reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. poz. 481) w § 4:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Do legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika, o tym samym numerze co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, organ rejestrujący wydaje dodatkowy znak legalizacyjny (nalepkę legalizacyjną). Część A nalepki legalizacyjnej służy do legalizacji tej tablicy rejestracyjnej, część B organ umieszcza w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu, a część C w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego, wpisując przy znaku legalizacyjnym wyraz: „BAGAŻNIK”.

2b. W przypadku legalizacji wtórnika dodatkowej tablicy, o której mowa w ust. 2a, Część A nalepki legalizacyjnej służy do legalizacji tej tablicy rejestracyjnej, część B organ umieszcza w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu, a część C w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego, wpisując przy znaku legalizacyjnym wyraz: „BAGAŻNIK WTÓRNIK”.”;

2) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli organ rejestrujący wydał także dodatkowy znak legalizacyjny do legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej albo jej wtórnika, służącej do oznaczania bagażnika, organ rejestrujący wpisuje również indywidualny numer ostatniego wydanego znaku legalizacyjnego dla tej tablicy i przy tym znaku odpowiednio wyraz: „BAGAŻNIK” albo „BAGAŻNIK WTÓRNIK”.

7. W przypadku ustania przyczyny zamieszczenia w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego wyrazu: „BAGAŻNIK” albo wyrazu: „BAGAŻNIK WTÓRNIK” organ rejestrujący skreśla ten wyraz i przystawia okrągła pieczątkę organu rejestrującego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335 i 1359.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama