| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1618) w § 26 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Jednostce Wojskowej Nr 2305 albo w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie – 0,30;”;

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) w Jednostce Wojskowej Nr 4101 albo w Jednostce Wojskowej Nr 4026 – do 0,60;

2b) w Jednostce Wojskowej Nr 3940, Jednostce Wojskowej Nr 4724 albo 7 eskadrze działań specjalnych – do 0,30;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy przyznawaniu żołnierzowi zawodowemu dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2a i 2b, przepis § 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »