REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 32

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 13 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące formy, wymiarów i materiału, z jakiego powinny być wykonane paszporty roślin, oraz sposób ich wypełniania.

§ 2. [Minimalne wymagania dotyczące paszportów roślin]

Minimalne wymagania dotyczące formy, wymiarów i materiału, z jakiego powinny być wykonane paszporty roślin, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wypełnianie paszportów roślin]

Paszporty roślin wypełnia się czytelnie, drukowanymi literami, bez żadnych skreśleń i poprawek, w języku jednego z państw członkowskich, z tym że:

1) paszporty roślin wydawane przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa wypełnia się w języku polskim;

2) paszporty roślin wydawane przez podmiot upoważniony wypełnia się w języku polskim albo w języku polskim i w języku innego państwa członkowskiego.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662.

Załącznik 1. [MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY, WYMIARÓW I MATERIAŁU, Z JAKIEGO POWINNY BYĆ WYKONANE PASZPORTY ROŚLIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 grudnia 2014 r. (poz. 32)

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY, WYMIARÓW I MATERIAŁU, Z JAKIEGO POWINNY BYĆ WYKONANE PASZPORTY ROŚLIN

Lp.

Forma

Wymiary

Materiał

1

2

3

4

1

etykieta samoprzylepna

co najmniej 100 mm x 75 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

zapewniający trwałość etykiety, w szczególności odporny na rozdarcie i zmienne warunki atmosferyczne (w tym wilgoć i promieniowanie słoneczne) oraz uniemożliwiający odklejenie etykiety bez uszkodzenia, przez co najmniej rok od dnia wydania paszportu roślin

co najmniej 50 mm x 50 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1–5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

co najmniej 110 mm x 67 mm – w przypadku paszportów roślin dla sadzeniaków ziemniaka

co najmniej 210 mm x 24 mm – w przypadku paszportów roślin dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

2

element opakowania lub etykiety handlowej wyraźnie wyodrębniony linią ciągłą z tego opakowania lub z treści tej etykiety

co najmniej 110 mm x 67 mm – w przypadku paszportów roślin dla sadzeniaków ziemniaka

zapewniający trwałość opakowania lub etykiety, w szczególności odporny na rozdarcie i zmienne warunki atmosferyczne (w tym wilgoć i promieniowanie słoneczne), przez co najmniej rok od dnia wydania paszportu

roślin

co najmniej 210 mm x 24 mm – w przypadku paszportów roślin dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

3

etykieta w formie innej niż wymieniona w lp. 1 i 2

co najmniej 100 mm x 75 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

zapewniający trwałość etykiety, w szczególności odporny na rozdarcie i zmienne warunki atmosferyczne (w tym wilgoć i promieniowanie słoneczne), przez co najmniej rok od dnia wydania paszportu roślin

co najmniej 50 mm x 50 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1–5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

co najmniej 110 mm x 67 mm – w przypadku paszportów roślin dla sadzeniaków ziemniaka

co najmniej 210 mm x 24 mm – w przypadku paszportów roślin dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
  • Data wejścia w życie: 2015-01-10
  • Data obowiązywania: 2015-09-23
  • Dokument traci ważność: 2016-05-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA