| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie informowania Policji o odnalezieniu osób poszukiwanych oraz przekazywania przez Policję informacji o aktualności czynności zleconych oraz innych informacji uzupełniających lub dokumentów

Na podstawie art. 10aa ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób informowania Policji o odnalezieniu przez Straż Graniczną osób poszukiwanych, o których mowa w art. 20 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.3)), zwanych dalej „osobami poszukiwanymi”;

2) sposób przekazywania przez Policję informacji o aktualności czynności zleconych przez właściwe organy państwowe oraz innych informacji uzupełniających lub dokumentów umożliwiających wykonanie czynności zleconych.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka Policji prowadząca poszukiwania – jednostkę organizacyjną Policji właściwą ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby poszukiwanej;

2) jednostka Straży Granicznej wykonująca czynności zlecone – odpowiednio oddział Straży Granicznej, placówkę Straży Granicznej lub dywizjon Straży Granicznej wykonujący czynności zlecone przez właściwe organy państwowe.

§ 3. [Odnalezienie osoby poszukiwanej w celu zatrzymania]

1. W przypadku odnalezienia osoby poszukiwanej w celu zatrzymania, jednostka Straży Granicznej wykonująca czynności zlecone przekazuje niezwłocznie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pisemną informację o odnalezieniu osoby poszukiwanej do jednostki Policji prowadzącej poszukiwania. O przekazaniu informacji powiadamia się telefonicznie jednostkę Policji prowadzącą poszukiwania.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera jednocześnie wniosek o potwierdzenie aktualności czynności zleconych przez właściwe organy państwowe, w zakresie informacji przetwarzanych przez Policję, oraz o przekazanie informacji uzupełniających lub dokumentów umożliwiających wykonanie czynności zleconych, niezbędnych do zatrzymania oraz doprowadzenia lub osadzenia osoby poszukiwanej.

3. Jednostka Policji prowadząca poszukiwania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie potwierdza aktualność czynności zleconych przez właściwe organy państwowe oraz przekazuje informacje uzupełniające lub dokumenty, o których mowa w ust. 2.

§ 4. [Odnalezienie osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca jej pobytu]

1. W przypadku odnalezienia osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca jej pobytu, jednostka Straży Granicznej wykonująca czynności zlecone przekazuje, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pisemną informację o odnalezieniu osoby poszukiwanej, zawierającą jednocześnie informację o wykonaniu czynności zleconych przez właściwe organy państwowe.

2. W uzasadnionych przypadkach pisemna informacja o odnalezieniu osoby poszukiwanej może zawierać wniosek o potwierdzenie aktualności czynności zleconych przez właściwe organy państwowe, w zakresie informacji przetwarzanych przez Policję, lub przekazanie informacji uzupełniających.

3. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, jednostka Policji prowadząca poszukiwania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie potwierdza aktualność czynności zleconych przez właściwe organy państwowe lub przekazuje informacje uzupełniające.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322 i 1336.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217 i 1268.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »