| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 i 1513) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zadania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy]

Wyznacza się Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych.

§ 2. [Należności pieniężne obsługiwane przy użyciu wspólnego rachunku bankowego]

Należnościami pieniężnymi obsługiwanymi przy użyciu wspólnego rachunku bankowego są należności z tytułu:

1) podatku od czynności cywilnoprawnych;

2) podatku od spadków i darowizn;

3) zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej;

4) grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.2)), których pobór należy do właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2015 r., z wyjątkiem § 2 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »