| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793 i 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 755) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Odznaka „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją może być wydana osobie, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, lub osobie przez nią pisemnie upoważnionej, także po dniu uroczystego wręczenia odznaki.

5b. W przypadku nieodebrania odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją, pomimo dwukrotnego bezskutecznego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją wysyła się do osoby, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”]

Przepisy § 3 ust. 5a i 5b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nieodebranych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Zembala


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »