reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego

Na podstawie art. 106w § 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesorskie.

§ 2. [Zbiór asystenta sędziego]

1. Na pisemny wniosek asystenta sędziego zakłada się zbiór, w którym są gromadzone i przechowywane sporządzane przez niego projekty orzeczeń oraz projekty uzasadnień orzeczeń.

2. Zbiór zakłada i prowadzi kierownik sekretariatu wydziału, w którym asystent sędziego wykonuje czynności.

3. Zbiór może być zakładany i prowadzony także w systemie teleinformatycznym.

4. Do zbioru dołącza się wykaz przechowywanych projektów, w którym odnotowuje się sygnaturę akt sprawy, w której projekt został sporządzony, oraz datę złożenia projektu do zbioru.

§ 3. [Dokumenty składane do zbioru asystenta sędziego]

1. Do zbioru asystent sędziego składa wybrane przez siebie projekty wyroków, projekty postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym oraz projekty ich uzasadnień.

2. Do zbioru asystent sędziego może także złożyć projekty orzeczeń i projekty uzasadnień inne niż wskazane w ust. 1, w szczególności w przypadku, gdy nie sporządzał projektów, o których mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż dziesięć miesięcznie.

§ 4. [Poświadczenie projektu]

1. Do zbioru składa się pierwsze wersje projektów, poświadczone przez sędziego, pod którego nadzorem asystent sędziego wykonywał czynności.

2. Sędzia dokonuje poświadczenia niezwłocznie po przedstawieniu mu projektu, co do którego asystent sędziego zgłasza zamiar złożenia go do zbioru.

3. Poświadczenie projektu polega na złożeniu pisemnego oświadczenia, w którym sędzia stwierdza, że jest to pierwsza wersja projektu sporządzonego przez asystenta sędziego wskazanego z imienia i nazwiska.

4. Poświadczenie może obejmować więcej niż jeden projekt.

§ 5. [Zamknięcie zbioru]

Kierownik sekretariatu zamyka zbiór:

1) na pisemny wniosek asystenta sędziego;

2) w przypadku objęcia przez asystenta sędziego stanowiska asesora sądowego.

§ 6. [Przechowywanie zbioru zamkniętego]

1. Projekt orzeczenia lub projekt uzasadnienia przechowuje się w zbiorze przez okres 10 lat od daty złożenia.

2. Zbiór zamknięty na wniosek asystenta sędziego przechowuje się przez okres roku od dnia zamknięcia zbioru.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 1595 i 1781.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama