| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407, z późn. zm.3)).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149, z 2014 r. poz. 768 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 95, poz. 432, z 2007 r. Nr 3, poz. 26, z 2010 r. Nr 2, poz. 5, z 2011 r. Nr 94, poz. 554 oraz z 2012 r. poz. 1274.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 marca 2015 r. (poz. 504)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wolny obszar celny jest zlokalizowany w budynku Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy wolnego obszaru celnego.

Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie –5,6 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m i 3 m, w pomieszczeniach: 0-156.1 i 0-156;

2) ściana o długości 16,7 m w pomieszczeniu 0.162;

3) przestrzeń o szerokości 29,2 m w pomieszczeniu 0.162;

4) przestrzeń o szerokości 9,4 m w pomieszczeniu 0.162;

5) ściana o długości 15,7 m w pomieszczeniu 0.162;

6) przestrzeń o szerokości 3,2 m w pomieszczeniu 0.163;

7) ściana o długości 24,6 m w pomieszczeniu 0.163;

8) dwa odcinki ściany o długości: 79,4 m i 21 m, w pomieszczeniach: 0-160 i 0.223;

9) ściana o długości 3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.225;

10) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 0.219;

11) sześć odcinków ściany o długości: 2,8 m, 1,5 m, 4 m, 2,8 m, 4 m i 1,6 m, w pomieszczeniach: 0.225 i 0.226;

12) dwa odcinki ściany o długości: 21 m i 12,4 m, w pomieszczeniach: 0.223 i 0-160;

13) cztery odcinki ściany o długości: 10,2 m z trzema otworami drzwiowymi, 6,2 m, 2 m z otworem drzwiowym i 4 m, w pomieszczeniu 0-160;

14) sześć odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m i 2,2 m z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0-136;

15) trzy odcinki ściany o długości: 67,6 m z jedenastoma otworami drzwiowymi, 16,8 m z otworem drzwiowym i 3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;

16) ściana o długości 12 m w pomieszczeniu 0-029;

17) dwa odcinki ściany o długości: 3,2 m z otworem drzwiowym i 22,8 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0.160;

18) ściana o długości 5,4 m w pomieszczeniu 0-056;

19) dwa odcinki ściany o długości: 5,9 m i 1,2 m, w pomieszczeniu 0-047;

20) dwa odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 0-041;

21) klatka schodowa 0-038;

22) dwa odcinki ściany o długości: 5,7 m z dwoma otworami drzwiowymi i 12,8 m, w pomieszczeniu 0-056;

23) ściana o długości 13,6 m i przegroda o długości 6 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;

24) trzy odcinki ściany o długości: 15,1 m, 13 m i 2,1 m, w pomieszczeniu 0-179;

25) ściana o długości 5,6 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-114;

26) klatka schodowa 0-127;

27) dwa odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 0-126;

28) dwa odcinki ściany o długości: 0,6 m i 5,9 m, w pomieszczeniu 0-123;

29) ściana o długości 5,6 m w pomieszczeniu 0-114;

30) ściana o długości 14,4 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;

31) dwa odcinki ściany o długości: 1,8 m i 1,9 m, w pomieszczeniu 0-142;

32) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniach: 0-145, 0-146, 0-147, 0-148 i 0-149;

33) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 0-149;

34) przestrzeń o szerokości 3,3 m w pomieszczeniu 0-160;

35) dwa odcinki ściany o długości: 2,5 m i 28,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-160;

36) ściana o długości 3,4 m i przegroda o długości 3,2 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-159.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +/– 0,0 stanowią następujące odcinki ścian:

1) pięć odcinków ściany o długości: 14,2 m z otworem drzwiowym, 47,6 m, 0,9 m, 0,6 m i 8,5 m, w pomieszczeniach: 1-064, 1-065.5, 1-065.2, 1-065.3 i 1-065.4;

2) przestrzeń o szerokości 1,5 m w pomieszczeniu 1-079;

3) ściana o długości 12,8 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-079;

4) trzy odcinki ściany o długości: 1,7 m, 5,9 m i 1,7 m, w pomieszczeniach: 1-104 i 1-110;

5) ściana o długości 14,3 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 1-079;

6) ściana o długości 0,9 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-123;

7) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1-122;

8) dwa odcinki ściany o długości: 0,9 m i 11,3 m, w pomieszczeniu 1-124;

9) ściana o długości 59,7 m w pomieszczeniach: 1-124, 1-140 z otworem drzwiowym, 1-142, 1-157, 1-165, 1-163 z otworem drzwiowym, 1-171 i 1-178;

10) przestrzeń o szerokości 5,4 m w pomieszczeniu 1-178;

11) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniu 1-194;

12) przestrzeń o szerokości 5,8 m w pomieszczeniu 1-194;

13) schody ruchome 1-192 i schody 1-193, stanowiące łącznik do poziomu +5,3;

14) przestrzeń o szerokości 5,8 m w pomieszczeniu 1-188;

15) ściana o długości 5,8 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-188;

16) ściana o długości 2,4 m w pomieszczeniu 1-180;

17) cztery odcinki ściany o długości: 5,6 m, 13 m z otworem drzwiowym, 4,3 m i 3,3 m, w pomieszczeniach: 1-182, 1-175 i 1-158;

18) ściana o długości 2,8 m w pomieszczeniach: 1-166 i 1-180.1;

19) dwa odcinki ściany o długości: 3,3 m i 4,2 m, w pomieszczeniach: 1-160 i 1-161;

20) ściana o długości 73,4 m z siedmioma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 1-133;

21) trzy odcinki ściany o długości: 8,2 m, 2,4 m i 3,3 m, w pomieszczeniach: 1.068.1 i 1.068;

22) ściana o długości 56,2 m w pomieszczeniach: 1.068, 1.089, 1.060 i 1.058;

23) ściana o długości 11,4 m w pomieszczeniach: 1.058, 1.058.1, 1.058.2, 1.056 i 1.056.1;

24) ściana o długości 2,9 m w pomieszczeniu 1.056.1;

25) ściana o długości 13,9 m w pomieszczeniu 1.906;

26) trzy odcinki ściany o długości: 3 m w pomieszczeniu 1.914, 7,5 m w pomieszczeniach: 1.914, 1.915 i 1.916 oraz 7,4 m w pomieszczeniach: 1.916, 1.907.1 i 1.917;

27) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 1.907;

28) cztery odcinki ściany o długości: 2,4 m, 14,1 m i 1,3 m, w pomieszczeniach: 1.908, 1.924, oraz 1,1 m w pomieszczeniu 1.925;

29) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.926;

30) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,9 m i 2,2 m, w pomieszczeniu 1.927;

31) dwa odcinki ściany o długości: 1,9 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.929, i 20,2 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-487;

32) ściana o długości 24,9 m w pomieszczeniach: 1-487, 1-488 z otworem drzwiowym, 1-486 z otworem drzwiowym i 1-485 z otworem drzwiowym;

33) ściana o długości 42,6 m w pomieszczeniach: 1-487 z otworem drzwiowym i 1.906;

34) dwa odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 1.747;

35) dwa odcinki ściany o długości: 1,5 m i 3,4 m, w pomieszczeniu 1.748;

36) klatka schodowa 1.750 z otworem drzwiowym;

37) klatka schodowa 1-380 z otworem drzwiowym;

38) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 1-378;

39) dwa odcinki ściany o długości: 2,4 m z otworem drzwiowym i 2,6 m, w pomieszczeniu 1-375;

40) klatka schodowa 1-297 z otworem drzwiowym;

41) dwa odcinki ściany o długości: 1,8 m i 2,5 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-302;

42) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 1-296.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +5,3 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 140,2 m, w pomieszczeniach: 2-345, 2-363, 2-364, 2-379 i 2-384;

2) pięć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2-384, oraz 8 m w pomieszczeniu 2-383;

3) cztery odcinki ściany o długości: 27 m, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-383;

4) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach: 2-383, 2-358 i 2-365, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-365;

5) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach: 2-365 i 2-360, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-360;

6) cztery odcinki ściany o długości: 55,7 m w pomieszczeniach: 2-360, 2-358a i 2-343, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-343;

7) cztery odcinki ściany o długości: 53,2 m w pomieszczeniach: 2-343 i 2-338, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-338;

8) cztery odcinki ściany o długości: 58,1 m w pomieszczeniach: 2-338, 2-358a i 2-332, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-332;

9) cztery odcinki ściany o długości: 55,8 m w pomieszczeniach: 2-332 i 2-318, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-318;

10) cztery odcinki ściany o długości: 62,7 m w pomieszczeniach: 2-318, 2-212 i 2-211, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-211;

11) cztery odcinki ściany o długości: 84,3 m w pomieszczeniach: 2-211, 2-151, 2-212 i 2-083, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-083;

12) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach: 2-083 i 2-054, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-054;

13) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach: 2-054, 2-019 i 2-040, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-040;

14) cztery odcinki ściany o długości: 60,3 m w pomieszczeniach: 2-040, 2-019 i 2-021, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-021;

15) ściana o długości 17,5 m w pomieszczeniach: 2-021 i 2-009;

16) cztery odcinki ściany o długości: 10,3 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2-009;

17) cztery odcinki ściany o długości: 7,7 m w pomieszczeniach: 2-009 i 2-004, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2-004;

18) ściana o długości 10,3 m w pomieszczeniu 2-004;

19) cztery odcinki ściany o długości: 26,8 m w pomieszczeniach: 2-004 i 2-020, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-020;

20) cztery odcinki ściany o długości: 38,9 m w pomieszczeniach: 2-020 i 2-032, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-032;

21) cztery odcinki ściany o długości: 36,4 m w pomieszczeniach: 2-032 i 2-047, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-047;

22) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach: 2-047 i 2-074, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-074;

23) cztery odcinki ściany o długości: 41,1 m w pomieszczeniach: 2-074 i 2-084, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-084;

24) cztery odcinki ściany o długości: 31,5 m w pomieszczeniach: 2-084 i 2-092, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2-092;

25) ściana o długości 45,6 m w pomieszczeniach: 2-092 i 2-212 ze śluzą K 43 do zejścia na poziom +/– 0,00;

26) ściana o długości 18,7 m w pomieszczeniach: 2-096 i 2-096.1;

27) ściana o długości 5,1 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-096;

28) trzy odcinki ściany o długości: 10,3 m w pomieszczeniach: 2-138, 2-146 z otworem drzwiowym i 2-108 oraz 4,6 m i 2,5 m, w pomieszczeniach: 2-108 i 2-121;

29) dwa odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego: 2-122 z otworem drzwiowym i 2-128 z otworem drzwiowym;

30) klatka schodowa 2-136 z otworem drzwiowym;

31) ściana o długości 4,6 m w pomieszczeniu 2-142;

32) ściana o długości 3,3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-146;

33) dwa odcinki ściany o długości: 1,8 m i 5,8 m, w pomieszczeniach: 2-159 i 2-168;

34) trzy odcinki ściany o długości: 0,4 m, 6,3 m i 2,3 m, w pomieszczeniu 2-178;

35) ściana o długości 4,5 m w pomieszczeniu 2-146;

36) dwa odcinki ściany o długości: 1,6 m i 1 m, w pomieszczeniu 2-193;

37) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 2-201;

38) klatka schodowa: 2-194 i 2-192, z dwoma otworami drzwiowymi;

39) ściana o długości 3,73 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-200;

40) dwa odcinki ściany o długości: 3,42 m i 2,85 m, w pomieszczeniu 2-199;

41) ściana o długości 6,69 m w pomieszczeniu 2-195;

42) przestrzeń o szerokości 33,9 m oddzielająca pomieszczenie 2-218 od pomieszczenia 2-221;

43) dwa odcinki ściany o długości: 6,5 m i 6,2 m, w pomieszczeniu 2-237;

44) trzy odcinki ściany o długości: 3,2 m, 0,4 m i 3,7 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-300;

45) klatka schodowa: 2-251 i 2-250, z dwoma otworami drzwiowymi;

46) dwa odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 2-247;

47) dwa odcinki ściany o długości: 1,1 m i 8,2 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 2-300;

48) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 7 m i 0,4 m, w pomieszczeniu 2-265;

49) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniach: 2-279 i 2-282;

50) trzy odcinki ściany o długości: 5,9 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 2-294.1, 9 m i 3 m, w pomieszczeniach: 2-294.4 i 2-294.3;

51) dwa odcinki ściany o długości: 8,3 m z otworem drzwiowym i 4,6 m, w pomieszczeniu 2-313;

52) ściana o długości 3,4 m w pomieszczeniu 2-322;

53) siedem odcinków ściany o długości: 4,6 m, 0,8 m, 5,6 m, 4,1 m, 9,8 m, 19,6 m i 29,7 m, w pomieszczeniu 2.437;

54) ściana o długości 4 m w pomieszczeniu 2.541;

55) przestrzeń o szerokości 40,1 m oddzielająca pomieszczenie 2.484 od pomieszczenia 2.541;

56) ściana o długości 3,5 m w pomieszczeniu 2.541;

57) dwa odcinki ściany o długości: 7,6 m i 23,1 m, w pomieszczeniu 2.543;

58) cztery odcinki ściany o długości: 2 m, 2,3 m, 11,7 m i 5,2 m, w pomieszczeniu 2.544;

59) ściana o długości 8,1 m z otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia 2.541;

60) dwa odcinki ściany o długości: 5,9 m i 19,4 m, w pomieszczeniu 2.540;

61) trzy odcinki ściany o długości: 11,4 m, 2,1 m i 21,8 m, w pomieszczeniu 2.540;

62) dwa odcinki ściany o długości: 34,2 m i 21,2 m, w pomieszczeniach: 2.600 i 2.607;

63) ściana o długości 7,6 m w pomieszczeniach: 2.627 i 2.628;

64) ściana o długości 12,8 m w pomieszczeniach: 2.612, 2.610, 2.609 i 2.608;

65) dwa odcinki ściany o długości: 9,3 m i 3,6 m, w pomieszczeniu 2.600;

66) cztery odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,8 m, 0,6 m i 3,2 m, w pomieszczeniach: 2.618, 2.617 i 2.616;

67) dwa odcinki ściany o długości: 1,2 m i 4,1 m, w pomieszczeniu 2.635;

68) ściana o długości 3,4 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2.630.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +9,7 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) balustrada o długości 4,2 m na kładce 3-090;

2) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3-081;

3) trzy odcinki ściany o długości: 1,3 m, 9,4 m i 8,1 m, w pomieszczeniach: 3-072, 3-073 i 3-074;

4) sześć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m i 26,7 m, w pomieszczeniach: 3-074, 3-078, 3-079, 3.110.2 i 3.110.1;

5) trzy odcinki ściany o długości: 4,6 m, 3,1 m i 4,6 m, w pomieszczeniu 3.128;

6) odcinek ściany o długości 9,5 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 3.110;

7) dwa odcinki ściany o długości: 8 m i 9,3 m, w pomieszczeniach: 3.093 i 3.093.1;

8) trzy odcinki ściany o długości: 7,2 m, 7,8 m i 10,2 m, w pomieszczeniach: 3-080, 3-079, 3-078 i 3-075;

9) trzy odcinki ściany o długości: 6,6 m, 3,1 m i 6,6 m, w pomieszczeniach: 3-095 i 3-107;

10) dwa odcinki ściany o długości: 9,4 m i 1,9 m, w pomieszczeniach: 3-094, 3-094.2 i 3-091;

11) przestrzeń o szerokości 8 m w pomieszczeniu 3-072;

12) balustrada o długości 0,7 m wzdłuż kładki 3-090;

13) schody ruchome 3-119 i schody 3-120, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,3;

14) balustrada o długości 55,2 m wzdłuż pomieszczenia 3-068b;

15) balustrada o długości 5,8 m wzdłuż kładki 3-221;

16) ściana o długości 4 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 3-233;

17) ściana o długości 16,9 m w pomieszczeniu 3-233;

18) ściana o długości 4,7 m z dwiema śluzami i balustrada o długości 3,2 m, w pomieszczeniu 3-233;

19) trzy odcinki ściany o długości: 4,7 m, 9,7 m i 4,7 m, w pomieszczeniach: 3-237, 3-235 i 3-234;

20) dwa odcinki ściany o długości: 3,3 m i 2,5 m, w pomieszczeniu 3-233;

21) odcinek ściany o długości 19,7 m z pięcioma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 3-270;

22) ściana o długości 7,8 m w pomieszczeniu 3-270;

23) dwa odcinki balustrady o długości: 4,7 m i 1,5 m, w pomieszczeniu 3-270 i wzdłuż kładki 3-269;

24) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3-280;

25) balustrada o długości 4,2 m wzdłuż kładki 3-269;

26) schody ruchome 3-242 i schody 3-241, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,3;

27) dwa odcinki balustrady o długości: 0,7 m i 11,1 m, w pomieszczeniu 3-270;

28) dwa odcinki balustrady o długości: 5,6 m i 5,8 m, w pomieszczeniu 3-233 i wzdłuż kładki 3-221;

29) balustrada o długości 97,2 m wzdłuż kładki 3-068b;

30) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż kładki 3.966.1;

31) ściana o długości 6,8 m w pomieszczeniu 3.966;

32) cztery odcinki ściany o długości: 3,6 m, 9,2 m, 10,3 m i 5,3 m, w pomieszczeniach: 3.967, 3.968, 3.969, 3.970 i 3.971;

33) schody i schody ruchome, w pomieszczeniu 3.966.2;

34) dwa odcinki ściany o długości: 3,6 m i 6,6 m, w pomieszczeniu 3.976;

35) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż śluzy 3.978;

36) balustrada o długości 231,2 m wzdłuż pomieszczeń: 3-068b i 3-068c;

37) cztery odcinki balustrady o długości: 4,3 m wzdłuż pomieszczenia 3-068c, 3,7 m, 1,4 m z wejściem do rękawa i 3,7 m, wzdłuż pomieszczenia 3-311;

38) cztery odcinki balustrady o długości: 24,8 m wzdłuż pomieszczenia 3-068c, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3-309;

39) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3-068c, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3-307;

40) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3-068c, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3-304;

41) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3-068c, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3-301;

42) cztery odcinki balustrady o długości: 53,3 m wzdłuż pomieszczenia 3-068b, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3-298;

43) cztery odcinki balustrady o długości: 58,3 m wzdłuż pomieszczenia 3-068b, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3-283;

44) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3-068b, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3-258;

45) cztery odcinki balustrady o długości: 62,8 m wzdłuż pomieszczenia 3-068b, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3-169;

46) balustrada o długości 3,4 m wzdłuż pomieszczenia 3-068b;

47) ściana o długości 5,7 m z otworem drzwiowym i bramką, w pomieszczeniu 3-068b.

Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 42 774 m2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »