| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 319, 730, 1495 i 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa podział środków, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, między podmioty wykonujące w całości lub w części zadania określone w art. 29 ust. 2 tej ustawy oraz podmioty wypłacające ekwiwalent, o którym mowa w art. 29b ust. 1 tej ustawy, zwany dalej „podziałem środków”.

§ 2. [Podział środków]

Podział środków jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków między podmioty wykonujące zadania związane z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron (Dz. U. poz. 507), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 1495).

Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 USTAWY Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SESJI KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU, MIĘDZY PODMIOTY WYKONUJĄCE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZADANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 2 TEJ USTAWY ORAZ PODMIOTY WYPŁACAJĄCE EKWIWALENT, O KTÓRYM MOWA W ART. 29B UST. 1 TEJ USTAWY]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 2018 r. (poz. 1660)

PODZIAŁ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 USTAWY Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SESJI KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU, MIĘDZY PODMIOTY WYKONUJĄCE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZADANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 2 TEJ USTAWY ORAZ PODMIOTY WYPŁACAJĄCE EKWIWALENT, O KTÓRYM MOWA W ART. 29B UST. 1 TEJ USTAWY

Lp.

Podmiot

Zadania

Kwota w:

2018 r.

2019 r.

1

Minister Środowiska

Zadania określone w art. 8 ust. 1

oraz w art. 9 ust. 1 ustawy1) w części

wykonywanej przez ministra

właściwego do spraw środowiska

198 589 014 zł

16 484 919 zł

2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zadania określone w art. 15 ustawy1)

20 925 353 zł

Wypłata ekwiwalentu, o którym mowa w art. 29b ust. 1 ustawy1), dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej

9 476 133 zł

3

Minister Obrony Narodowej

Wypłata ekwiwalentu, o którym

mowa w art. 29b ust. 1 ustawy1), dla

żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

144 000 zł

4

Wojewoda Śląski

Zadania określone w art. 12 ust. 1 ustawy1)

800 000 zł

5

Minister Środowiska oraz Prezydent Miasta

Katowice

Zadania określone w art. 23 ustawy1)

5 580 581 zł

 

ŁĄCZNIE

 

225 894 948 zł

26 105 052 zł


1) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 319, 730, 1495 i 1637).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »