| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory wniosków]

Określa się:

1) wzór wniosku o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanej dalej „ustawą”, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, dla przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, dla przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE AUTORYZACJI NA PRZECHOWYWANIE HALONÓW DO ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 listopada 2015 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE AUTORYZACJI NA PRZECHOWYWANIE HALONÓW DO ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKUJĄCYCH, STOSUJĄCYCH LUB WPROWADZAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NOWE SUBSTANCJE]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKUJĄCYCH, STOSUJĄCYCH LUB WPROWADZAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NOWE SUBSTANCJE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DLA PRZEDSIĘBIORSTW STOSUJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE W CHARAKTERZE SUBSTRATÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH NISZCZENIE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DLA PRZEDSIĘBIORSTW STOSUJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE W CHARAKTERZE SUBSTRATÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH NISZCZENIE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »