jest możliwy lub nie jest możliwe jego optymalne wykonanie. Dystrybucja szczepionki odbywa się w województwach. Szczepionka jest przechowywana i transportowana w warunkach określonych przez jej producenta.

W części województwa mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego i warmińsko–mazurskiego liczba dawek szczepionki rozrzucana z samolotu lub śmigłowca wynosi 25 dawek na 1 km2 powierzchni, na której przeprowadza się zrzut szczepionki. Natomiast w całym województwie małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim oraz w części województwa lubelskiego liczba dawek szczepionki rozrzucana z samolotu lub śmigłowca wynosi 30 dawek na 1 km2 powierzchni objętej zrzutem. Na pozostałym obszarze objętym szczepieniami liczba dawek szczepionki rozrzucana z samolotu lub śmigłowca wynosi 20 dawek na 1 km2.

Liczba dawek szczepionki wykładana ręcznie wynosi 30–40 dawek na 1 km2 powierzchni, na której stosuje się ten rodzaj dystrybucji szczepionki.

Występowanie wścieklizny u nietoperzy i zwierząt innych niż nietoperze

Województwo

Rok stwierdzenia ostatniego przypadku
wścieklizny u zwierząt innych niż
nietoperzea)

Rok stwierdzenia
ostatniego przypadku
wścieklizny
u nietoperzya)

dolnośląskie

2005

2006

kujawsko-pomorskie

2004

2013

lubelskie

2014

2013

lubuskie

2005

łódzkie

2002

2005

małopolskie

2014

mazowieckie

2004

2012

opolskie

2007

2004

podkarpackie

2014

2013

podlaskie

2012

2010

pomorskie

2008

2013

śląskie

2012

2006

świętokrzyskie

2014

warmińsko–mazurskie

2012

2012

wielkopolskie

2007

2010

zachodniopomorskie

2004

2013

a) Dane za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 28 lutego 2014 r.

W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, liczba akcji szczepień w poszczególnych województwach, określona w ust. 7.3.2, może ulec zmianie.

4.4.8. Informacje i ocena dotycząca środków bezpieczeństwa biologicznego (zarządzanie i infrastruktura) obowiązujących w zaangażowanych gospodarstwach

Nie dotyczy.

4.4.9 Działania podejmowane w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania powiatowy lekarz weterynarii:

1) wyznacza ognisko choroby oraz obejmuje je nadzorem;

2) niezwłocznie powiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wyznaczeniu ogniska choroby oraz wyznacza obszar zagrożony wokół ogniska choroby.

Powiatowy lekarz weterynarii podejmuje również pozostałe czynności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

4.4.10. System odszkodowań dla właścicieli zwierząt poddanych ubojowi i zabitych

Nie dotyczy.

4.4.11. Kontrola wdrażania programu i sprawozdawczość

Zgodnie z art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Główny Lekarz Weterynarii nadzoruje realizację programu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a w przypadku programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – informuje Komisję Europejską o postępach w jego realizacji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

5. Korzyści wynikające z realizacji programu

Celem programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest spadek liczby przypadków wścieklizny u zwierząt.

Szacunkowe koszty programu zostaną dostosowane do wielkości wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2015.

6. Dane epidemiologiczne dotyczące rozwoju choroby w ciągu ostatnich pięciu lat

6.1. Rozwój choroby:

6.1.1. Dane dotyczące stad

Nie dotyczy.

6.1.2. Dane dotyczące zwierząt

Nie dotyczy.

6.2. Dane rozwarstwione dotyczące badań w ramach nadzoru i badań laboratoryjnych

6.2.1. Dane rozwarstwione dotyczące badań w ramach nadzoru i badań laboratoryjnych

Rok: 2013

Region

Gatunek lub kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

1 077

123

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

21 412

12

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

43

1

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

75

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

17 049

12 805

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

21 547

18 541

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

2 489

67

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

448

2

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

980

1

Razem

 

 

 

65 120

 

 

Rok: 2012

Region

Gatunek lub kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

1 156

176

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

21 822

24

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

70

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

50

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

16 714

13 271

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

FAVN

73

39

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

21 976

19 141

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

2 599

57

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

573

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

853

2

Razem

 

 

 

65 886

 

 

Rok: 2011

Region

Gatunek lub kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

1 290

80

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

22 299

22

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

90

3

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

80

53

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

16 130

12 823

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

22 421

19 393

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

2 619

57

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

735

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

607

18

Razem

 

 

 

66 271

 

 

Rok: 2010

Region

Gatunek lub kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

980

102

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

23 178

15

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

98

1

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

112

72

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

16 319

13 855

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

22 486

20 047

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

2 551

34

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

920

3

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

437

6

Razem

 

 

 

67 081

 

 

Rok: 2009

Region

Gatunek lub kategoria zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

932

4

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

22 221

2

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

107

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

7

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

16 805

13 738

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

22 096

19 604

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

2 310

2

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

826

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta inne niż lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

208

0

Razem

 

 

 

65 512

 

 

6.3. Dane dotyczące zakażenia

Nie dotyczy.

6.4. Dane dotyczące statusu stad pod koniec każdego roku

Nie dotyczy.

6.5. Dane dotyczące szczepień lub leczenia

Nie dotyczy.

6.6. Dane dotyczące zwierząt wolno żyjących

6.6.1. Oszacowanie liczebności populacji zwierząt wolno żyjących

Rok: 2013

Region

Gatunek zwierząt

Metody szacowania

Szacunki liczebności populacji

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lisy wolno żyjące

statystyki myśliwskie, wskaźnik nocnego liczenia, liczenie lisich jam

213 300

Razem

213 300

 

Rok: 2012

Region

Gatunek zwierząt

Metody szacowania

Szacunki liczebności populacji

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lisy wolno żyjące

statystyki myśliwskie, wskaźnik nocnego liczenia, liczenie lisich jam

209 200

Razem

209 200

 

Rok: 2011

Region

Gatunek zwierząt

Metody szacowania

Szacunki liczebności populacji

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lisy wolno żyjące

statystyki myśliwskie, wskaźnik nocnego liczenia, liczenie lisich jam

211 900

Razem

211 900

 

Rok: 2010

Region

Gatunek zwierząt

Metody szacowania

Szacunki liczebności populacji

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lisy wolno żyjące

statystyki myśliwskie, wskaźnik nocnego liczenia, liczenie lisich jam

198 300

Razem

198 300

 

Rok: 2009

Region

Gatunek zwierząt

Metody szacowania

Szacunki liczebności populacji

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lisy wolno żyjące

statystyki myśliwskie, wskaźnik nocnego liczenia, liczenie lisich jam

203 300

Razem

203 300

 

6.6.2. Nadzór nad chorobami i inne badania w odniesieniu do zwierząt wolno żyjących

Rok: 2013

Region

Gatunki zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

1 077

123

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

21 412

12

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

43

1

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

75

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

17 049

12 805

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

21 547

18 541

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta wolno żyjące inne niż lisy

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

776

25

Razem

 

 

61 979

 

 

Rok: 2012

Region

Gatunki zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

1 156

176

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

21 822

24

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

70

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

50

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

16 714

13 271

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

FAVN

73

39

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

21 976

19 141

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta wolno żyjące inne niż lisy

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

782

19

Razem

 

 

62 643

 

 

Rok: 2011

Region

Gatunki zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

1 290

80

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

22 299

22

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

90

3

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

80

53

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

16 130

12 823

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

22 421

19 393

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta wolno żyjące inne niż lisy

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

865

23

Razem

 

 

63 175

 

 

Rok: 2010

Region

Gatunki zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

980

102

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

23 178

15

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

98

1

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

112

72

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

16 319

13 855

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

22 486

20 047

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta wolno żyjące inne niż lisy

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

801

12

Razem

 

 

63 974

 

 

Rok: 2009

Region

Gatunki zwierząt

Rodzaj badania

Opis badania

Liczba

przebadanych

próbek

Liczba próbek z

dodatnim wynikiem

badania

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

932

4

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

Badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

22 221 

2

 

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

 lisy wolno żyjące

 Badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

MIT

107

 

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

Badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

RTCIT

7

0

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

badanie serologiczne

RFFIT

16 805

13 738

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lisy wolno żyjące

inne badanie

TC

22 096

19 604

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

zwierzęta wolno żyjące inne niż lisy

badanie

mikrobiologiczne lub wirusologiczne

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

751

2

Razem

 

 

62 919

 

 

6.6.3. Dane dotyczące szczepień lub leczenia zwierząt wolno żyjących

Rok: 2013 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

Region
(województwo)

Powierzchnia
(km2)

Szczepienie lub leczenie

liczba dawek szczepionki lub

produktu leczniczego, która

zostanie wyłożona lub

podana

liczba akcji

całkowita liczba dawek

szczepionki lub produktu

leczniczego, która została

wyłożona lub podana

dolnośląskie

16 044,98

320 898

1

320 898

kujawsko-pomorskie

16 533,40

662 400

2

662 400

lubelskie

22 441,00

1 145 280

2

1 145 280

lubuskie

13 054,00

261 080

1

261 080

łódzkie

16 970,00

678 800

2

678 800

małopolskie

15 183,00

910 980

2

910 980

mazowieckie

32 069,00

1 290 060

2

1 290 060

opolskie

8 000,00

320 000

2

320 000

podkarpackie

16 133,00

968 800

2

968 800

podlaskie

19 175,00

978 260

2

978 260

pomorskie

16 559,00

662 360

2

662 360

śląskie

10 130,50

447 220

2

447 220

świętokrzyskie

10 500,00

420 000

2

420 000

warmińsko-mazurskie

21 483,00

1 140 000

2

1 140 000

wielkopolskie

27 637,66

1 105 506

2

1 105 506

zachodniopomorskie

20 000,00

800 000

2

800 000

RAZEM

281 913,54

12 111 644

 

12 111 644

 

Rok: 2012 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

Region
(województwo)

Powierzchnia
(km2)

Szczepienie lub leczenie

liczba dawek szczepionki lub

produktu leczniczego, która

zostanie wyłożona lub

podana

liczba akcji

całkowita liczba dawek

szczepionki lub produktu

leczniczego, która została

wyłożona lub podana

dolnośląskie

15 958,00

319 160

1

319 160

kujawsko-pomorskie

16 533,40

662 400

2

662 400

lubelskie

22 441,00

1 145 280

2

1 145 280

lubuskie

13 054,00

522 160

2

522 160

łódzkie

16 970,00

678 800

2

678 800

małopolskie

15 183,00

910 980

2

910 980

mazowieckie

32 069,00

1 290 060

2

1 290 060

opolskie

8 000,00

320 000

2

320 000

podkarpackie

16 133,00

967 980

2

967 980

podlaskie

18 162,00

951 720

2

951 720

pomorskie

16 559,00

662 360

2

662 360

śląskie

10 130,50

447 220

2

447 220

świętokrzyskie

10 500,00

420 000

2

420 000

warmińsko-mazurskie

21 483,00

1 200 000

2

1 200 000

wielkopolskie

27 637,66

1 105 506

2

1 105 506

zachodniopomorskie

20 000,00

800 000

2

800 000

RAZEM

280 813,56

12 403 626

 

12 403 626

 

Rok: 2011 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

Region
(województwo)

Powierzchnia
(km2)

Szczepienie lub leczenie

liczba dawek szczepionki lub

produktu leczniczego, która

zostanie wyłożona lub

podana

liczba akcji

całkowita liczba dawek

szczepionki lub produktu

leczniczego, która została

wyłożona lub podana

dolnośląskie

15 958,00

319 160

1

319 160

kujawsko-pomorskie

16 533,40

662 400

2

662 400

lubelskie

22 441,00

988 400

2

988 400

lubuskie

13 054,00

522 160

2

522 160

łódzkie

16 970,00

678 800

2

678 800

małopolskie

15 183,00

910 980

2

910 980

mazowieckie

32 069,00

1 282 760

2

1 282 760

opolskie

8 000,00

320 000

2

320 000

podkarpackie

16 133,00

756 420

2

756 420

podlaskie

18 162,00

748 440

2

748 440

pomorskie

16 559,00

662 360

2

662 360

śląskie

10 130,50

405 220

2

405 220

świętokrzyskie

10 500,00

567 000

2

567 000

warmińsko-mazurskie

21 483,00

990 000

2

990 000

wielkopolskie

27 637,66

1 105 506

2

1 105 506

zachodniopomorskie

20 000,00

800 000

2

800 000

RAZEM

280 813,56

11 719 606

 

11 719 606

 

Rok: 2010 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

Region
(województwo)

Powierzchnia
(km2)

Szczepienie lub leczenie

liczba dawek szczepionki lub

produktu leczniczego, która

zostanie wyłożona lub

podana

liczba akcji

całkowita liczba dawek

szczepionki lub produktu

leczniczego, która została

wyłożona lub podana

dolnośląskie

15 958,00

319 160

1

319 160

kujawsko-pomorskie

16 533,40

662 400

2

662 400

lubelskie

22 441,00

899 150

2

899 150

lubuskie

13 054,00

522 160

2

522 160

łódzkie

16 970,00

678 800

2

678 800

małopolskie

15 183,00

726 840

2

726 840

mazowieckie

32 069,00

1 282 760

2

1 282 760

opolskie

8 000,00

320 000

2

320 000

podkarpackie

16 133,00

645 320

2

645 320

podlaskie

18 162,00

748 440

2

748 440

pomorskie

16 559,00

662 360

2

662 360

śląskie

10 130,50

405 220

2

405 220

świętokrzyskie

10 500,00

567 000

2

567 000

warmińsko-mazurskie

21 483,00

990 000

2

990 000

wielkopolskie

27 637,66

1 105 506

2

1 105 506

zachodniopomorskie

20 000,00

800 000

2

800 000

RAZEM

280 813,56

11 335 116

 

11 335 116

 

Rok: 2009 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

Region
(województwo)

Powierzchnia
(km2)

Szczepienie lub leczenie

liczba dawek szczepionki lub

produktu leczniczego, która

zostanie wyłożona lub

podana

liczba akcji

całkowita liczba dawek

szczepionki lub produktu

leczniczego, która została

wyłożona lub podana

dolnośląskie

15 958,00

638 320

2

638 320

kujawsko-pomorskie

16 533,40

662 400

2

662 400

lubelskie

22 441,00

950 400

2

950 400

lubuskie

13 054,00

522 160

2

522 160

łódzkie

16 970,00

678 800

2

678 800

małopolskie

15 190,00

607 600

2

607 600

mazowieckie

32 717,00

1 308 680

2

1 308 680

opolskie

8 000,00

320 000

2

320 000

podkarpackie

16 133,00

645 320

2

645 320

podlaskie

18 162,00

748 440

2

748 440

pomorskie

18 293,00

731 720

2

731 720

śląskie

10 130,50

405 220

2

405 220

świętokrzyskie

10 500,00

567 000

2

567 000

warmińsko-mazurskie

21 483,00

990 000

2

990 000

wielkopolskie

27 637,66

1 105 506

2

1 105 506

zachodniopomorskie

20 000,00

800 000

2

800 000

RAZEM

283 202,56

11 681 566

 

11 681 566

 

7. Założenia programu

7.1. Założenia związane z badaniami

7.1.1. Założenia w zakresie badań diagnostycznych

Region

Rodzaj badania

Populacja docelowa

Rodzaj próbki

Cel

Liczba planowanych badań

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

FAT – badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny

wszystkie gatunki zwierząt wrażliwych na wściekliznę

mózg

nadzór

3 566

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

FAT – badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu

lisy wolno żyjące

mózg

monitoring akcji

13 114

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

RFFIT/ELISA

lisy wolno żyjące

surowica

monitoring akcji

13 114

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

TC

lisy wolno żyjące

żuchwa

monitoring akcji

13 114

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

MIT

wszystkie gatunki zwierząt wrażliwych na wściekliznę

mózg

nadzór

491

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

RTCIT

wszystkie gatunki zwierząt wrażliwych na wściekliznę

mózg

nadzór

1 055

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny

lisy wolno żyjące

mózg

monitoring akcji

136

Terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

miareczkowanie szczepionki

lisy wolno żyjące

szczepionka

badanie szczepionki

45

RAZEM

44 635

 

7.1.2. Założenia w zakresie badania stad i zwierząt

7.1.2.1. Założenia w zakresie badania stad

Nie będą prowadzone.

7.1.2.2. Założenia w zakresie badań zwierząt

Nie będą prowadzone.

7.2. Założenia w zakresie kwalifikacji stad i zwierząt

Nie będą prowadzone.

7.3. Założenia w zakresie szczepień lub leczenia

7.3.1. Założenia w zakresie szczepień lub leczenia

Nie będą prowadzone.

7.3.2. Założenia w zakresie szczepień lub leczenia zwierząt wolno żyjących

Region

(województwo)

Powierzchnia

(km2)

Cele szczepienia lub leczenia

liczba dawek szczepionki lub

produktu leczniczego

planowana do wyłożenia lub

podania w ramach akcji

planowana liczba akcji

całkowita liczba dawek

szczepionki lub produktu

leczniczego planowana do

wyłożenia lub podania

lubelskie

22 208

569 400

2

1 138 800

łódzkie

16 970

339 400

2

678 800

małopolskie

15 183

461 530

2

923 060

mazowieckie

32 069

643 205

2

1 286 410

podkarpackie

16 211

493 540

2

987 080

podlaskie

19 175

443 375

2

886 750

pomorskie

2 402

48 040

2

96 080

śląskie

10 131

213 460

2

426 920

świętokrzyskie

10 501

315 100

2

630 200

warmińsko-mazurskie

21 483

495 000

2

990 000

Razem

 

4 022 050

 

8 044 100

 

8. Szacunkowa analiza kosztów realizacji programu1)

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość jednostek

Koszt

jednostkowy w zł

Kwota całkowita

w zł3)

Koszt jednostkowy w euro2)

Kwota

całkowita w

euro2)

Wniosek o

dofinansowanie

z funduszy Unii

Europejskiej

(tak/nie)

1. Badania laboratoryjne – w 2015 r.

Koszt pobierania próbek

zwierzęta wolno żyjące

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

14 967

49,86

746 254, 62

12,95

193 822,65

tak

Koszt pobierania próbek

zwierzęta domowe

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

1 713

113,89

195 093,57

29,58

50 670,54

tak

Koszt analizy

test: immunofluorescencja odcisków mózgowych - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny (wszystkie gatunki zwierząt wrażliwych na wściekliznę)

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

3 566

63,13

225 121,58

16,40

58 482,40

tak

Koszt analizy

test: immunofluorescencja odcisków mózgowych - badanie w ramach monitoringu (lisy wolno żyjące)

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

13 114

44,31

581 081,34

11,51

150 942,14

tak

Koszt analizy

test: RFFIT/ELISA (lisy wolno żyjące)

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

13 114

71,20

933 716,80

18,49

242 477,86

tak

Koszt analizy

test: TC (lisy wolno żyjące)

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

13 114

7,72

101 240,08

2,01

26 359,14

tak

Koszt analizy

test: izolacji wirusa na myszach (wszystkie gatunki zwierząt wrażliwych na wściekliznę)

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

491

158,87

78 005,17

41,26

20 258,66

tak

Koszt analizy

test: RTCIT (wszystkie gatunki zwierząt wrażliwych na wściekliznę)

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

1 055

246,61

260 173,55

64,05

67 572,75

tak

Koszt analizy

test: sekwencjonowanie wirusa (różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny u lisów wolno żyjących)

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

136

150,41

20 455,76

39,07

5 313,52

tak

Koszt analizy

test: mianowanie żywej szczepionki

indywidualna

próbka/badanie

zwierzęcia

45

342,28

15 402,60

88,90

4 000,50

tak

2. Szczepienie – w 2015 r.

Zakup szczepionki

doustne szczepienia zwierząt wolno żyjących

dawka szczepionki

8 044 100

2,25

18 099 225,00

0,58

4 665 578,00

tak

Koszty dystrybucji

doustne szczepienia zwierząt wolno żyjących

dawka szczepionki

8 044 100

1,28

10 296 448,00

0,33

2 654 553,00

tak

3. Czyszczenie i dezynfekcja – w 2015 r.

Czyszczenie i dezynfekcja

czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

metr kwadratowy powierzchni

3 320

2,99

9 926,80

0,78

2 589,60

nie

4. Inne koszty – w 2015 r.

Koszty unieszkodliwiania

unieszkodliwianie odpadów laboratoryjnych

kilogram odpadów

152 952

2,77

423 677,04

0,72

110 125,44

nie

Koszty materiałów

materiały weterynaryjne i informacyjne

sztuka

143 529

0,53

76 070,37

0,14

20 094,06

nie

Koszt obserwacji

obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę

obserwacja

21 435

175,44

3 760 556,40

45,57

976 792,95

nie

RAZEM

35 822 448,68

 

9 249 633,21

 

1) Wszystkie wartości są podane bez VAT.

2) Wyliczenie kosztów według kursu 1 euro = 3,85 zł (zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

3) Szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2015.

Załączniki do programu zwalczania wścieklizny (Rabies)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-07
  • Data wejścia w życie: 2015-01-08
  • Data obowiązywania: 2015-01-08
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA