reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1431) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1460,8493 ha, położone na terenach miast: Chełm, Częstochowa, Dębica, Gorlice, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Łańcut, Mielec, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość oraz gmin: Dębica, Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Leżajsk, Ostrów, Radymno, Rejowiec Fabryczny, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Trzebownisko i Zagórz.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC:

a) w Podstrefie Dębica w Kompleksie 2 skreśla się opis granic i terenu Obszaru 2,

b) w Podstrefie Jarosław skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 3,

c) w Podstrefie Głogów Małopolski na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0005, Pogwizdów Nowy

Granica biegnie od pkt nr 92, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 994/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 994/2 przez pkt nr 93 i 94 do pkt nr 95. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 96. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 994/2, 995 i 996 przez pkt nr 97 do pkt nr 98. W pkt nr 98 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 996 do pkt nr 99. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 100 do pkt nr 101. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim dalej wzdłuż granicy działki 996 przez pkt nr 102 do pkt nr 103. W pkt nr 103 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 104. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 997 przez pkt nr 105 i 106 do pkt nr 107. Stąd biegnie na północ do pkt nr 108. W pkt nr 108 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie dalej wzdłuż granicy działki 997 przez pkt nr 109 do pkt nr 110. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek 997 i 994/2 do pkt nr 92, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 994/1, która nie wchodzi w obszar strefy.”,

d) w Podstrefie Ropczyce w Kompleksie 1 skreśla się opis granic i terenu Obszaru 2,

e) w Podstrefie Rzeszów opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 5931/3, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do pkt nr 7. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 8, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 10/1. W pkt nr 8 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek 5932/3 i 22/1 do pkt nr 9, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 22/1. Stąd biegnie na południe i dochodzi do pkt nr 10, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 22/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działek 22/1 i 5932/3 do pkt nr 11, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5932/3, 5932/4, 5932/5 i 5932/6. W pkt nr 11 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 5932/5 z działką 5932/6 do pkt nr 12. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 13, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 5932/5, 10/1 i 5931/3 przez pkt nr 14 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II

Granica biegnie od pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5934/41, 5934/40, 5939/39 i 5939/38, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek 5934/40 i 5934/39 z działką 5934/38, a następnie wzdłuż granicy działki 5937/7 z działką 5937/4 do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5937/4, 5937/7 i 5937/6. W pkt nr 16 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 5937/7 z działką 5937/6 przez pkt nr 17 do pkt nr 18. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 19, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 5937/8. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek 5937/8 i 5934/40 przez pkt nr 20 do pkt nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II

Teren stanowi działkę 5937/5, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 21, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5937/12, 5937/6, 5937/5 i 5937/11, w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 22. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt nr 23, z którego biegnie na północny wschód, i przez pkt nr 24 dochodzi do pkt nr 25, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 5937/5. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 5937/5 z działką 5937/11 do pkt nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II

Obręb ewidencyjny 226, Miłocin

Granica biegnie od pkt nr 85, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 5964/1, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 86. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 87, w którym skręca na południowy wschód, i biegnąc przez punkty nr 88 i 89, dochodzi do pkt nr 90, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 5964/1. W pkt nr 90 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 91. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 356/20 przez pkt nr 92 i 93 do pkt nr 94, w którym załamuje się na południe, i biegnie do pkt nr 95. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 356/20 przez pkt nr 96 i 97 do pkt nr 98. Stąd biegnie w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 99. W pkt nr 99 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 100. Stąd biegnie w kierunku północnym do pkt nr 101, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt nr 102. W pkt nr 102 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 103, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt nr 104. Stąd biegnie w kierunku południowym do pkt nr 105. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 106. W pkt nr 106 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 107, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do pkt nr 108. Tu skręca na północ i biegnie do pkt nr 109. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 110. W pkt nr 110 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 111, w którym skręca na zachód, i biegnie do pkt nr 112. Tu skręca na północ i biegnie do pkt nr 113. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 114. W pkt nr 114 skręca na północ i biegnie do pkt nr 115. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt nr 116. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 5964/1 przez pkt nr 117 do pkt nr 85, od którego rozpoczęto opis.”,

f) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Rejowiec Fabryczny w brzmieniu:

Podstrefa Rejowiec Fabryczny

Obręb ewidencyjny 0009 Pawłów

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki 1465, od pkt nr 1 w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 2, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie przez pkt nr: 3, 4 i 5 do pkt nr 6. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt nr 7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 8 do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 10, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do pkt nr 11. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc przez pkt nr 12, dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 13 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 145, 1234/11 i 1234/10 w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 14. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1234/5 przez pkt nr 15 i 16 do pkt nr 17. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 1234/5 i 1234/10 do pkt nr 18, w którym skręca na południowy wschód, i biegnąc wzdłuż granicy działki 1234/10, dochodzi do pkt nr 13, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2014 r. poz. 1854.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama