reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych

Na podstawie art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Wniosek o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych]

1. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy, wnioskując o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych, określają w szczególności: rodzaj i zakres tych usług, termin oraz harmonogram ich realizacji, wystąpienie uzasadnionego interesu publicznego, a także wstępną kalkulację skutków finansowych.

2. Wnioski składa się do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych analizuje wnioski, uwzględniając w szczególności: specjalistyczne przygotowanie jednostek wojskowych, konieczność realizacji w pierwszej kolejności podstawowych zadań jednostki wojskowej, skutki finansowe oraz wystąpienie uzasadnionego interesu publicznego lub interesu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, wyrażając zgodę na świadczenie specjalistycznych usług wojskowych, wskazuje jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych lub innym podmiotom, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy, jednostkę wojskową właściwą do świadczenia specjalistycznych usług wojskowych, zaopatrującą ją jednostkę budżetową oraz propozycję zwrotu kosztów, o których mowa w art. 11a ust. 3 lub 4 ustawy.

5. Jeżeli wniosek dotyczy specjalistycznych usług wojskowych, które miałyby być wykonywane przez jednostkę wojskową, która nie jest podległa Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych lub przez niego nadzorowana, to Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych realizuje zadania, o których mowa w ust. 3 i 4, w uzgodnieniu z osobą, której ta jednostka podlega lub przez którą jest nadzorowana.

§ 3. [Projekt umowy]

1. Na podstawie zgody, o której mowa w § 2 ust. 4, opracowuje się projekt umowy, określając w szczególności: szczegółowy zakres świadczenia specjalistycznej usługi wojskowej, koszty podlegające zwrotowi, o których mowa w art. 11a ust. 3 lub 4 ustawy, oraz zasady odpowiedzialności stron w związku ze świadczeniem specjalistycznej usługi wojskowej.

2. Umowę zawierają: kierownik jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych albo inny podmiot, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy, oraz dowódca jednostki wojskowej i kierownik jednostki budżetowej zaopatrującej jednostkę wojskową.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 81, poz. 439, z 2013 r. poz. 496 oraz z 2015 r. poz. 1117 i 1322.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama